Prof. dr. sc. Branka Zovko-Cihlar...

Na temelju prijedloga rektora, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na redovitoj sjednici održanoj 11. lipnja 2019. godine aklamacijom izabrao prof. dr. sc. Branku Zovko-Cihlar u počasno zvanje professor emerita Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. Branka Zovko-Cihlar bila je redoviti profesor na Zavodu za radiokomunikacije. Autorica je knjige "Šum u radiokomunikacijama" te brojnih znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima. Aktivno se bavi unapređivanjem znanosti te je bila voditeljica više istraživačkih projekata, dok je kao mentor sudjelovala u izradi 15 doktorskih disertacija u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članica je brojnih stručnih udruga i društava, a posljednjih 20 godina vrši dužnost predsjednice "Hrvatskog društva Elektronika u pomorstvu" – ELMAR i vodi organizaciju međunarodnog simpozija ELMAR. U svojoj dugogodišnjoj karijeri, prof. Zovko-Cihlar dobila je brojne nagrade i priznanja za svoj rad, što potvrđuje njezin istaknuti doprinos razvoju polja radiokomunikacija.

Autor: Jelena Božek
Popis obavijesti