Programi međunarodne razmjene

Otvorenošću i kontaktima s inozemnim ustanovama stvaramo uvjete za sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje stipendija za usavršavanje.

Studentska mobilnost na FER-u odvija se putem nekoliko programa.


Erasmus+

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS)

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti. Uz Hrvatsku, u programu tradicionalno sudjeluju Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

 

Double Degree

Prema ugovoru FER-a i talijanskog sveučilišta Politecnico di Milano, studenti FER-a mogu se prijaviti za sudjelovanje u programu Double Degree. Program podrazumijeva upis diplomskog studija u Italiji na Politecnico di Milano po programu koji je kompatibilan s programom FER-a.

Bilateralni ugovori

Bilateralna suradnja ostvaruje se u okviru međusobno usklađenih i potpisanih bilateralnih sporazuma koji su u osnovi istovrsni i pokrivaju ove oblike suradnje: rad na zajednički dogovorenim temama, razmjenu nastavnog osoblja, razmjenu studenata, zajedničko publiciranje, razmjenu informacija od obostranog interesa te ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.

Na razini Sveučilišta u Zagrebu, o međunarodnoj razmjeni studenata brine se Ured za međunarodnu suradnju.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu planira niz programa koji su vezani za financiranje međunarodne suradnje. To se, uz ostalo, odnosi i na programe mobilnosti dolazećih i odlazećih studenata.

Takva se aktivnost također očituje u održavanju postojećih sporazuma te uključivanju u nove međunarodne sveučilišne mreže.

 


Dokumenti