Preddiplomski studij - FER2

Preddiplomski studij na FER-u organizira se kroz dva trogodišnja studijska programa (smjera), s modulima na trećoj godini. Od akademske godine 2017./2018. ovaj studij se prestaje izvoditi, a mijenja ga studijski program FER3.

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

S korijenima u prirodnim znanostima, elektrotehnika uključuje znanja potrebna za kreativnu inženjersku djelatnost. Informacijska tehnologija, koja uključuje računala, računalne mreže i komunikacijske sustave, danas ima bitni utjecaj na elektrotehniku. Studij se nakon druge godine grana u module: 

Računarstvo

Računarstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalskih sustava. Nakon druge godine, studij se grana u module:


Ukratko o studiju...

O studiju

Preddiplomski studij na FER-u organizira se kroz dva studijska programa:

Preddiplomski studij započinje zajedničkom prvom godinom, koja sadrži znanja potrebna i na jednom i na drugom studijskom programu.

Nakon prve godine, studenti odabiru jedan od ta dva studijska programa. Specijalizacija unutar studijskih programa izvodi se tijekom treće godine studija izborom jednog od ponuđenih modula predmeta.

Studenti tjedno pohađaju oko 20 sati izravne nastave - predavanja i vježbi.

Preddiplomski studij završava se nakon što se polože svi predmeti temeljni za struku i sakupi najmanje 180 ECTS bodova, od kojih izrada i javna obrana završnog rada donosi 12 ECTS bodova.

Pravila studiranja

Svi studijski programi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva izvode se po preduvjetnom sustavu. Za svaki studijski program definiran je skup temeljnih i skup izbornih predmeta, koji imaju preduvjete.

Student u svakom semestru upisuje predmete za koje ima položene preduvjete u količini od oko 30 ECTS bodova.

Nastava se obavlja u grupama do 75 studenata i obuhvaća teoriju i primjenu. Studenti su dužni redovito pohađati nastavu.

Svi se predmeti ocjenjuju kroz kontinuiranu provjeru znanja, koja se sastoji od:

  • domaćih zadaća,
  • periodičkih testova,
  • seminara,
  • međuispita i
  • završnog ispita.

Osim kontinuirane provjere, predmet se može položiti na tri dodatna ispitna roka.