Advanced Mathematics for Antenna...

U Dubrovniku je jučer započela doktorska škola pod nazivom "Advanced Mathematics for Antenna Analysis" u zajedničkoj organizaciji Zavoda za radiokomunikacije i Sveučilišta u Sieni. Školu je otvorio prof. Šipuš, nakon čega je prof. Freni sa Sveučilišta u Firenzi održao predavanje o fundamentalnim teoremima u elektromagnetizmu.

Autor: Dario Bojanjac
Popis obavijesti