Studiji

Studijskim programima na prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, FER privlači najbolje studente iz Hrvatske: svake godine upisujemo 650 brucoša, a od tisuću najboljih srednjoškolaca na maturi iz Matematike, gotovo 400 upiše FER; od tisuću najboljih iz Fizike, FER upisuje gotovo 380. Svake godine FER završi 450 prvostupnika, 420 magistara inženjera, pedesetak doktora znanosti i dvadesetak sveučilišnih specijalista.


Prijediplomski studij - FER3

Prijediplomski studij na FER-u organizira se putem dva trogodišnja studijska programa (smjera). Prva je godina zajednička, a sadrži znanja potrebna i na jednom i na drugom studijskom programu.

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

S korijenima u prirodnim znanostima, elektrotehnika uključuje znanja potrebna za kreativnu inženjersku djelatnost. Informacijska tehnologija, koja uključuje računala, računalne mreže i komunikacijske sustave, danas ima bitni utjecaj na elektrotehniku.

Računarstvo

Računarstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalskih sustava.


Diplomski studij

Diplomski studij organizira se putem tri studijska programa, traje dvije godine, a izvodi se po sustavu preduvjeta. Upisna je kvota 620 studenata, a diplomski studij svake godine završi 450 do 500 studenata.

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Diplomski studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u pet profila:

Informacijska i komunikacijska tehnologija

Informacijska i komunikacijska tehnologija omogućuje prijenos i uporabu svih vrsta informacija i predstavlja najprodorniju generičku tehnologiju današnjice. Ovaj studijski program omogućava stjecanje kompetencija u tri profila:

  
Računarstvo

Ovaj diplomski studijski program omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u šest profila:


Doktorski studij

Za naš doktorski studij iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva 2016. godine međunarodno stručno povjerenstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje predložilo je oznaku visoke kvalitete.

Elektrotehnika i računarstvo

 


Specijalistički studiji

Cjeloživotno je obrazovanje na FER‐u uz specijalističke tečajeve nazočno i u obliku šest poslijediplomskih specijalističkih studija na kojima se stručnjake iz gospodarstva poučava novim tehnologijama.

 
Transformatori
 (UPIS U TIJEKU)

Transformatori su temeljni i najrasprostranjeniji elementi elektrotehničkih sustava, a od posebne važnosti je njihova uloga u elektroenergetskom sustavu. Naš je cilj obrazovati specijaliste iz područja transformatora potrebne gospodarstvu, visokom školstvu i znanosti.

Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija

Regulacija tržišta elektroničkih komunikacija složena je zadaća koja zahtijeva interdisciplinarni pristup koji objedinjuje znanja iz ekonomije, prava i tehnologije, prvenstveno informacijske i komunikacijske tehnologije.

 

Informacijska sigurnost (UPIS U TIJEKU)

Specijalistički studij informacijske sigurnosti doprinosi zadovoljavanju sve većih potreba za specijalistima informacijske sigurnosti koji posjeduju uravnotežene analitičke vještine i poslovnu sposobnost. Program objedinjuje politike sigurnosti, upravljanje i tehnološke aspekte informacijske sigurnosti te upravljanje rizikom.

Željeznički elektrotehnički sustavi

Obrazujemo specijalista koji će unaprijediti razvoj, projektiranje, proizvodnju i održavanje komponenti željezničkih elektrotehničkih sustava, primjenom suvremenih metoda i spoznaja, a za što su potrebna interdisciplinarna znanja.

 


Upravljanje projektima (UPIS U TIJEKU)

Studij doprinosi unaprjeđenju struke upravljanja projektima i omogućuje polaznicima da ojačaju svoje kapacitete u profesionalnom životu neovisno o području njihovoj profesionalnog djelovanja i završenom diplomskom studiju.

Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – INSURTECH  (UPIS U TIJEKU)

Studij doprinosi unaprjeđenju razumijevanja i korištenja novih tehnologija u osiguranju, odgovara na postojeće i buduće zahtjeve tržišta na način da nudi cjelovit pogled na razvoj novih osiguravateljnih proizvoda, općenito stvara kompetencije za uspješno upravljanje digitalnim lancem vrijednosti i kapacitet za sudjelovanje u poslovnim ekosustavima budućnosti.