Upis putem državne mature

Prijave za upis u prvu godinu prijediplomskih studija na engleskom jeziku u ak. god. 2024./2025. u upisnoj kvoti za strane (NE-EU) državljane

Prijediplomski studijski programi na engleskom jeziku izvode se prvi puta od ak. godine 2021./2022. Upisne kvote za strane (NE-EU) državljane prema studijskim programima iznose:  

  • Electrical Engineering and Information Technology: 20 studenata
  • Computing: 20 studenata 

Više informacija o studijskim programima na engleskom jeziku možete pronaći na poveznici.

Prijave za upis ovih kandidata provode se putem sustava Postani student te putem FER-ove web aplikacije.

Više informacija o upisu pročitajte u nastavku.

 

Opće odredbe upisa

Pravo na pristup razredbenom postupku imaju osobe koje su završile obrazovanje ekvivalentno četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Razredbenim postupkom utvrđuje se jesu li pristupnici sposobni za uspješan studij na FER-u.

     1. Pristupnici na razredbenom postupku FER-a stječu bodove:

  • na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi,
  • na temelju razgovora s pristupnikom (intervju).

     2. U razredbenom postupku može se postići najviše 1000 bodova. Pojedini dijelovi postupka pritom donose:

  • postignuti uspjeh u srednjoj školi najviše 400 bodova;
  • razgovor s pristupnikom (intervju) najviše 600 bodova.

Nadležno povjerenstvo će u sklopu razgovora s pristupnikom utvrditi ima li pristupnik potrebnu razinu predznanja iz matematike (ekvivalent višoj razini matematike na državnoj maturi) i fizike (ekvivalent ispitu fizike na državnoj maturi) te potrebnu razinu znanja engleskog jezika. 

Uspjeh u srednjoj školi boduje se na sljedeći način:

  1. Prosjek ocjena 1. razreda najviše 100 bodova,
  2. Prosjek ocjena 2. razreda najviše 100 bodova,
  3. Prosjek ocjena 3. razreda najviše 100 bodova,
  4. Prosjek ocjena 4. razreda najviše 100 bodova,                    

Broj bodova koje pristupnik dobiva po svakoj komponenti vrednovanja izračunava se formulom:

Broj bodova = Ostvareni rezultat / Maksimalni mogući rezultat x Maksimalni mogući broj bodova

Primjerice, ako je pristupnik u 1. razredu ostvario prosjek ocjena 3,70, po toj će osnovi dobiti 3,70 / 5,0 x 100 = 74 bodova.

Uvjeti upisa bit će objavljeni u Natječaju koji će biti dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu tijekom svibnja.

     3. Prijave za pojedine upisne rokove, odabir visokih učilišta, uvid u rezultate državne mature i objava rang lista za prijavljena učilišta obavljaju se korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU). Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hr,  www.ncvvo.hr i www.studij.hr.

     4. Pravo na upis ostvaruju pristupnici koji se, po završenome postupku rangiranja, nađu unutar upisnih kvota FER-a koje će biti objavljene u tekstu Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

Prijediplomski studijski programi na engleskom jeziku nisu u sustavu potpore nadležnog ministarstva. Studenti plaćaju cijeli trošak studija. Cijena je 5,574.00 EUR za jednu akademsku godinu i uključuje opterećenje od 60 ECTS bodova.

     5. Uvjeti upisa za sve pristupnike koji su srednje školovanje završili prije 2010. godine jednaki su, bez obzira na dob te se upisuju unutar iste kvote kao i ostali pristupnici. Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hrwww.ncvvo.hr i www.studij.hr. Kandidati koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske nisu obvezni polagati ispite državne mature.  

     6. Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju pokrenuti postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije. Postupak priznavanja provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Detaljne upute vezano uz postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije dostupne su na stranicama www.studij.hr (pod Sve o prijavama_Završio/la sam srednju školu u inozemstvu_Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije). 

Ako u trenutku upisa na fakultet kandidati neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, pristupnik prilikom potvrđivanja upisa treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. 

     7. Pristupnici koji ostvare pravo upisa dužni su se upisati na FER u prvu godinu studija u propisanim rokovima. Upis će se provoditi online. Fakultet zadržava pravo, kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj (u slučaju neupisanog i neodjavljenog studijskog programa), naplatiti oportunitetne troškove u iznosu pune školarine za jednu akademsku godinu.


Ljetni razredbeni postupak

Kandidati zainteresirani za upis na FER trebaju se prijaviti do uključivo 1. srpnja 2024. godine. Prijava kandidata stranih državljana je pravovaljana samo ako se, uz prijavu putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava za upis na visoka učilišta (NISpVU), prijave i putem FER-ove prijavne aplikacije koja je dostupna na poveznici:

https://www.fer.unizg.hr/en/studies/bachelor/application_form#/en

Fakultet će rezultate intervjua evidentirati u NISpVU sustavu do 8. srpnja 2024. u 12 sati. Eventualne žalbe zbog netočnosti unosa podataka pristupnici mogu podnijeti Fakultetu elektrotehnike i računarstva u roku od 48 sati nakon objave rezultata, odnosno do 10. srpnja 2024. u 12 sati, a Fakultet elektrotehnike i računarstva unijet će konačne ispravke do 11. srpnja 2024. do 12 sati. Žalbe se podnose isključivo elektronički, izravno Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Fakultet elektrotehnike i računarstva će se o žalbama očitovati također isključivo elektroničkim putem.


Jesenski razredbeni postupak

Neće se provoditi zbog specifičnosti kandidata koji se prijavljuju u ovoj upisnoj kvoti (ishodovanje vize, reguliranje boravka u RH).