Počinju predavanja iz Kvantnih osnova...

Ovaj semestar izv. prof. dr. sc. Dubravko Babić drži predavanja iz doktorskog kolegija Kvantne osnove elektroničkih i optoelektroničkih elemenata

Predavanja će se održavati srijedom od 15 do 17 sati u knjižnici Zavoda za radiokomunikacije (C zgrada, 12. kat), a prvo predavanje održat će se u srijedu 6. studenoga.

Slušači su dobrodošli. 

Autor: Dario Bojanjac
Popis obavijesti