Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  izv. prof. dr. sc. Željko Ilić

  Izvanredni profesor, Zavod za telekomunikacije

  Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
  Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

  Životopis

  željko ilić, diplomirao je (1995.), magistrirao (1999.) i doktorirao (2004.) na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. godine do sada obavlja poslove izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika. Područje  njegovog znanstvenog i stručnog interesa su performanse digitalnih prijenosnih sustava s posebnim naglaskom na algoritme raspodjele resursa u širokopojasnim mrežama temeljenim na metodi višestrukog pristupa OFDM/OFDMA, 5G mobilne mreže i mrežno raslojavanje.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Poslijediplomski specijalistički

  Kompetencije

  • Communications technology
   Local area networks Wireless LAN Mobile communication  5G mobile communication OFDM Network architecture Network slicing

  Profesionalni interesi i članstva

  • IEEE Communications Society
  • Mobilne mreže (engl. Mobile Networks)
  • Pristupne mreže (engl. Access Networks)
  • Lokalne mreže - žične/bežične (engl. Local Area Networks - wired/wireless)

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1995.
  Godina magistriranja:
  1999.
  Godina doktoriranja:
  2004.

  Izabrani projekti

  Theoretical knowledge without practice is destined to perish.

   

  I. Stručna suradnja (Industry collaboration)

  1.Analiza kvalitete usluge (QoS) u mobilnoj mreži telekom operatora Tele2 d.o.o., projekt suradnje s Tele2 d.o.o., Zagreb, svibanj 2020. –  ., Voditelj projekta: prof.dr.sc. Gordan Šišul, Tehnički koordinatori projekta: prof. dr .sc. Gordan Šišul i izv. prof. dr. sc. Željko Ilić.

  In English:

  Quality of Service (QoS) analysis in mobile network of Tele2 d.o.o. telecom operator, collaboration between Faculty and Tele2 d.o.o., Zagreb, May, 2020 – , Project leader: Full professor Gordan Šišul, Technical project coordinators: Full professor Gordan Šišul, Ph.D., and Associate professor Željko Ilić, Ph.D.

  2.Primjena SDN-a u nadzoru i upravljanju mrežom, projekt suradnje s Combis d.o.o. Zagreb, siječanj 2020. – lipanj 2020., Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinator projekta: Jasna Janković, mag.ing.

  In English:

  Application of SDN in network monitoring and management, collaboration between Faculty and Combis d.o.o. Zagreb, Jan. 2020 – June 2020, Project leader: Associate professor Željko Ilić, Ph.D.; Technical project coordinator: Jasna Janković, mag.ing.

  3.Machine learning applied in test automation and mobile networks 2,  projekt suradnje s Atos Convergence Creators d.o.o. Zagreb, studeni 2019. – , Voditelj projekta: doc.dr.sc. Marin Šilić, Tehnički koordinatori projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić i doc.dr.sc. Marin Šilić.

  In English:

  Machine learning applied in test automation and mobile networks 2, collaboration between Faculty and Atos Convergence Creators Ltd. Zagreb, Nov. 2019 – , Project leader: Assistant professor Marin Šilić, Ph.D.; Technical project coordinators: Associate professor Željko Ilić, Ph.D., and  Assistant professor Marin Šilić, Ph.D.

  4.Edukacija za djelatnike HAKOM-a (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti), Mobilne mreže (4G/5G),  5.–6. prosinca 2019.  i 20.–21. veljače 2020., Predavači: prof.dr.sc. Gordan Šišul i izv.prof.dr.sc. Željko Ilić.

  In English:

  The course for the employees of HAKOM (Croatian regulatory authority for network industries), Mobile networks (4G/5G), Dec. 5–6, 2019, and Feb. 20–21, 2020, Lecturers: Full professor Gordan Šišul, Ph.D., and Associate professor Željko Ilić, Ph.D.

  5. W4 Scheduler - Automatizirana dodjela radnih zadataka i optimizacija plana njihovog izvršavanja, projekt suradnje s GDi d.o.o., Zagreb, rujan – prosinac  2019., Voditelji projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić i Petar Afrić, mag.ing.

  In English:

  W4 Scheduler - Automated task assignment and execution optimization, collaboration between Faculty and GDi d.o.o., Zagreb, Sept.. – Dec. 2019, Project leaders: Associate professor Željko Ilić, Ph.D., and Petar Afrić, mag.ing.

  6. Edukacija za djelatnike Tele2, Mobilne mreže (4G/5G),  20.–31. svibnja 2019. Predavači: prof.dr.sc. Gordan Šišul, izv.prof.dr.sc. Željko Ilić i Jasna Janković, mag.ing.

  In English:

  The course for the employees of Tele2, Mobile networks (4G/5G), May 20–31, 2019, Lecturers: Full professor Gordan Šišul, Ph.D., Associate professor Željko Ilić, Ph.D., and Jasna Janković, mag.ing.

  7. SDN i programski jezik P4, projekt suradnje s Combis d.o.o. Zagreb, siječanj – lipanj  2019., Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinatori projekta: doc.dr.sc. Marin Šilić i Jasna Janković, mag.ing.

  In English:

  SDN and P4 programming language, collaboration between Faculty and Combis d.o.o. Zagreb, Jan. – June 2019, Project leader: associate professor Željko Ilić, Ph.D.; Technical project coordinators: assistant professor Marin Šilić, Ph.D, and Jasna Janković, mag.ing.

  Napomena/Note: SDN – Software Defined Networking

  8. Machine learning applied in test automation and mobile networks, projekt suradnje s Atos Convergence Creators d.o.o. Zagreb, studeni 2018. – lipanj 2019., Voditelj projekta: doc.dr.sc. Marin Šilić, Tehnički koordinatori projekta: doc.dr.sc. Željko Ilić i doc.dr.sc. Marin Šilić.

  In English:

  Machine learning applied in test automation and mobile networks, collaboration between Faculty and Atos Convergence Creators Ltd. Zagreb, Nov. 2018 – June 2019, Project leader: assistant professor Marin Šilić, Ph.D.; Technical project coordinators: assistant professor Željko Ilić, Ph.D., and  assistant professor Marin Šilić, Ph.D.

  9. Reinforcement learning applied in telecom and computer networks, projekt suradnje sa SIEMENS Convergence Creators d.o.o. Zagreb, studeni 2017. – lipanj 2018., Voditelji i tehnički koordinatori projekta: doc.dr.sc. Željko Ilić i doc.dr.sc. Marin Šilić.

  In English:

  Reinforcement learning applied in telecom and computer networks, collaboration between Faculty and SIEMENS Convergence Creators Ltd. Zagreb, Nov. 2017 – June 2018, Project leaders and technical project coordinators: assistant professor Željko Ilić, Ph.D., and  assistant professor Marin Šilić, Ph.D.

  10. Programski moduli za upravljanje u SDN WAN mrežama (projektni zadatak: Razvoj programske podrške (modula) za upravljanje SDN WAN mrežama), projekt suradnje s Combis d.o.o. Zagreb, siječanj – srpanj, 2017., Voditelj projekta: doc.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinator projekta: doc.dr.sc. Marin Šilić.

  In English:

  Software modules for SDN WAN management (project task: Developing software for managing WAN with SDN), collaboration between Faculty and Combis d.o.o. Zagreb, Jan. – July, 2017, Project leader: assistant professor Željko Ilić, Ph.D.; Technical project coordinator: assistant professor Marin Šilić, Ph.D.

  Napomena/Note: SDN – Software Defined Networking; WAN – Wide Area Network.

  11. Automatizirano više–dimenzionalno projektiranje na stvarnom modelu širokopojasne telekomunikacijske mreže nove generacije, projekt suradnje s GDi GISDATA, Zagreb, srpanj - studeni 2016., Voditelj projekta: doc.dr.sc. Željko Ilić.

  In English:

  Automated multi-dimensional planning on a real model of broadband telecommunication network of a new generation, collaboration between Faculty and GDi GISDATA, Zagreb, July - Nov. 2016, Project leader: assistant professor Željko Ilić, Ph.D.

  12. Analiza tehnika vektorizacije u mreži s više DSLAM–ova, projekt suradnje s HAKOM–om (Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije), Zagreb, ožujak - studeni 2016., Voditelj projekta: doc.dr.sc. Željko Ilić.

  In English:

  Analysis of vectorization techniques in a network with multiple DSLAMs, collaboration between Faculty and HAKOM (Croatian post and electronic communications agency), Zagreb, March - Nov.  2016, Project leader: assistant professor Željko Ilić, Ph.D.

  13. Mreže i aplikacije zasnovane na protokolu IP (Projektni zadatak: Network Packet Broker za softverski upravljane mreže), projekt suradnje s Combis d.o.o. Zagreb, veljača – lipanj 2016., Voditelj projekta: doc.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinator projekta: dr.sc. Marin Šilić.

  In English:

  IP-based Networks and Applications (Project Task: Network Packet Broker for Software Defined Networks), collaboration between Faculty and Combis d.o.o. Zagreb, Feb. – June 2016, Project leader: assistant professor Željko Ilić, Ph.D.; Technical project coordinator: Marin Šilić, Ph.D.

  14. Implementacija bežične telekomunikacijske mreže u sustavu ACI marina, projekt suradnje s ACI d.d. (Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija), Zagreb,  Prosinac 2015.– Lipanj 2016., Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Gordan Šišul.

  In English:

  Implementation of wireless telecommunication network in the system of ACI marinas, collaboration between Faculty and ACI d.d. (Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija). Zagreb, December 2015 – June 2016, Project leader: Associate professor Gordan Šišul, Ph.D.

  15. Tečaj za djelatnike HT-a (Hrvatski Telekom d.d.), xDSL tehnologije i CO-RT-CPE Calculator, 26.–27. svibnja 2015. Predavači: prof.dr.sc. Alen Bažant i doc.dr.sc. Željko Ilić.

  In English:

  The course for the employees of HT (Hrvatski Telekom d.d.), xDSL technologies and CO-RT-CPE Calculator, May 26–27, 2015, Lecturers: Full professor Alen Bažant, Ph.D., and assistant professor Željko Ilić, Ph.D.

  16. 3GPP LTE Network and Applications, projekt suradnje sa SIEMENS Convergence Creators d.o.o. Zagreb, 2014. – 2015., Voditelj projekta: doc.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinator projekta: dr.sc. Marin Šilić.

  In English:

  3GPP LTE Network and Applications, collaboration between Faculty and SIEMENS Convergence Creators Ltd. Zagreb, 2014 – 2015, Project leader: assistant professor Željko Ilić, Ph.D.; Technical project coordinator: Marin Šilić, Ph.D.

  17. Multimedia solutions, projekt suradnje sa SIEMENS Convergence Creators d.o.o. Zagreb, 2013. – 2014., Voditelj projekta: doc.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinator projekta: dr.sc. Marin Šilić.

  In English:

  Multimedia solutions, collaboration between Faculty and SIEMENS Convergence Creators Ltd. Zagreb, 2013 – 2014, Project leader: assistant professor Željko Ilić, Ph.D.; Technical project coordinator: Marin Šilić, Ph.D.

  18. Analiza raspoloživosti i brzina širokopojasnog pristupa postojeće bakrene pristupne mreže, projekt suradnje s HAKOM-om (Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije), Zagreb, travanj 2013. – svibanj 2014. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Željko Ilić.

  In English:

  Analysis of availability and data rates of existing broadband copper access network, collaboration between Faculty and HAKOM (Croatian post and electronic communications agency), Zagreb, April, 2013 – May, 2014, Project leader: assistant professor Željko Ilić, Ph.D.

  Paper: V. Mikac, Ž. Ilić, T. Beriša, A. Bažant, M. Kos, G. Jurin, V. Švedek. Capacity analysis of RT-based VDSL2 copper access networks, In Proc. of SoftCOM 2014 Conference. Split, Croatia, p.p. 1 – 5. Sept. 17 – 19, 2014.

  CO-RT-CPE Calculator: Calculator of Performance of DSL (Digital Subscriber Line) Systems. For more information, please, click here.

  The following companies use the CO-RT-CPE Calculator:

  19. Strateški plan implementacije, upravljanja i održavanja DSM sustava u HT bakrenoj mreži u sljedećih 10 godina, projekt suradnje s HT-om (Hrvatski Telekom d.d.), Zagreb, 2011. – 2012. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Željko Ilić.

  In English:

  Strategic plan of implementation, management and maintenance of DSM systems in HT’s copper access network in the next 10 years, collaboration between Faculty and HT (Hrvatski Telekom d.d.), Zagreb, 2011 – 2012, Project leader: assistant professor Željko Ilić, Ph.D.

  Note: DSM – Dynamic Spectrum Management

  20. Performanse transporta širokopojasnih usluga pristupnom mrežom, projekt suradnje s HT-om (Hrvatske telekomunikacije d.d.), Zagreb, 2007. – 2008. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Bažant.

  Projekt a.: Statički plan upravljanja frekvencijskim spektrom; 2007.

  Projekt b.: Upravljanje spektrom DSL-a i migracija prema FTTH; 2008.

  In English:

  Performances of Broadband Services Transport in Access Networks, collaboration between Faculty and HT (Hrvatske telekomunikacije d.d.), Zagreb, 2007 – 2008, Project leader: full professor Alen Bažant, Ph.D.

  Project a.: Static Spectrum Management Plan; 2007

  Project b.: DSL Spectrum Management and Migration to FTTH; 2008

  21. Sustav naplate korisničkih računa u telekomunikacijskim mrežama, projekt suradnje sa SIEMENS-om, Zagreb, 2006. Voditelj projekta: dr.sc. Željko Ilić.

  22. Development of telecommunications network dimensioning tool, projekt suradnje s Ericsson Nikola Tesla, Zagreb, 2005. Voditelj projekta: prof.dr.sc Alen Bažant.

  23. Planiranje asimetričnih digitalnih linija, projekt suradnje s ELKA kabeli d.o.o. 2005. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Bažant.

  24. Data traffic capacity dimensioning, designing tools for multi-ring SDH network and elaboration of the rural access network study, projekt suradnje s Ericsson Nikola Tesla, Zagreb, 2004. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Bažant.

  25. Voice traffic performances in wide area networks, projekt suradnje s Ericsson Nikola Tesla, Zagreb, 2003.-2004. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Bažant.

  26. Private game server via IMS 3GPP SIP, projekt suradnje sa SIEMENS-om, Zagreb, 2003. Voditelj projekta: Viktor Matić, dipl. ing.

  27. Radijska lokalna mreža s javnim pristupom, izrada studije za Vijeće za telekomunikacije, 2003. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Borivoj Modlic.

  28. Telex TDM multipleksor, projekt suradnje s Ericsson Nikola Tesla, Zagreb, 2000.-2001. Voditelj projekta: Viktor Matić, dipl. ing.

  29. Generalni plan razvoja mreže veza HEP-a, projekt suradnje s HEP-om (Hrvatska elektroprivreda), 2001.-2004. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Kos.

  30. Ericsson seminari, projekt suradnje s Ericsson Nikola Tesla, Zagreb, 2000.-2001. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Alen Bažant.

  31. Studija: ATM i nove arhitekture pristupnih mreža, projekt suradnje s Ericsson N.T. d.d. , Zagreb, 1998., Voditelj projekta:  prof.dr.sc. Mladen Kos.

  II. Istraživačko-razvojni projekti (R&D projects)

  1. Istraživanje i razvoj naprednog sustava za upravljanje "pametnim" elektroenergetskim i komunikacijskim mrežamaGDi Ensemble OperOSS, istraživačko-razvojni projekt, Europski fond za regionalni razvoj: Operativni program „Konkurentnost i kohezija‟ 2014. – 2020., ožujak, 2018.- , Voditelj projekta (FER): doc.dr.sc. Željko Ilić, Koordinator projekta: GDi d.o.o.

  III. Znanstveni projekti (Scientific projects)

  1. Analiza performansi i oblikovanje širokopojasnih mreža, znanstveni projekt financiran od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, 2007. - 2013. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Alen Bažant .

  In English:

  Design and performance analysis of broadband networks, science project funded by Croatian Ministry of Science, Education and Sports, 2007. - 2013. Project leader: full professor Alen Bažant, Ph.D.

  2. Planiranje i izgradnja širokopojasnih pristupnih mreža, znastveni projekt financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2002. - 2006. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Kos.

  Hobiji i osobni interesi

   „Nema ljepšeg zadatka nego što je omogućiti nekom razvitak, pomoći  čovjeku u njegovoj težnji za usponom“...{I.A.}

  ////

  O znanosti ...

  Znanstvenici trebaju prihvatiti već na samom početku svoje karijere – baš kao i poduzetnici, književnici ili tragači za zlatom – da je karijera u znanosti izrazito nesigurna i neizvjesna te da ona u sebi uključuje prilično veliku količinu sreće, odnosno ovisi o njoj, a ne samo o osobnoj sposobnosti znanstvenika.

  Stvarni znanstveni napredak često je moguće procijeniti tek pogledom unatrag u vremenu s udaljenosti od više godina, desetljeća ili čak stoljeća.

  {Igor Rudan, TOČNA BOJA NEBA – Razmišljanje o znanosti u 21. stoljeću, Naklada Ljevak, Zagreb, 2017.}

  ////