Obavijesti

Tvrtka Montelektro donirala je Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju model automatiziranog industrijskog postrojenja Training Factory Industry 4.0 proizvođača Fischertechnik. Donirana oprema koristit će se za studentske projekte i radove u Laboratoriju za automatizaciju. Zahvaljujemo direktoru tvrtke Edvinu Šafranku dipl. ing. na opremanju Laboratorija.

Mnoge generacije studenata su završne i diplomske radove izradili u ovom Laboratoriju na sličnim zanimljivim maketama pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Sumine, prof. dr. sc. Igora Ercega i izv. prof. dr. sc. Martine Kutije. Za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti, koja se očituju u više od 150 mentoriranih završnih i diplomskih radova, prof. dr. sc. Damir Sumina je 2019. godine dobio Državnu nagradu Ivan Filipović.

Model Training Factory Industry 4.0 sastoji se od stanice za skladištenje i preuzimanje tvorničkih modula, vakuumskog robota za hvatanje, skladišta s visokim regalima, višeprocesne stanice s pećnicom, linije za sortiranje s detekcijom boja, senzora za okoliš i zakretne kamere. Nakon isporuke, sirovine se skladište u visokoregalno skladište, a nakon narudžbe u nadzornoj ploči, izradci prolaze kroz pripadajuće tvorničke module i trenutno stanje je odmah vidljivo na nadzornoj ploči. Integrirani senzor okoline javlja vrijednosti za temperaturu, vlažnost, tlak zraka i kvalitetu zraka. Zbog okomitog i vodoravnog raspona zakretanja, kamera može vidjeti cijelo postrojenje i stoga se može koristiti za daljinski nadzor putem interneta. Pojedinačni izradak prati NFC (Near Field Communication): svaki obradak dobiva jedinstveni identifikacijski broj (ID), što omogućuje praćenje i vidljivost trenutnog statusa izradaka u procesu obrade.

Autor: Damir Sumina

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati za mjesto istraživača na određeno vrijeme od 4.5 mjeseci na projektu "RAZVOJ POTOPLJENOG AGREGATA ZA MALE HIDROELEKTRANE S NISKIM PADOM VODE (RPA-NPV)" da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: stjepan.stipetic@fer.hr.

Prijave za radno mjesto zaprimaju se do petka 17.3.2023. u 12 h.

Predviđeni početak radnog odnosa je 1.4.2023., a završetak 16.8.2023.

Prijavitelj projekta je tvrtka Končar GIM, na projektu sudjeluju i tvrtke Inpirio i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, a projektni tim Fakulteta elektrotehnike i računarstva vodi izv. prof. dr.sc. Stjepan Stipetić.  Cilj projekta je razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode. Razvoj agregata uključuje razvoj generatora s permanentnim magnetima i razvoj turbine. Projekt je prijavljen i financiran u okviru trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja-faza II.

Opis poslova i zadataka istraživača:

 • sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

Uvjeti za izbor:  VSS, najmanje tri godine iskustva ili doktorat znanosti.

S obzirom na specifičnosti projekta kandidati s diplomom ili doktoratom iz područja elektrostrojarstva imaju prednost pri zapošljavanju. Također, prednost imaju kandidati s poznavanjem rada frekvencijskih pretvarača, upravljanja elektromotornim pogonima i radom u sljedećim programskim alatima: PLECS, Matlab Simulink, Motor-CAD, Simcenter Magnet.

Autor: Stjepan Stipetić

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati za mjesto iskusnog istraživača na određeno vrijeme od 12 mjeseci na projektu "RAZVOJ POTOPLJENOG AGREGATA ZA MALE HIDROELEKTRANE S NISKIM PADOM VODE (RPA-NPV)" da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: stjepan.stipetic@fer.hr.

Prijave za radno mjesto zaprimaju se do četvrtka 23.6.2022. u 12 h.

Predviđeni početak radnog odnosa je 17.8.2022.

