Zavod za radiokomunikacije

Redoviti profesor

Email
C12-12
6129-612

Prof. dr. sc.
Davor Bonefačić

Email
C11-04
6129-780

Prof. dr. sc.
Sonja Grgić

Email
C11-06
6129-851

Prof. dr. sc.
Mislav Grgić

Email
C12-13
6129-828

Prof. dr. sc.
Silvio Hrabar

Email
C11-05
6129-772

Prof. dr. sc.
Tomislav Kos

Email
C12-11
6129-789

Prof. dr. sc.
Krešimir Malarić

Email
C12-09
6129-672

Prof. dr. sc.
Borivoj Modlic

Email
C12-04
6129-730

Prof. dr. sc.
Robert Nađ

Email
C12-06
6129-606

Prof. dr. sc.
Dina Šimunić

Email
C12-07
6129-798

Prof. dr. sc.
Zvonimir Šipuš

Email
C12-15
6129-742

Prof. dr. sc.
Gordan Šišul

Email
C12-14
6129-712

Prof. dr. sc.
Radovan Zentner

Izvanredni profesor

Email
C12-10
01/612-9663

Izv. prof. dr. sc.
Dubravko Babić

Docent

Email
C13-03
01 612 98 57

Doc. dr. sc.
Dario Bojanjac

Poslijedoktorand

Email
C12-17-2
6129-567

Dr. sc.
Josip Vuković

Asistent

Istraživač

Email
C12-17-2
6129-567

Dr. sc.
Jelena Božek

Mlađi istraživač

Zavodski suradnik

Tajnik/ca

Viši laborant 2. vrste

U mirovini

Email
C12-14
6129-712

Prof. dr. sc.
Boris Kviz

Email
C12-05
6129-839

Prof. dr. sc.
Branka Zovko-Cihlar

Vanjski suradnik

Email
C12-10
6129-663

Prof. dr. sc.
Juraj Bartolić
Prof. dr. sc.
Vladimir Lipovac

Email
C12-17-2
6129-567

Dr. sc.
Leonard Novosel
Doc. dr. sc.
Bosiljka Šaravanja
Prof. dr. sc.
Zdravko Terze
Akademik prof. dr. sc.
Igor Vlahović