Uvjeti upisa

Upis na FER u prvi semestar akademske godine 2022./2023. provodit će se putem razredbenog postupka za kandidate koji su se prijavili na raspisani natječaj za upis studenata u prvu godinu studija. Na FER se mogu upisati i kandidati koji su započeli studij na nekom drugom visokom učilištu ako ispunjavaju uvjete koje FER u takvom slučaju propisuje.
Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu preddiplomskog studija u ak. god. 2022./2023. trebaju u danima 21. i 22. srpnja 2022. godine dovršiti/potvrditi upis putem FER-ove aplikacije za upis. Više infomacija o postupku potvrđivanja upisa potražite ovdje
Upis putem državne mature

Pravo na pristup razredbenom postupku imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od 4 godine i uspješno položile državnu maturu. 

Prijelaz s drugog visokog učilišta

Prijelaz je moguć isključivo sa srodnih sveučilišnih studija, početkom akademske godine, s tim da je broj prijelaznika ograničen kapacitetom FER-a. 


Repozitorij