Prijavitelj projekta je tvrtka Končar GIM, na projektu sudjeluju i tvrtke Inpirio i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, a projektni tim Fakulteta elektrotehnike i računarstva vodi izv. prof. dr.sc. Stjepan Stipetić.  Cilj projekta je razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode. Razvoj agregata uključuje razvoj generatora s permanentnim magnetima i razvoj turbine. Projekt je prijavljen i financiran u okviru trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja-faza II.

Opis poslova i zadataka iskusnog istraživača:

 • sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima s velikim stupnjem samostalnosti u obavljanju istraživanja;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

Uvjeti za izbor: VSS, najmanje pet godina iskustva ili dvije godine nakon stjecanja doktorata znanosti.

S obzirom na specifičnosti projekta kandidati s diplomom ili doktoratom iz područja elektrostrojarstva imaju prednost pri zapošljavanju. Također, prednost imaju kandidati s poznavanjem rada u sljedećim programskim alatima Infolytica Magnet Suite, Motor-CAD, OptisLang, Matlab i mjernom sustavu Dewesoft.

Autor: Stjepan Stipetić

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati za mjesto istraživača (tri radna mjesta) na određeno vrijeme na projektu "Razvoj MUltifunkcionalnog NIskopodnog VOzila - MUNIVO" da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: mario.vrazic@fer.hr. Projekt će se odvijati u suradnji s tvrtkom Novatec d.o.o. dok će FER-ov tim voditi prof. dr. sc. Mario Vražić. Zadatak istraživača bit će razvoj sustava vozila (baterijski sustav, BMS, elektromotorni pogon, infotainment sustav...) te razrada i provođenje ispitnih metoda.

Uvjeti za izbor: VSS, mag. ing. ili dipl. ing elektrotehnike.

 

Također se pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati za mjesto administratora na određeno vrijeme na istom projektu.

Uvjet za izbor: VSS, mag. oecc. ili dipl. oecc.

 

Prijave za radno mjesto zaprimaju se do 5.11.2020. do 12:00.

Autor: Mario Vražić

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati i kandidatkinje za mjesto istraživača na određeno vrijeme od 29 mjeseci na projektu "RAZVOJ PAMETNOG MODULARNOG SUSTAVA UPRAVLJANJA POGONOM DIZALA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZGRADE (EULIFT)" da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: martina.kutija@fer.hr.

Prijave za radna mjesta zaprimaju se do petka 16.10.2020. u 12 h.

Predviđeni početak radnog odnosa je 2.11.2020.

Prijavitelj projekta je tvrtka MLC ELECTRONIC d.o.o., a na projektu sudjeluju tvrtka DILOGIC proizvodnja telekomunikacijskih i informatičkih sustava d.o.o. i Fakultet elektrotehnike i računarstva. Projektni tim FER-a vodi doc. dr.sc. Martina Kutija.  Cilj projekta je razvoj modularnog energetski učinkovitog sustava za upravljanje pogonom dizala koji uključuje upravljački sustav, frekvencijski pretvarač te mogućnost pohrane energije i integraciju sa sustavom automatizacije i upravljanja zgradom. Projekt je prijavljen i financiran u okviru trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja-faza II”.

Za potrebe projekta zapošljava se 1 istraživač.

Zadatak istraživača bit će:

 • razvoj komponenti modularnog sustava za upravljanje pogonom dizala
 • razvoj energetski učinkovitih algoritama upravljanja motorom i namjenskih funkcija za pogon dizala
 • razrada i provođenje ispitnih metoda za testiranje prototipa

Opis poslova i zadataka istraživača:

 • sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

Uvjeti za izbor: VSS, najmanje tri godine iskustva ili doktorat znanosti.

S obzirom na specifičnosti projekta kandidati s diplomom ili doktoratom iz područja elektrostrojarstva imaju prednost pri zapošljavanju.

Autor: Martina Kutija

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati i kandidatkinje za mjesto istraživača na određeno vrijeme od 36 mjeseci na projektu "Inovativno rješenje za upravljanje kibernetičkom sigurnosti industrijskih sustava automatizacije postrojenja i procesa" da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: damir.sumina@fer.hr.

