Što radimo u Matematičkoj analizi 2?

U Matematičkoj analizi 2 bavimo se diferencijalnim i integralnim računom funkcija više varijabli i to na temeljima koje smo naučili u Matematičkoj analizi 1 i Linearnoj algebri. U zadnjem dijelu kolegija uvodimo obične diferencijalne jednadžbe (ODJ). U prvom semestru upoznali ste se s analizom funkcija jedne varijable (derivacije, integrali, limesi) s kojima ste mogli modelirati pojave ovisne o jednoj varijabli. To je ograničavajuće jer rijetko što ovisi samo o jednoj varijabli. Temperatura u prostoriji oko vas ovisi o 4 varijable. Tri su nam potrebne za opis položaja u prostoriji, a četvrta (vrijeme) nam je potrebna za preciziranje doba dana u kojem mjerimo temperaturu. Nakon što vam je poznata funkcija temperature zanimat će vas kako se ona mijenja, koje je najtoplije, a koje najhladnije mjesto u prostoriji, ukupna utrošena energija i slično. 

 

Auditorne vježbe iz Matematičke analize 2 u akademskoj godini 2019./2020. možete pratiti i na mom YouTube kanalu.


Repozitorij