Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  Tea Ergović, bacc. inf.

  Vanjski suradnik, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: