Dokumenti, obrasci i upute

U repozitoriju ispod ovog teksta možete preuzeti obrasce i upute vezane za poslijediplomski doktorski studij na FER-u. Dostupni su obrasci propisani FER-ovim pravilnikom, kao i obrasci Sveučilišta u Zagrebu propisani sveučilišnim pravilnikom. Osim obrazaca, dostupni su i predlošci za prezentaciju i disertaciju, na hrvatskom i engleskom jeziku, u različitim formatima.

Repozitorij dokumenata

Upute za prijavu kvalifikacijskog ispita i javnog razgovora

U nastavku možete naći detaljne upute za prijavu kvalifikacijskog ispita i javnog razgovora o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada (formalno, postupka odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada). S obzirom na epidemiološku situaciju, upute su prilagođene komunikaciji i održavanju na daljinu.

Kvalifikacijski ispit


Postupak prijave kvalifikacijskog ispita

Doktorand može pristupiti kvalifikacijskom ispitu uz mentorovo odobrenje i pripremljen pisani rad u kojem prikazuje stanje razvoja (state-of-the-art) područja istraživanja budućeg doktorskog rada. Sve o tijeku tog postupka možete pročitati ovdje.

Rok prijave za polaganje kvalifikacijskog ispita je pet (5) radnih dana prije sjednice Odbora za doktorske studije. Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica radnih tijela fakulteta.

Postupak prijave kvalifikacijskog ispita na daljinu provodi se kako slijedi:

 1. Doktorand preuzima obrazac FER-DR-02 Prijava za polaganje kvalifikacijskog ispita iz repozitorija na web stranicama doktorskog studija, na poveznici  Doktorski studij/Dokumenti i obrasci (mapa Obrasci).
 2. Doktorand popunjava prvu stranicu obrasca te unosi svoje ime na vrhu druge stranice obrasca, nakon čega elektroničkom poštom dostavlja obrazac mentoru.
 3. Mentor popunjava drugu stranicu obrasca, digitalno ga potpisuje te ga elektroničkom poštom vraća doktorandu. Iznimno, ako mentor iz opravdanih razloga nije u mogućnosti koristiti digitalni potpis, svoju suglasnost sa sadržajem obrasca treba izraziti putem elektroničke pošte. Ta poruka prilaže se obrascu.
 4. Doktorand putem elektroničke pošte dostavlja popunjeni obrazac (s priloženim suglasnostima, prema potrebi) i rad za kvalifikacijski ispit (PDF) na adresu referade za doktorski studij doktorski.studij@fer.hr.

Daljnji koraci i održavanje kvalifikacijskog ispita na daljinu

Daljnji koraci (imenovanje povjerenstva, dogovor o terminu ispita, oglašavanje termina ispita) provode se na do sada uobičajeni način, a sam ispit održava se pred imenovanim povjerenstvom, ostalim doktorandima i zainteresiranima, putem platforme Microsoft Teams.

Javni razgovor

Postupak prijave javnog razgovora

Doktorand može pokrenuti službeni postupak odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada, poznat i kao „javni razgovor“ o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorske disertacije, nakon što je položio sve ispite. Sve o tijeku tog postupka možete pročitati ovdje.

Rok prijave za javni razgovor je pet (5) radnih dana prije sjednice Odbora za doktorske studije. Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica radnih tijela fakulteta.

Postupak prijave javnog razgovora provodi se kako slijedi:

 1. Doktorand putem on-line baze doktoranada (OBAD) popunjava propisani obrazac DR.SC.-01 – prijava teme doktorskog rada (generira se iz sustava OBAD), koji propisuje Sveučilite u Zagrebu. Za pristup OBAD-u koristi se elektronički identitet AAI@EduHr. Preporučuje se testnu inačicu ispunjenog obrasca poslati referadi za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr) radi provjere prije konačnog zaključavanja obrasca.
 2. Ako doktorand predlaže izradu doktorske disertacije na engleskom jeziku, dužan je popuniti i englesku inačicu obrasca DR.-SC-01 (engleska inačica ne može se ispuniti kroz OBAD).
 3. Nakon zaključavanja u sustavu OBAD, obrazac DR.SC.-01 (hrvatska inačica) postaje dostupan u PDF obliku. Ako raspolaže digitalnim potpisom, doktorand može digitalno potpisati obrazac; u suprotnome, obrazac se za sada(*) može predati nepotpisan.
 4. Dodatno, doktorand preuzima obrazac FER-DR-03 Prijava teme doktorskog rada - dopunski obrazac iz repozitorija na web stranicama doktorskog studija (Doktorski studij/Dokumenti i obrasci, mapa Obrasci) i unosi svoje ime na odgovarajućem mjestu.
 5. Doktorand potom elektroničkom poštom mentoru dostavlja obrazac DR.SC.-01 (hrvatska i, po potrebi, engleska inačica) i obrazac FER-DR-03.
 6. Mentor popunjava ostatak obrasca FER-DR-03, digitalno potpisuje taj obrazac, kao i obrazac DR.SC.-01 te ih elektroničkom poštom vraća doktorandu. Iznimno, ako mentor iz opravdanih razloga nije u mogućnosti koristiti digitalni potpis, svoju suglasnost sa sadržajem obrazaca treba izraziti putem elektroničke pošte. Ta poruka prilaže se obrascu.
 7. Doktorand putem elektroničke pošte dostavlja popunjene i digitalno potpisane obrasce iz prethodnog koraka (s priloženim suglasnostima, prema potrebi) na adresu referade za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr).

