Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Studijski program Elektrotehnike i informacijske tehnologije omogućuje stjecanje kompetencija za analizu i rješavanje srednje složenih inženjerskih problema, za rad u timu te za doprinos oblikovanju sustava, komponenata i procesa, uz korištenje temeljnih znanja iz matematike, fizike, elektrotehnike i informacijske tehnologije.

Trajanje: 3 godine
Potrebno ECTS bodova: 180
Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

 

Elektrotehnika i elektrotehničke znanosti imaju korijene u matematici i prirodnim znanostima, poglavito fizici, ali uključuju znanja potrebna za kreativnu inženjersku djelatnost. Elektrotehnika čini most između matematike i prirodnih znanosti s jedne strane i praktičnih ostvarenja s druge strane. Osnova svih primjena dva su fenomena:

  • uporaba elektriciteta za proizvodnju, prijenos, raspodjelu i korištenje energije i
  • uporaba elektriciteta za obuhvat, prijenos, obradu, uskladištenje, korištenje i prikaz informacija.

Informacijska tehnologija, koja uključuje računala, računalne mreže i komunikacijske sustave, kao i tehnologiju za osjet, obradu, pohranu i prikaz informacije, danas ima bitni utjecaj na elektrotehniku, pa ne postoji djelatnost unutar elektrotehnike koja nije isprepletena s informacijskom tehnologijom. 

 

Struktura studija

Pri upisu treće godine studija studenti biraju jedan od modula:  

Program prve dvije godine zajednički je za sve module; popis predmeta dostupan je na stranicama modula.


Repozitorij