Prijave za radna mjesta zaprimaju se do ponedjeljka 28.09.2020. u 10 h.

Predviđeni početak radnog odnosa je 1.10.2020.

Prijavitelj projekta je tvrtka SCAN d.o.o., a na projektu sudjeluje Fakultet elektrotehnike i računarstva. Projektni tim FER-a vodi izv.prof.dr.sc. Damir Sumina. Cilj projekta je istraživanje i razvoja novog proizvoda za tržište koji ima cilj riješiti problem nedostatne razine kibernetičke sigurnosti u industrijskim sustavima, posebice u sustavima kritične infrastrukture. Projekt je prijavljen i financiran u okviru trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja-faza II”.

Za potrebe projekta zapošljavaju se 3 istraživača.

Opis poslova i zadataka istraživača:

 • sudjeluje u istraživačkom radu na projektu
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

Uvjeti za izbor: VSS.

S obzirom na specifičnosti projekta kandidati s diplomom ili doktoratom iz područja elektrotehnike imaju prednost pri zapošljavanju.

Autor: Damir Sumina

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati i kandidatkinje za mjesto istraživača na određeno vrijeme od 36 mjeseci na projektu "Razvoj tehnologije povezivanja komponenti upravljačkih električnih ormara upotrebom laminiranih vodiča" da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: igor.erceg@fer.hr.

Prijave za radna mjesta zaprimaju se do ponedjeljka 21.09.2020. u 12 h.

Predviđeni početak radnog odnosa je 22.09.2020.

Prijavitelj projekta je tvrtka DUPLICO d.o.o., a na projektu sudjeluje Fakultet elektrotehnike i računarstva. Projektni tim FER-a vodi izv.prof.dr.sc. Igor Erceg. Cilj projekta je istražiti sve tehnološke mogućnosti povezivanja komponenti električnih ormara putem vodljivih i izoliranih slojeva te u skladu s rezultatima istraživanja razviti konačni prototip tehnologije za izradu laminiranih vodljivih i izolacijskih slojeva te njihovih spojeva, kao ključne komponente električnih ormara. Projekt je prijavljen i financiran u okviru trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja-faza II”.

Za potrebe projekta zapošljavaju se 2 istraživača.

Zadatak istraživača bit će:

 • analiza trenutnih tehnologija ožičavanja i odabir smjera daljnjeg razvoja
 • izrada proračuna i oblika za pojedine slojeve
 • podešavanje proračuna i izrada simulacijskih modela
 • simulacijske analize
 • izrada prototipa
 • testiranje prototipa električnih ormara u stvarnom okruženju

Opis poslova i zadataka istraživača:

 • sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

Uvjeti za izbor: VSS.

S obzirom na specifičnosti projekta kandidati s diplomom ili doktoratom iz područja elektrotehnike imaju prednost pri zapošljavanju.

Autor: Damir Sumina

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati za mjesto iskusnog istraživača na određeno vrijeme na projektu "Razvoj inovativnog polifaznog elektromotornog pogona - PEP" da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: marinko.kovacic@fer.hr. Projekt će se odvijati u suradnji s tvrtkom Cognitio Elektronika d.o.o. dok će FER-ov tim voditi doc. dr. sc. Marinko Kovačić. Zadatak iskusnog istraživača bit će razvoj metoda i alata za projektiranje polifaznih električnih strojeva, projektiranje prototipova te razrada i provođenje ispitnih metoda.


Opis poslova i zadataka:

 • sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima s velikim stupnjem samostalnosti u obavljanju istraživanja;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

Uvjeti za izbor: VSS, najmanje pet godina radnoga staža iii dvije godine nakon stjecanja doktorata znanosti. S obzirom na specifičnosti projekta kandidati s doktoratom iz područja elektrostrojarstva imaju prednost zapošljavanja.

Prijave za radno mjesto zaprimaju se do 28.8.2020. do 12:00.

