Elektronika

Obvezni predmeti
6
ECTS
60+15+15 Digitalna logika (183360)
V. Glavinić; M. Mikuc; Z. Kalafatić;
1
ECTS
7
ECTS
90+15+0 Matematika 1 (86475)
D. Žubrinić; I. Brnetić; J. Milišić; I. Velčić; L. Horvat Dmitrović; A. Žgaljić Keko;
7
ECTS
90+0+15 Osnove elektrotehnike (86494)
S. Berberović; Z. Skočir; P. Knežević; A. Pavić; B. Blašković; M. Randić; M. Dadić; B. Trkulja; D. Pintar; M. Vranić;
0
ECTS
7
ECTS
60+0+18 Uvod u programiranje (183357)
G. Gledec; V. Mornar; S. Zakošek;
4
ECTS
30+0+0 Vještine komuniciranja (183353)
P. Pale;
Mostni kolegij - 1. semestar
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
3
ECTS
30+0+0 Uvod u fiziku (137274)
S. Pleslić;
Obvezni predmeti
6
ECTS
60+0+15 Algoritmi i strukture podataka (21008)
V. Mornar; I. Botički; M. Domazet-Lošo;
6
ECTS
60+0+15 Arhitektura računala 1 (21010)
M. Kovač; D. Basch; M. Žagar;
6
ECTS
75+0+15 Fizika 1 (21006)
T. Petković; L. Bistričić; Z. Narančić; S. Pleslić; S. Ilijić;
2
ECTS
8+0+12 Laboratorij i vještine - Matlab (104307)
Ž. Ban; M. Baotić;
7
ECTS
90+15+0 Matematika 2 (86476)
D. Žubrinić; M. Pašić; T. Šikić; D. Kovačević; L. Horvat Dmitrović; A. Žgaljić Keko;
3
ECTS
30+0+0 Menadžment u inženjerstvu (21012)
Ž. Štih; V. Bilas; Ž. Car; B. Trkulja; H. Pandžić;
0
ECTS
Predmeti za iznimno uspješne studente
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
6
ECTS
60+0+0 Diskontna matematika 1 (90094)
N. Elezović;
Obvezni predmeti
7
ECTS
75+0+15 Električni krugovi (31489)
D. Jurišić; I. Lacković; Z. Kostanjčar;
7
ECTS
75+15+15 Elektronika 1 (91841)
A. Barić; T. Suligoj; I. Krois; M. Koričić; V. Čeperić; M. Poljak;
6
ECTS
75+0+15 Fizika 2 (31487)
T. Petković; L. Bistričić; Z. Narančić; S. Pleslić; S. Ilijić;
5
ECTS
60+15+0 Matematika 3E (86477)
V. Županović;
0
ECTS
3
ECTS
30+0+0 Upravljanje kakvoćom (31490)
D. Ilić; R. Malarić; I. Leniček; L. Ferković; M. Jurčević; H. Hegeduš;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
30+0+30 LabVIEW (69393)
R. Malarić; J. Havelka;
4
ECTS
30+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek;
1.5
ECTS
3
ECTS
14+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek; I. Zadro;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
3
ECTS
15+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Nakić; A. Sović Kržić;
4
ECTS
30+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder;
2
ECTS
9+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković; M. Orsag;
4
ECTS
30+15+0 Razvoj aplikacija u programskom jeziku C# (132841)
I. Botički;
Predmeti za iznimno uspješne studente
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
6
ECTS
60+0+0 Diskontna matematika 2 (90095)
N. Elezović;
6
ECTS
60+0+0 Elektromehanika (90096)
Ž. Štih; S. Berberović; S. Ilijić;
Predmet po izboru iz grupe obveznih predmeta-Laboratorij i vještine Autocad
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
2+0+15 Laboratorij i vještine - Autocad (86471)
D. Sumina; I. Erceg;
Obvezni predmeti
6
ECTS
75+0+15 Elektromagnetska polja (86459)
S. Berberović; Ž. Štih; M. Dadić; B. Trkulja;
6
ECTS
60+15+0 Energijske tehnologije (86466)
D. Grgić; S. Šadek;
4
ECTS
45+0+0 Inženjerska ekonomika (41251)
Ž. Štih; Ž. Tomšić; R. Malarić; M. Vranić;
3
ECTS
30+0+0 Seminar (31498)
6
ECTS
60+0+15 Signali i sustavi (31494)
B. Jeren; D. Seršić; Z. Kostanjčar;
0
ECTS
5
ECTS
60+15+0 Vjerojatnost i statistika (86539)
N. Elezović; I. Brnetić; A. Aglić Aljinović; M. Krnić; I. Velčić; T. Burić;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
30+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić; J. Havelka;
1.5
ECTS
4
ECTS
3
ECTS
30+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić;
4
ECTS
60+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
4
ECTS
26+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek; K. Pripužić;
3
ECTS
16+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Kušek; M. Vuković;
4
ECTS
2
ECTS
30+0+30 Šah (69392)
K. Malarić;
Predmeti za iznimno uspješne studente
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
6
ECTS
