Sveučilište u Zagrebu CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE raspisuje

N A T J E Č A J

za upis na Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija" u ak. god. 2017./2018. za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist regulacije tržišta elektroničkih komunikacija.

Studij izvode:

  • Ekonomski fakultet,
  • Fakultet elektrotehnike i računarstva te
  • Pravni fakultet,

a studij koordinira Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Uvjeti upisa na studij su: završen diplomski studij ekonomije, elektrotehnike, prava ili računarstva, ili drugi sveučilišni četverogodišnji dodiplomski studij, odnosno diplomski studij kojim se ukupno s prethodnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS te uz radno iskustvo na području elektroničkih komunikacija. Nužno je znanje engleskog jezika.

Studij traje jednu akademsku godinu (dva semestra). Studijem se stječe 60 ECTS bodova. Školarina po polazniku iznosi 35.000 kn, plativo u dva obroka pri upisu I. i II. semestra. Nastava započinje u ožujku 2018. godine.

Broj polaznika: 20 ukupno.

Prijave se podnose na propisanom Obrascu. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir. Odabir polaznika uključuje razgovor (interview) u kojem se utvrđuje područje specijalističkog rada.

Prijave se primaju u pisarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Unska 3, svakog radnog dana od 9 do 13 sati, od objave natječaja do popunjenja upisne kvote, a zaključno do 12. veljače 2018. godine.

Prijavni Obrazac te sve dodatne obavijesti nalaze se na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva: http://www.fer.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji/rtek. Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na broju telefona: (01) 6129 920 kod gospođe Smiljanke Turkalj ili gospođe Mirjane Grubiše.

Autor: Gordan Ježić
Popis obavijesti