Elektroenergetika

Obvezni predmeti
6
ECTS
60+15+15 Digitalna logika (183360)
V. Glavinić; M. Mikuc; Z. Kalafatić;
1
ECTS
7
ECTS
90+15+0 Matematika 1 (86475)
D. Žubrinić; I. Brnetić; J. Milišić; I. Velčić; L. Horvat Dmitrović; A. Žgaljić Keko;
7
ECTS
90+0+15 Osnove elektrotehnike (86494)
S. Berberović; Z. Skočir; P. Knežević; A. Pavić; B. Blašković; M. Randić; M. Dadić; B. Trkulja; D. Pintar; M. Vranić;
0
ECTS
7
ECTS
60+0+18 Uvod u programiranje (183357)
G. Gledec; V. Mornar; S. Zakošek;
4
ECTS
30+0+0 Vještine komuniciranja (183353)
P. Pale;
Mostni kolegij - 1. semestar
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
3
ECTS
30+0+0 Uvod u fiziku (137274)
S. Pleslić;
Obvezni predmeti
6
ECTS
60+0+15 Algoritmi i strukture podataka (21008)
V. Mornar; I. Botički; M. Domazet-Lošo;
6
ECTS
60+0+15 Arhitektura računala 1 (21010)
M. Kovač; D. Basch; M. Žagar;
6
ECTS
75+0+15 Fizika 1 (21006)
T. Petković; L. Bistričić; Z. Narančić; S. Pleslić; S. Ilijić;
2
ECTS
8+0+12 Laboratorij i vještine - Matlab (104307)
Ž. Ban; M. Baotić;
7
ECTS
90+15+0 Matematika 2 (86476)
D. Žubrinić; M. Pašić; T. Šikić; D. Kovačević; L. Horvat Dmitrović; A. Žgaljić Keko;
3
ECTS
30+0+0 Menadžment u inženjerstvu (21012)
Ž. Štih; V. Bilas; Ž. Car; B. Trkulja; H. Pandžić;
0
ECTS
Predmeti za iznimno uspješne studente
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
6
ECTS
60+0+0 Diskontna matematika 1 (90094)
N. Elezović;
Obvezni predmeti
7
ECTS
75+0+15 Električni krugovi (31489)
D. Jurišić; I. Lacković; Z. Kostanjčar;
7
ECTS
75+15+15 Elektronika 1 (91841)
A. Barić; T. Suligoj; I. Krois; M. Koričić; V. Čeperić; M. Poljak;
6
ECTS
60+15+12 Elektronika 1 (183399)
A. Barić; V. Čeperić; M. Koričić; I. Krois; T. Suligoj;
6
ECTS
75+0+15 Fizika 2 (31487)
T. Petković; L. Bistričić; Z. Narančić; S. Pleslić; S. Ilijić;
5
ECTS
60+15+0 Matematika 3E (86477)
V. Županović;
0
ECTS
0
ECTS
3
ECTS
30+0+0 Upravljanje kakvoćom (31490)
D. Ilić; R. Malarić; I. Leniček; L. Ferković; M. Jurčević; H. Hegeduš;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
30+0+30 LabVIEW (69393)
R. Malarić; J. Havelka;
4
ECTS
30+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek;
1.5
ECTS
3
ECTS
14+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek; I. Zadro;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
3
ECTS
15+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Nakić; A. Sović Kržić;
4
ECTS
30+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder;
2
ECTS
9+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković; M. Orsag;
4
ECTS
30+15+0 Razvoj aplikacija u programskom jeziku C# (132841)
I. Botički;
Predmeti za iznimno uspješne studente
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
6
ECTS
60+0+0 Diskontna matematika 2 (90095)
N. Elezović;
6
ECTS
60+0+0 Elektromehanika (90096)
Ž. Štih; S. Berberović; S. Ilijić;
Predmet po izboru iz grupe obveznih predmeta-Laboratorij i vještine Autocad
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
2+0+15 Laboratorij i vještine - Autocad (86471)
D. Sumina; I. Erceg;
Obvezni predmeti
6
ECTS
75+0+15 Elektromagnetska polja (86459)
S. Berberović; Ž. Štih; M. Dadić; B. Trkulja;
6
ECTS
60+15+0 Energijske tehnologije (86466)
D. Grgić; S. Šadek;
4
ECTS
45+0+0 Inženjerska ekonomika (41251)
Ž. Štih; Ž. Tomšić; R. Malarić; M. Vranić;
3
ECTS
30+0+0 Seminar (31498)
6
ECTS
60+0+15 Signali i sustavi (31494)
B. Jeren; D. Seršić; Z. Kostanjčar;
0
ECTS
0
ECTS
5
ECTS
60+15+0 Vjerojatnost i statistika (86539)
N. Elezović; I. Brnetić; A. Aglić Aljinović; M. Krnić; I. Velčić; T. Burić;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
30+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić; J. Havelka;
1.5
ECTS
4
ECTS
30+0+45 Natjecanje u izradi aplikacija za pokretne uređaje (127248)
V. Podobnik; D. Štriga;
3
ECTS
30+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić;
4
ECTS
60+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
4
ECTS
26+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek; K. Pripužić;
3
ECTS
16+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Kušek; M. Vuković;
4
ECTS
2
ECTS
30+0+30 Šah (69392)
K. Malarić;
