Naš kolega Siniša Miličić sa ZPM-a je 2012.g. pokrenuo Matematičku čajanku za studente FER-a (i ne samo FER-a) koji žele doznati više o pojedinim matematičkim temama. Sastanak se održava srijedom u 18 sati u dvorani D102, a prvi sastanak održan je 29. veljače 2012.