Home Search Hrvatski
 
PROJECTS
   

Project
Acronym:  
Name: A Security Planning Framework for Optical Networks (SAFE) 
Project status: From: 2009-10-01 To: 2011-09-30 (Completed)
Contract number:  
Action line:  
Type (Programme): UKF 
Instrument:  
Project cost: -
Project funding: -
Project coordinator
Organisation Name:  
Organisation adress:  
Organisation country:  
Contact person name:  
Contact person email:  
Croatian partner
Contact person names:  
Contact organisation unit:  
Contact person tel:  
Croatian partner
Organisation name:  
Organisation address:  
Contact person name: doc. dr. sc. Nina Skorin-Kapov
Contact person tel:
  Contact person fax:  
Contact person e-mail:  
Partners
Organisation nameCountry
Short description of project
Golem potencijalni kapacitet optičkog vlakna čini optički prijenos ključnom tehnologijom za ostvarivanje komunikacijskih mreža visokih brzina. U transparentnim optičkim mrežama između pojedinih parova čvorova uspostavljaju se sve-optičke podatkovne veze, zvane svjetlosni putovi. Na taj se način nad fizičkom mrežom optičkih vlakana uspostavlja virtualna topologija. U takvim su mrežama, zbog izrazito velikog protoka podataka kroz optičko vlakno, te zbog ranjivosti povezanih sa svojstvom transparentnosti, pitanja sigurnosti i pouzdanosti od presudne važnosti. Poteškoće u otkrivanju i lociranju napada na fizičkom sloju mreže, te drugug malicioznog ponašanja, pojačane su činjenicom da nadzor može biti izveden isključivo u optičkoj domeni. Uspješne preventivne tehnike, kao i brzi i učinkoviti mehanizmi reakcije i oporavka mreže u prisutnosti fizičkih kvarova i/ili zlonamjernih napada, mogu spriječiti gubitak velikih količina ključnih podataka, a time i teška ometanja raspoloživih usluga. U okviru ovog projekta, predlažemo novi pristup sigurnosti u optičkim mrežama. Dok je većina prevencijskih mjera usmjerena na poboljšanje tehničke opreme, naš je cilj ostvariti značajne mjere prevencije bez potrebe za specijaliziranom opremom, tj., s minimalnim dodatnim troškovima, kroz pažljivo mrežno planiranje. Ideja je razmotriti potencijalne posljedice različitih napada, kvarova i sigurnosnih prijetnji na fizičkom sloju mreže (npr. ubacivanje neželjenih signala visokih snaga, rezanja vlakna, prisluškivanja), te uspostaviti skup svjetlosnih putova na takav način da se minimiziraju moguća ometanja usluga kod takvih scenarija. Ograničavanje broja svjetlosnih putova na koje napadi mogu utjecati, ne samo da minimizira ometanje usluga u mreži, već i povećava učinkovitost algoritama za otkrivanje i lokalizaciju kvarova. Glavni cilj ovog projekta jest dizajn ekonomičnog sigurnosnog okvira za planiranje optičkih mreža. U prvoj fazi projekta bit će istraženi i modelirani različiti scenariji napada i kvarova na fizičkom sloju mreže. Ta će se analiza dalje koristiti pri razvoju novih algoritama za planiranje, specifično algoritama za usmjeravanje i dodjeljivanje valnih duljina pojedinim svjetlosnim putovima s ciljem stvaranja otpornije mreže. U sljedećoj će fazi razvijeni modeli biti korišteni u svrhu razvoja naprednih mehanizama za detekciju i reakciju u mreži prilikom napada ili kvarova. Naime, identifikacija i optimizacija odnosa između pojedinih svjetlosnih putova te mogućnosti njihovog međusobnog ometanja, zajedno s pažljivim raspoređivanjem nadzornih čvorova, može značajno ubrzati temeljne algoritme koji se koriste za detekciju napada i kvarova u mreži. Ti će odnosi također biti ključni pri pronalaženju sigurnih, unaprijed planiranih zaštitnih putova, što bi moglo dramatično poboljšati vrijeme oporavka mreže te njezinu pouzdanost.  
Short description of the task performed by Croatian partner
 


   

SEARCH