Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Tomislav Kurtović, univ. mag. ing.

    Istraživač, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski