Home Search Hrvatski
 
PROJECTS
   

Project
Acronym: ICTGEN 
Name: Informacijska i komunikacijska tehnologija za generička i energetski učinkovita komunikacijska rješenja s primjenom u e-/m-zdravstvu 
Project status: From: 2014-10-21 To: 2016-02-20 (Completed)
Contract number: RC.2.2.08-0044 
Action line:  
Type (Programme): STRUKTURNI FOND 
Instrument: EFRR 
Project cost: 5.475.405,45 HRK
Project funding: 4.458.337,89 HRK
Project coordinator
Organisation Name: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing 
Organisation adress: Unska 3, 10000 Zagreb 
Organisation country: Croatia 
Contact person name: prof. dr. sc. Maja Matijašević 
Contact person email: Email 
Croatian partner
Contact person names:  
Contact organisation unit:  
Contact person tel:  
Croatian partner
Organisation name: Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Organisation address: Unska 3, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Contact person name: prof. dr. sc. Maja Matijašević
Contact person tel:
  Contact person fax:  
Contact person e-mail:  
Partners
Organisation nameCountry
Ericsson Nikola Tesla (ETK) Croatia 
Short description of project
Projekt Informacijska i komunikacijska tehnologija za generička i energetski učinkovita komunikacijska rješenja s primjenom u e-/m-zdravstvu (ICTGEN) usmjeren je na istraživanje, razvoj i inovacije u sektoru informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) kao jedan od pokretača održivog gospodarskog razvoja. Predlagatelj projekta je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), vodeća istraživačka i visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj u području elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora, poduzećem Ericsson Nikola Tesla, d.d., vodećim isporučiteljem inovativnih ICT proizvoda, rješenja i usluga u regiji. Glavni cilj projekta je poboljšati kapacitet Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za transfer tehnologije i komercijalizaciju u tri istraživačka područja: programski upravljana mreža za dostavu ICT usluga, čiju infrastrukturu čine heterogene mrežne tehnologije; složene ICT usluge e-zdravstva i m-zdravstva te višemedijske i druge usluge koje se dostavljaju putem mreže; energetska učinkovitost mrežnih resursa i kvaliteta usluge. Navedeni cilj postići će se kroz industrijsko istraživanje te transfer znanja s ciljem stvaranja novog znanja i oblikovanja generičkih komponenti informacijskih i komunikacijskih rješenja u navedenim područjima. Rezultati istraživanja su: Dizajn rješenja za integraciju i interoperabilnost elektroničkog zdravstvenog kartona (engl. Electronic Health Record, skr. EHR) prema slikovnim/radiološkim sustavima elektroničkog zdravstva te sustavima mobilnog zdravstva; Generičke komponente programski upravljane mrežne infrastrukture za dostavu ICT usluga uz optimalnu iskustvenu kvalitetu s motrišta korisnika; Optimiranje energetske učinkovitosti elemenata programski upravljane mrežne infrastrukture, zasnovano na modelu i na rezultatima mjerenja (kućnog) okruženja osobe, prikupljenih mrežom senzora; Laboratorijska okoline te izgradnja integriranog demo-okruženja u kojem će se provesti funkcijska validacija izgrađenih aplikativnih scenarija u upravljivom mrežnom okruženju te provesti mjerenja i analiza performansi uspostavljenog demo-sustava. Istraživački tim čini 33 istraživača i stručnjaka, od čega 18 zaposlenika FER-a, 6 zaposlenika Ericssona Nikole Tesle i 9 novozaposlenih istraživača na FER-u (5 doktoranada i 4 postdoktoranda). Kroz projekt će se nabaviti istraživačka oprema u vrijednosti više od 1,2 milijuna kuna, čime će se ojačati istraživačka infrastruktura FER-a, na korist svim zaposlenicima i studentima, te usmjeriti inovacijski potencijal FER-a prema potrebama hrvatskog gospodarstva u sektoru ICT-a, kojeg odlikuje utemeljenost na znanju i visoka dodana vrijednost. Kroz projekt će se ostvariti 140 elemenata transfera znanja između partnera u projektu te, potencijalno, zajedničko intelektualno vlasništvo nad rezultatom proizašlim iz projekta. Poduzeće partner Ericsson Nikola Tesla iskoristit će transferirana znanja za potrebe razvoja novih proizvoda i usluga te kroz to utjecati na unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.  
Short description of the task performed by Croatian partner
 


   

SEARCH