Poštovane/i,

obavještavamo vas da je na web-stranicama Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu oglašena javna obrana doktorskoga rada:

"Broadly tunable self-oscillating antenna based on negative immittance conversion" ("Širokopojasno ugodiva samooscilirajuća antena temeljena na negativnoj pretvorbi imitancije")

koji 27. travnja 2021. u 12:00 sati brani pristupnik Leo Vincelj, mag. ing.
 

Obranu će biti moguće pratiti putem YouTube streama, a link za stream dodijelit će se 15ak minuta prije početka same obrane na MSTeams sastanku s poveznice.

Pitanja će biti moguće postavljati putem Teamsa ili direktno u YouTube chatu.

Autor: Leo Vincelj
Popis obavijesti