Home Search Hrvatski
 
PROJECTS
   

Project
Acronym: MULTI-SKLAD 
Name: Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga  
Project status: From: 2015-10-01 To: 2016-11-30 (Completed)
Contract number:  
Action line:  
Type (Programme): ESF 
Instrument:  
Project cost: 1.214.675,00 HRK
Project funding: 1.214.675,00 HRK
Project coordinator
Organisation Name: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  
Organisation adress:  
Organisation country: Hrvatska 
Contact person name: doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša 
Contact person email:  
Croatian partner
Contact person names:  
Contact organisation unit:  
Contact person tel:  
Croatian partner
Organisation name: Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Organisation address: Unska 3, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Contact person name: doc. dr. sc. Vedran Podobnik
Contact person tel:
01 6129-748  Contact person fax:  
Contact person e-mail:  
Partners
Organisation nameCountry
Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod Hrvatska 
Short description of project
The Action Partners of this project are the following institutions: The Faculty of Education and Rehabilitation as Grant Beneficiary; The Faculty of Electrical Engineering and Computing as Partner institution and Kindergarten Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod also as a Partner. The overall objective is to increase employment opportunities for parents/ persons who are taking care for dependent family member (mostly children with complex communication needs) by using social services and ICT. The action will produce positive effects on harmonization of the career and family life by providing extra time for persons who are taking care (mostly parents) for a dependent family member. In regards to built their personal capacities which enable better position on the labor market, parents will participate in multidisciplinary based workshops (IT skills, social and organizational skills, photography), during which their dependent family member (children) will spend time with professionals in a half-day care stay organized form. The parents will be highly motivated for participation in this action due to the fact that their children will spend time with professionals in a half-day care form, which implies professional supervision and targeted exercises by using innovative IT services. The professionals will be able to jointly answer to the needs of the children with complex communication needs. Despite the great need exists, so far, solutions for harmonization of the family life and career for families with children with complex communication needs in Croatia are not created. The workshops for parents and half-day care for children will be organized in the city of Zagreb and Slavonski Brod. Extra professional support for parents will be also organized in the city of Bjelovar.  
Short description of the task performed by Croatian partner
Nositelj projekta MULTI-SKLAD je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF) Sveučilišta u Zagrebu (SuZg), a partneri koji će aktivno sudjelovati u provedbi projekta su: i) Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) SuZg; te ii) Dječji vrtić (DV) Ivana Brlić Mažuranić iz Slavonskog Broda. Opći cilj projekta je povećati mogućnost zapošljavanja osoba koje skrbe o ovisnom članu kroz socijalne te usluge zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT). Projektne aktivnosti će imati pozitivan utjecaj na usklađivanje karijere i obiteljskog života kroz omogućavanje dodatnog slobodnog vremena roditeljima/ osobama koje skrbe o ovisnom članu. Kako bi ostvarili bolji plasman na tržištu rada, roditelji/ osobe koje skrbe o ovisnom članu će sudjelovati u multidisciplinarnim edukativnim radionicama (ICT, meke vještine, organizacijske vještine, fotografija) dok će za vrijeme održavanja istih djeca boraviti u poludnevnim boravcima. Roditelji će biti visoko motivirani za sudjelovanje zbog činjenice da će djeca provoditi vrijeme u poludnevnim boravcima koji će biti nadzirani od strane stručnjaka i koji podrazumijevaju ciljane vježbe kroz upotrebu inovativnih IT usluga. Bitno je naglasiti da će djeca sa složenim komunikacijskim potrebama boraviti sa stručnjacima koji će biti u mogućnosti odgovoriti na njihove potrebe.U RH do sada nisu osmišljeni načini kojima bi se odgovorilo na potrebe usklađivanja roditeljstva i poslovnog života iako postoji velika potreba za time. Edukativne radionice za roditelje i poludnevni boravci za djecu će biti organizirani u Zagrebu i Slavonskom Brodu. Dodatne podrška roditeljima će biti pružena/organizirana i u Bjelovaru. Ciljevi projekta:              Povećati mogućnost zapošljavanja osoba koje skrbe o ovisnom članu kroz socijalne te usluge zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT)              Povećati usklađenost poslovnog i obiteljskog života kroz oslobađanje vremena roditelju / osobi koja skrbi o ovisnom članu organizacijom poludnevnih boravaka              Unaprijediti mogućnosti (samo)zapošljavanja za roditelje / osobe koje skrbe o ovisnom članu kroz organizaciju edukativnih radionica baziranih na multidisciplinarnom pristupu Rezultati: organizirano 28 poludnevnih boravaka u Zagrebu i u Slavonskom Brodu; organizirano 18 edukativnih radionica u Zagreba i 18 u Slavonskom Brodu; pruženo 8 ad hoc usluga u Zagrebu, 8 u Slavonskom Brodu i 8 u Bjelovaru; 30 roditelja (ciljna skupina) osnažilo vlastite kapacitete za bolji plasman na tržište rada.  


   

SEARCH