Znanstveni kolokvij na FER-u: Zelena elektronika – tehnologije i primjene fleksibilnih, organskih i ispisivih poluvodičkih materijala, komponenti i sustava

Prijava za sudjelovanje

Popunjavanjem ovog obrasca dajem privolu da se moji osobni podaci koje sam u njemu dostavio koriste u svrhu evidentiranja i eventualnog kontaktiranja sudionika Znanstvenog kolokvija na FER-u: Zelena elektronika – tehnologije i primjene fleksibilnih, organskih i ispisivih poluvodičkih materijala, komponenti i sustava. Upoznat sam sa svojim pravom da u bilo kojem trenutku povučem svoju privolu te s pravom da se u slučaju da smatram da mi je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka obratim Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Obaviješten sam da će moji osobni podaci, nakon prestanka postojanja svrhe za koju su prikupljeni biti izbrisani.

Ime
Prezime
Institucija
Email adresa