Posjet satelitskom i multimedijskom...

Studenti i djelatnici Zavoda za radiokomunikacije posjetili su 27. svibnja 2019. godine satelitsko i multimedijsko središte Odašiljača i veza (OiV) u Deanovcu. Deanovec predstavlja važnu OiV lokaciju odakle se pružaju usluge satelitskog odašiljanja, automatiziranog odvijanja programa, procesiranja signala te profesionalne radijske mreže za potrebe korisnika OIV-a.

Zahvaljujemo našem domaćinu mr.sc. Zoranu Kezanu, dipl. ing., direktoru Sektora za jezgrene mreže i usluge, na organizaciji posjeta te stručnim objašnjenjima tijekom posjeta. Također zahvaljujemo djelatnicama OiV-a Željki Jakovac i Josipi Marušić na upućenim riječima dobrodošlice i predstavljanju mogućnosti suradnje sa studentima. Nakon posjeta organiziran je zajednički ručak i druženje.

Fotografije možete pogledati na našoj facebook stranici.

Autor: Dario Bojanjac
Popis obavijesti