 

Autor: Marinko Kovačić

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati za mjesto istraživača i iskusnog istraživača na određeno vrijeme od 36 mjeseci na projektu "RAZVOJ POTOPLJENOG AGREGATA ZA MALE HIDROELEKTRANE S NISKIM PADOM VODE (RPA-NPV)" da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: stjepan.stipetic@fer.hr.

Prijave za radno mjesto zaprimaju se do petka 28.8.2020. u 12 h.

Predviđeni početak radnog odnosa je 1.9.2020.

Prijavitelj projekta je tvrtka Končar GIM, na projektu sudjeluju i tvrtke Inpirio i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, a projektni tim Fakulteta elektrotehnike i računarstva vodi izv. prof. dr.sc. Stjepan Stipetić.  Cilj projekta je razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode. Razvoj agregata uključuje razvoj generatora s permanentnim magnetima i razvoj turbine. Projekt je prijavljen i financiran u okviru trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja-faza II.

Za potrebe projekta zapošljavaju se 2 istraživača i 2 iskusna istraživača.

Zadatak istraživača i iskusnih istraživača bit će:

 • razvoj metoda i alata za ocjenu mogućnosti demagnetizacije generatora te projektiranja generatora otpornog na demagnetizaciju
 • projektiranje prototipova
 • razrada i provođenje ispitnih metoda


Opis poslova i zadataka iskusnog istraživača:

 • sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima s velikim stupnjem samostalnosti u obavljanju istraživanja;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

Uvjeti za izbor: VSS, najmanje pet godina iskustva ili dvije godine nakon stjecanja doktorata znanosti.

Opis poslova i zadataka istraživača:

 • sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

Uvjeti za izbor: VSS, najmanje tri godine iskustva ili doktorat znanosti.

S obzirom na specifičnosti projekta kandidati s diplomom ili doktoratom iz područja elektrostrojarstva imaju prednost pri zapošljavanju. Također, prednost imaju kandidati s poznavanjem rada u sljedećim programskim alatima Infolytica Magnet Suite, Motor-CAD, OptisLang, Matlab i mjernom sustavu Dewesoft.

Autor: Stjepan Stipetić
Donacija tvrtke ABB Hrvatska Zavodu...

Tvrtka ABB Hrvatska donirala je Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju mobilne modele elektromotornih pogona s frekvencijskim pretvaračima ACS880, programirljive logičke kontrolere AC500 i operatorske panele CP635. Donirana oprema koristit će se za studentske radove u Laboratoriju za upravljanje elektromotornim pogonima i Laboratoriju za električne strojeve, te za seminare za stručnjake iz gospodarstva.

Zahvaljujemo direktoru tvrtke Željku Štruglinu te Žarku Pelešu, Davoru Goričkom i Ivanu Rajkoviću, koji su prepoznali potencijal našeg Laboratorija. Također zahvaljujemo dugogodišnjem zavodskom suradniku Milivoju Puzaku na angažmanu oko opremanja laboratorija.

Autor: Damir Sumina
Stručni posjet studenata tvrtki Knauf...

U organizaciji tvrtke Knauf Insulation, HRO Cigre i nastavnika Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju studenti 4. godine profila Elektrotehnički sustavi i tehnologije posjetili su 8. svibnja 2018. tvornicu za proizvodnju kamene vune u Novom Marofu. Posjet je održan u sklopu nastavnih aktivnosti na predmetu Laboratorij elektrotehničkih sustava i tehnologija 2. Studenti su obišli proizvodne linije tvornice, a stručni posjet je završio ugodnim druženjem uz ručak.

Zahvaljujemo našim bivšim studentima Srećku Hlebu, Matiji Harmicaru i Martinu Buhinu te HRO Cigre na organizaciji ovog posjeta.

Autor: Damir Sumina
Sudjelovanje Zavoda na Smotri...