Predmeti za iznimno uspješne studente
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
6
ECTS
60+0+0 Diskontna matematika 1 (90094)
N. Elezović;
6
ECTS
60+0+0 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (90097)
L. Bistričić; Z. Šipuš; S. Hrabar;
Stručna praksa
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
0
ECTS
0+0+0 Preddiplomska stručna praksa (186808)
H. Džapo;
Obvezni predmeti
5
ECTS
60+0+15 Automatsko upravljanje (34313)
N. Perić; Z. Vukić; M. Baotić; N. Mišković;
4
ECTS
45+30+15 Električna postrojenja (91833)
S. Krajcar; A. Marušić;
4
ECTS
45+20+15 Elektromehaničke i električne pretvorbe (127433)
V. Šunde; D. Žarko; S. Stipetić;
5
ECTS
60+0+15 Elektroničke komunikacije (83117)
B. Modlic; S. Grgić; G. Šišul;
2
ECTS
30+0+0 Okoliš i održivi razvoj (34275)
N. Debrecin; D. Grgić; S. Šadek;
6
ECTS
0+0+0 Projekt (37831)
4
ECTS
45+0+15 Teorija informacije (34315)
A. Bažant; I. Pandžić; Ž. Ilić; M. Vuković;
12
ECTS
0+0+0 Završni rad (41423)
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
30+0+30 LabVIEW (69393)
R. Malarić; J. Havelka;
4
ECTS
30+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek;
3
ECTS
14+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek; I. Zadro;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać;
3
ECTS
24+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević; M. Sužnjević;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
3
ECTS
15+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Nakić; A. Sović Kržić;
4
ECTS
30+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder;
2
ECTS
9+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković; M. Orsag;
4
ECTS
30+15+0 Razvoj aplikacija u programskom jeziku C# (132841)
I. Botički;
2
ECTS
12+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo;
Predmeti za iznimno uspješne studente
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
6
ECTS
60+0+0 Diskontna matematika 2 (90095)
N. Elezović;
6
ECTS
60+0+0 Elektromehanika (90096)
Ž. Štih; S. Berberović; S. Ilijić;
Obvezni predmeti
4
ECTS
45+30+12 Prijenos i razdjela električne energije (127563)
I. Pavić; M. Delimar;
2
ECTS
30+0+0 Trgovačko pravo (34294)
H. Horak;
12
ECTS
0+0+0 Završni rad (41423)
Izborni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
4
ECTS
30+15+4 Elektrane (127413)
D. Grgić; I. Kuzle;
4
ECTS
30+0+15 Ergonomija u računarstvu (34327)
G. Gledec; Ž. Car;
4
ECTS
30+0+15 Matematičko modeliranje računalom (91612)
M. Pašić;
4
ECTS
30+0+15 Mjerenje i analiza potrošnje energije (34333)
Ž. Tomšić;
4
ECTS
30+0+15 Mjerne metode (34334)
I. Leniček; L. Ferković;
4
ECTS
30+0+0 Niskonaponske mreže i instalacije (35245)
S. Krajcar;
4
ECTS
26+4+15 Osnove elektromotornih pogona (91613)
D. Žarko; I. Erceg;
4
ECTS
4
ECTS
30+0+15 Osnove mehatronike (34343)
J. Matuško; Š. Ileš;
4
ECTS
15+0+30 Praktikum učinske elektronike (34347)
Ž. Jakopović; V. Šunde;
4
ECTS
13+4+30 Praktikum upravljanja električnim strojevima (86502)
D. Sumina; M. Kutija;
4
ECTS
4
ECTS
4
ECTS
30+0+15 Projektiranje električnih postrojenja (34350)
A. Marušić; J. Havelka;
4
ECTS
45+0+0 Tehnička normizacija i legislativa (34355)
D. Šimunić; I. Pavić;
4
ECTS
27+3+15 Uvod u mjeriteljstvo (86536)
D. Ilić; R. Malarić;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
30+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić; J. Havelka;
1.5
ECTS
4
ECTS
30+0+45 Natjecanje u izradi aplikacija za pokretne uređaje (127248)
V. Podobnik; D. Štriga;
3
ECTS
30+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić;
4
ECTS
60+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
4
ECTS
26+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek; K. Pripužić;
3
ECTS
16+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Kušek; M. Vuković;
4
ECTS
2
ECTS
30+0+30 Šah (69392)
K. Malarić;
Predmeti za iznimno uspješne studente
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
6
ECTS
60+0+0 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (90097)
L. Bistričić; Z. Šipuš; S. Hrabar;
Stručna praksa
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
0
ECTS
0+0+0 Preddiplomska stručna praksa (186808)
H. Džapo;

Repozitorij