Do Amerike i nazad – Hrvatsko,...

Odjel za obrazovanje Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje

"Do Amerike i nazad – Hrvatsko, američko i životno obrazovanje"

koje će održati doc. dr. sc. Dubravko Babić sa Zavoda za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak, 18. siječnja 2016. u 18.00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje će se moći pratiti putem Interneta na adresama:

http://mediaserver.lss.hr:4444/IEEE-E25 (radi na svim operativnim sustavima)

mms://mediaserver.lss.hr/IEEE-E25 (radi isključivo na Windows OS-u)

 

Detalje oko praćenja prijenosa i gledanja snimki možete vidjeti na adresi:

http://www.ieee.hr/ieeesection/odjeli_chapteri/e25?@=2fjrq#news_11047

Predavanje i diskusija tražit će odgovore na pitanja o razlikama u obrazovanju budućih inženjera u Hrvatskoj i SAD-u te stvarnim potrebama budućih inženjera:

  • Što sam dobrog dobio na FER-u, a što u SAD, a trebalo mi je u karijeri?
  • Što je pozitivno na fakultetima u SAD-u?
  • Što niti jedan fakultet ne može dati, a važno je? Kako se mogu steći te kompetencije?
  • Koja je razlika između mladih inženjera obrazovanih u Hrvatskoj i onih u SAD-u?
  • Kako industrija u SAD-u utječe na sveučilište i kako pomaže u razvoju potrebnih kadrova?
  • Što bi industrija u realnim hrvatskom uvjetima mogla i trebala napraviti kako bi utjecala na hrvatska sveučilišta i kako bi im pomogla?

 

Doc. dr. sc. Dubravko Babić diplomirao je na FER-u u Zagrebu, a magistrirao i doktorirao na Sveučilištu u Kaliforniji u Santa Barbari na temi izrade elektroničkih i optičkih komponenti za komunikacijske primjene. Veći dio karijere, (skoro 30 godina), proveo je u Silicijskoj dolini u Kaliforniji, radeći za Avantek, Inc. i Hewlett-Packard, Inc. kao inženjer elektrotehnike i kao osnivač/suosnivač tri start-up poduzeća: Alvesta Corporation, Group4 Labs i Eridan Communications. Dr. sc. Babić niz je godina vodio i vlastitu savjetodavnu tvrtku u kojoj je uz tehnološko savjetovanje (u Kaliforniji i Izraelu) radio kao sudski vještak za intelektualno vlasništvo. Od 2012. godine radi na Zavodu za radiokomunikacije FER-a u Zagrebu. Dubravko Babić objavio je preko 120 publikacija u časopisima i na međunarodnim konferencijama te ima 28 odobrenih američkih patenata. Profesionalni interes mu je tehnologija mikrovalnih i optičkih komunikacija.

Autor: Dario Bojanjac
Popis obavijesti