Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Veronika Pedić, mag. math.

  Vanjski suradnik, Zavod za primijenjenu matematiku

  Konzultacije:

  Petak 11 - 12

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Osobni podaci

  URL službenih stranica na Webu:
  Godina diplomiranja:
  2017.
  Na zavodu od:
  2017.