Upis kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH

 

Studijski programi i upisna kvota

 1. Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo, prijediplomski sveučilišni studij na hrvatskom jeziku, trajanje 3 godine (10 upisnih mjesta);
 2. Electrical Engineering and Information Technology, prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku, trajanje 3 godine;
 3. Computing, prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku, trajanje 3 godine (ukupno 10 upisnih mjesta za studije pod 2. i 3.).

Uvjeti upisa

Pristupnici moraju imati završeno obrazovanje ekvivalentno četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Pristupnici se rangiraju na temelju:

 • postignutog uspjeha u srednjoj školi;
 • položenog testa znanja matematike koji je ekvivalentan testu više razine matematike na državnoj maturi;
 • znanja hrvatskog / engleskog jezika;
 • motivacijskog pisma;
 • pozitivno ocijenjenog razgovora s pristupnikom.

Nadležno povjerenstvo utvrdit će ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane uvjete upisa te sastaviti upisnu rang listu.

Postupak prijave

Prijavu za upis potrebno je predati u Pisarnicu Fakulteta elektrotehnike i računarstva ili poslati poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Unska 3, 10000 Zagreb) u razdoblju od 3. srpnja do uključivo 18. rujna 2023. 

Za prijavu je potrebno predati:

 • prijavni obrazac;
 • potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u RH izdanu od strane MUP-a;
 • dokaz o državljanstvu / presliku putovnice;
 • dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda);
 • završnu svjedodžbu srednjoškolskog obrazovanja;
 • potvrdu o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio);
 • rješenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije;
 • dokaz o položenom testu znanja matematike koji je ekvivalentan testu više razine matematike na državnoj maturi;
 • potvrdu o znanju hrvatskog / engleskog jezika (ako ju kandidat posjeduje);
 • motivacijsko pismo.

Uz dokumente izdane na stranom jeziku, kandidat je dužan priložiti prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. Iznimka su dokumenti izdani na engleskom jeziku.

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju pokrenuti postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije. Postupak priznavanja provodi Agencije za odgoj i obrazovanje. U sklopu prijavne dokumentacije kandidati trebaju predati rješenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, pristupnik treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. 

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenoj agenciji kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.
Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i prijave studijskih programa).

Rangiranje i upis

Rangiranje kandidata i upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa u ovoj upisnoj kvoti bit će u rujnu 2023. godine.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja možete se javiti na adresu enrolment@fer.hr.


Obavijesti