Računarstvo

Studijski program Računarstvo omogućava stjecanje kompetencija za analizu i rješavanje srednje složenih inženjerskih problema, za rad u timu te za doprinos oblikovanju sustava i procesa s područja računarstva, uz korištenje temeljnih znanja iz matematike, fizike, elektrotehnike i računarstva te suvremenih računarskih alata.
Trajanje: 3 godine
Potrebno ECTS bodova: 180

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva

 

Osnovni objekt proučavanja u računarstvu jest računalo kao univerzalni stroj za obradu informacija, kao i metode njegove primjene u drugim djelatnostima.

Proučavanju računala pristupa se kroz cjelovito sagledavanje njegovih sklopovskih i programskih aspekata kao i njihovih međuzavisnosti.

Računarstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalskih sustava.

 

Struktura studija

Pri upisu treće godine studija studenti biraju jedan od modula:

Program prve dvije godine zajednički je za sve module. Popis predmeta dostupan je na stranicama modula.