Na Smotri Sveučilišta, koja se održala u Studentskom centru od 23.11. do 25.11.2017,  Zavod se uspješno predstavio radom "Autonomno trkaće vozilo",  studenti Marko Švec i Nediljko Jerković, mentor izv.prof.dr.sc. Jadranko Matuško.

Na Danu otvorenih vrata, koji se održao 25.11.2017, Zavod su predstavljali asistenti Filip Jukić, Ivana Pavlić i Nikola Vuger. 

 

Autor: Damir Sumina
Proslavljen Dan FER-a

U petak, 24. studenoga 2017. godine, svečano je proslavljen Dan Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Tom su prigodom našim studentima i zaposlenicima dodijeljene nagrade. Više o nagradama pogledajte u nastavku obavijesti.

Autor: Spomenka Perkušić
Objavljen članak o Laboratoriju za...

U Lideru je objavljen članak o Laboratoriju za mehatroničke sustave. U članku je predstavljen niz projekata na kojima sudjeluje Laboratorij. Članak se nalazi u repozitoriju.

 

Autor: Spomenka Perkušić
Poziv na predavanje

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju, Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35) i Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

„Power quality and stability of power electronic systems for emerging applications“

koje će održati doc. dr. sc. Milijana Odavić s Electronic and Electrical Engineering Department, University of Sheffield, Sheffield, U.K. Predavanje će se održati u četvrtak, 13. travnja 2017. godine u 12:15 h u sivoj vijećnici FER-a. Predvidivo trajanje predavanja je 45 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija.

Autor: Spomenka Perkušić
Posjet učenika osnovnih škola i XV....

U sklopu popularizacijskog projekta RADDAR učenici osnovnih škola i XV. gimnazije posjetili su 4.3.2017. laboratorije Zavoda: Laboratorij za upravljanje elektromotornih pogona, Laboratorij za obrambene sustave i tehnologije, Laboratorij za industrijsku automatizaciju i Laboratorij za mehatroniku. Uz koordinatora ovog događanja doc.dr.sc. Šandora Ileša Zavod su uspješno predstavili doc.dr.sc. Siniša Popović, Filip Jukić, mag.ing. i student Marko Slunjski. U nastavku pogledajte nekoliko fotografija.

Autor: Šandor Ileš
90 godina Zavoda za...

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju FER-a proslavio je 16.10.2015. 90 godina od osnivanja.  Njegova povijest počinje od Zavoda za elektrotehniku osnovanog 1925. godine, kojemu je naziv promijenjen 1946. u Zavod za elektrostrojarstvo, a 1995. dopunjen u Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju. Ovaj Zavod i Zavod za osnove elektrotehnike i električna mjerenja koji je nastao iz Laboratorija za električna mjerenja, utemeljitelja prof. Josipa Lončara (1923.), su najstarije znanstveno-nastavne jedinice na području elektrotehnike u Hrvatskoj.

U nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, dekana FER-a prof. dr. sc. Mislava Grgića, predstavnika Elektrotehničkih fakulteta iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, predsjednika Uprava mnogih poduzeća, kao i mnogih inženjera, magistara i doktora koji su svoja zvanja stekli na Zavodu održane su 4 prezentacije s naglaskom na električne strojeve i transformatore, učinsku elektroniku, upravljanje i automatizaciju. Za ovu prigodu priređena je monografija pod nazivom 90 godina Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju1925-2015. Monografija, prigodne prezentacije i fotografije sa obilježavanja 90 godina Zavoda dostupne su u repozitoriju, gornji desni stupac stranice.

Autor: Damir Vuljaj

Marinko Kovačić, asistent na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju, zajedno s grupom vođenom od strane Mirka Planinića, profesora s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvio je uređaj za mjerenje struja u pikoamperskom području na naponu do 5 kV. Uređaj je prvenstveno razvijen za potrebe provođenja ispitivanja na GEM (Gaseous electron multiplier) detektoru koja je rađena u okviru PMF-ovog UKF projekta "Study of the momentum correlations in high energy collisions using event structure criteria and ALICE detector at LHC". 

Autor: Damir Vuljaj

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 ZAVOD ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU