Home Search AA
 
IN PROGRESS

Aplikacija za daljinsko upravljanje površinskim vozilom (Application for remote control of a surface vessel)

student: Zdravko Čićin-Šain

U sklopu rada potrebno je napraviti dvije aplikacije korištenjem istih modula razvijenih u sklopu Angular platforme. Prvo je potrebno postojeću web aplikaciju koja se koristi za uvid u status podvodnog vozila proširiti modulom za ručno upravljanje s pomoću miša ili tipkovnice. Isti taj modul za ručno upravljanje potrebno je iskoristiti korištenjem platforme NativeScript za izradu zasebne aplikacije za mobilne uređaje. Aplikacija bi se trebala moći izvoditi u operativnim sustavima Android i iOS. U sklopu rada potrebno je implementirati dodatne aplikacije i ispitati ih s površinskim vozilom raspoloživim u laboratoriju. 

 

Programska podrška za ronilačko računalo zasnovano na operacijskom sustavu Linux (Software for dive computers based on Linux OS)

student: Fran Borčić

Ronilačka su računala postala neizostavni dio opreme svakog ronioca. Zahvaljujući razvoju tehnologije ugradbenih sustava i tehničkog ronjenja, današnja ronilačka računala postaju kompleksni sustavi te se pojavljuje potreba za prilagodbom njihove funkcionalnosti i korisničkog sučelja prema preferencijama ronioca i stilu ronjenja. U duhu pokreta otvorenog koda i omogućavanja maksimalne prilagodljivosti na korisničkoj razini, potrebno je razviti programsku podršku za ronilačko računalo bazirano na operacijskom sustavu Linux. Pri tome je potrebno osigurati osnovnu funkcionalnost ronilačkog računala kao i prostor za korisnička proširenja. Razvijeni program mora biti maksimalno neovisan o arhitekturi računala na kojoj se izvodi, a ciljnu arhitekturu čine "single-board" ugradbena računala.


COMPLETED
Repository is empty

 
UNIZG-FER
 


SEARCH