60+0+0 Diskontna matematika 1 (90094)
N. Elezović;
6
ECTS
60+0+0 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (90097)
L. Bistričić; Z. Šipuš; S. Hrabar;
Stručna praksa
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
0
ECTS
0+0+0 Preddiplomska stručna praksa (186808)
H. Džapo;
Obvezni predmeti
5
ECTS
60+0+15 Automatsko upravljanje (34313)
N. Perić; Z. Vukić; M. Baotić; N. Mišković;
5
ECTS
60+0+15 Elektroničke komunikacije (83117)
B. Modlic; S. Grgić; G. Šišul;
4
ECTS
45+0+15 Elektronika 2 (34299)
A. Barić; I. Krois; M. Koričić;
2
ECTS
30+0+0 Okoliš i održivi razvoj (34275)
N. Debrecin; D. Grgić; S. Šadek;
6
ECTS
0+0+0 Projekt (37834)
4
ECTS
45+0+15 Teorija informacije (34315)
A. Bažant; I. Pandžić; Ž. Ilić; M. Vuković;
12
ECTS
0+0+0 Završni rad (41426)
Obvezni predmeti modula - po izboru
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+15 Elektroakustika (34303)
S. Fajt;
4
ECTS
45+9+15 Primijenjeni elektromagnetizam (86507)
S. Hrabar;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
30+0+30 LabVIEW (69393)
R. Malarić; J. Havelka;
4
ECTS
30+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek;
3
ECTS
14+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek; I. Zadro;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać;
3
ECTS
24+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević; M. Sužnjević;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
3
ECTS
15+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Nakić; A. Sović Kržić;
4
ECTS
30+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder;
2
ECTS
9+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković; M. Orsag;
4
ECTS
30+15+0 Razvoj aplikacija u programskom jeziku C# (132841)
I. Botički;
Predmeti za iznimno uspješne studente
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
6
ECTS
60+0+0 Diskontna matematika 2 (90095)
N. Elezović;
6
ECTS
60+0+0 Elektromehanika (90096)
Ž. Štih; S. Berberović; S. Ilijić;
Obvezni predmeti
2
ECTS
30+0+0 Trgovačko pravo (34294)
H. Horak;
12
ECTS
0+0+0 Završni rad (41426)
Obvezni predmeti modula - po izboru
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+15 Audiotehnika (34309)
I. Đurek;
4
ECTS
45+0+15 Konstrukcija elektroničkih uređaja (34308)
R. Magjarević; I. Lacković; H. Džapo;
Izborni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
4
ECTS
30+0+15 Digitalni video (34322)
M. Grgić;
4
ECTS
30+0+15 Ergonomija u računarstvu (34327)
G. Gledec; Ž. Car;
4
ECTS
45+0+15 Mobilne komunikacije (34312)
R. Nađ; G. Šišul;
4
ECTS
4
ECTS
45+8+16 Prijenos zvuka (91853)
A. Petošić;
4
ECTS
45+0+15 Računalno upravljanje sustavima (34297)
I. Petrović; M. Seder;
4
ECTS
30+0+15 Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja (34352)
M. Cifrek; H. Džapo; Ž. Lučev Vasić;
4
ECTS
26+9+10 Tehnologija optičkih komunikacija (91856)
Z. Šipuš; D. Babić;
4
ECTS
30+0+15 Tehnologija u medicini (127185)
R. Magjarević; M. Cifrek; S. Lončarić; I. Lacković; V. Bilas;
4
ECTS
39+0+0 Uvod u aerosvemirske tehnologije (192223)
D. Babić; A. Babić; S. Lončarić;
4
ECTS
27+3+15 Uvod u mjeriteljstvo (86536)
D. Ilić; R. Malarić;
4
ECTS
45+0+6 Zvuk i okoliš (91857)
K. Jambrošić;
4
ECTS
45+0+6 Zvuk i računala (91858)
S. Fajt;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
30+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić; J. Havelka;
1.5
ECTS
4
ECTS
3
ECTS
30+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić;
4
ECTS
60+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
4
ECTS
26+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek; K. Pripužić;
3
ECTS
16+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Kušek; M. Vuković;
4
ECTS
2
ECTS
30+0+30 Šah (69392)
K. Malarić;
Predmeti za iznimno uspješne studente
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
6
ECTS
60+0+0 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (90097)
L. Bistričić; Z. Šipuš; S. Hrabar;
Stručna praksa
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
0
ECTS
0+0+0 Preddiplomska stručna praksa (186808)
H. Džapo;

Repozitorij