ZRK - Pizza seminar: Kako izraditi...

S posebnim zadovoljstvom pozivamo sve zainteresirane na pizza seminar u utorak 30.5.2017. u 13h na Zavodu za radiokomunikacije (dvorana C12-02) na kojem će mr.sc. Zoran Ereš sa Instituta Ruđer Bošković održati predavanje pod nazivom

"Kako izraditi kućni reaktor za proizvodnju grafena"

u sklopu kojeg će pokazati kako je dizajnirao i izradio CVD reaktor za proizvodnju grafena na vlastitom balkonu.

VAŽNO: Zbog radova na liftovima u C zgradi, prijevoz na 12. kat biti će omogućen zavodskim liftom (prizemlje C-zgrade, u hodniku nasuprot CIP-u) od 12.50 sati!

Kratki sadržaj predavanja:

Baviti se znanošću i zarađivati pri tome solidne novce? Na prvi pogled zvuči predobro da bi bilo istinito, možda čak i nemoguće. Unija gore navedenih djelatnosti je ipak ostvariva na području visoke tehnologije i novih materijala. Ugljične nano-cijevi, jednoslojni grafen i višeslojni grafen su materijali sastavljeni isključivo od ugljika. Nanostrukturiranjem ugljika, sirovine čija je cijena oko 1 €/kg, mogu se napraviti materijali čija je komercijalna cijena 1000-1000000 €/kg. Razlika ulazne i izlazne cijene u nanotehnologiji tipično se kreće tri do šest redova veličine ovisno o kvaliteti i složenosti izlaznog proizvoda. Ovako visoka razlika u cijeni opravdana je velikom količinom "know-how"a tj. znanja i iskustva potrebnog da bi proces nanostrukturiranja bio uspješno napravljen.

U ovom predavanju ću pokazati primjerom kako sam izradio reaktor za proizvodnju grafena na vlastitom balkonu te osobnim financijskim sredstvima. Bit će prikazani svi segmenti izrade s posebnim naglaskom na rješavanje problema koji nisu bili predviđeni pri inicijalnom kretanju u ovaj projekt, a koji su uzrokovali značajno kašnjenje cijelog projekta čiji je inicijalni razvoj trajao tri godine. Jednoslojni i višeslojni grafeni sintetizirani u ovom reaktoru imaju kvalitetu na razini najboljih komercijalno dostupnih uzoraka čija je okvirna cijena 10 $/cm2. Sinteza grafena i ugljičnih nano-cijevi vrši se pri vrlo sličnim uvjetima što omogućava njihovu proizvodnju upotrebom iste opreme. Buduća istraživanja i razvoj ići će u smjeru sinteze heterostruktura ugljičnih nano-cijevi i grafena s primjenom u vakuumskoj i visokofrekventnoj elektronici koja može bez oštećenja raditi u područjima s visokim ionizirajućim zračenjem te na frekvencijama iznad 100 GHz.

Autor: Marko Bosiljevac
Popis obavijesti