*Ako je u Studentsku službu predan nepotpisani obrazac DR.SC.-01, postupak će se moći pokrenuti, ali će naknadno trebati dostaviti i potpisane obrasce kada to epidemiološka situacija bude dopuštala (ili ih poslati poštom).

Daljnji koraci i održavanje javnog razgovora na daljinu

Daljnji koraci (imenovanje povjerenstva, dogovor o terminu i oglašavanje javnog razgovora) provode se na do sada uobičajeni način, a sam javni razgovor održava se pred imenovanim povjerenstvom, ostalim studentima i zainteresiranima, putem platforme Microsoft Teams.


Česta pitanja

Povratak na popis pitanja

Predaja doktorskog rada na ocjenu

Kako mogu saznati je moj ciljani/neki časopis indeksiran u CC, SCI ili SCI-Expanded?

Upišite naziv časopisa u tražilicu Web of Science Master Journal List:

https://mjl.clarivate.com/search-results

U ispisu će se vidjeti je li časopis sadržan u kolekcijama CC (Current Contents), SCI ( Science Citation Index) odn. SCI-Expanded (Science Citation Index - Expanded).

Natrag na vrh

Priznaje li se rad objavljen u časopisu indeksiranome u Emerging Sources Citation Index (ESCI) za ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika o doktorskim studijima na FER-u (čl. 14)?

Ne.

Za ispunjavanje uvjeta iz pravilnika (čl. 14) priznaju se isključivo radovi objavljeni u časopisima indeksiranima u bazama CC (Current Contents), SCI (Science Citation Index) ili SCI expanded (Science Citation Index - Expanded).

Natrag na vrh

Odnosi li se kratica "CC" u Pravilniku o doktorskim studijima na FER-u (čl. 14) na Web of Science "Core Collection"?

Ne.

Kratica CC u pravilniku (čl. 14) odnosi se na "Current Contents".

Natrag na vrh

Kako mogu provjeriti u kojem kvartilu se nalazi časopis u kojem planiram objaviti rad?

Otvorite stranicu Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu ili izravno  odaberite pristup preko proxy-ja (traži se autentifikacija putem AAI@EduHr). U prikazanom popisu, odaberite opciju Journal Citation Reports. Otvorit će se stranica s poljem za pretraživanje prema nazivu časopisa, ISSN-u, eISSN-u ili ključnoj riječi.

Nakon što se unese (npr.) naziv časopisa, ispisat će se rezultati pretraživanja, gdje treba odabrati željeni časopis. Na stranici odabranog časopisa možete pronaći graf s prikazom trenda kretanja faktora utjecaja (Journal Impact Factor Trend ...) te podatke o kvartilu (Rank by Journal Impact Factor). 

Časopisi s faktorom odjeka većim od medijana faktora odjeka časopisa iz područja istraživanja su oni u kvartilu Q1 i Q2.

Natrag na vrh

Ima li broj autora na "kvalificirajućem" radu u časopisu (indeksiranom u CC, SCI ili SCI-Expanded) utjecaj na ispunjavanje uvjeta?

Ne.

Glasine o tome da se doprinos pojedinog autora smanjuje ako je broj autora veći od 3 vjerojatno potječu od uvjeta za izbore u znanstvena zvanja, što je postupak neovisan i odvojen od postupka ocjene i obrane doktorske disertacije te se njemu primjenjuju potpuno različita pravila i pravna regulativa.

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja

Oblikovanje doktorske disertacije

Prema Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (dalje u tekstu: Pravilnik), moguća su dva oblika doktorskog rada (disertacije):

 • znanstvena monografija, i 
 • skandinavski oblik, tj. skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim preglednim poglavljem.

O obliku u kojem će rad biti predan na ocjenu odlučuje student(ica), u dogovoru s mentor(ic)om. Ta odluka može se donijeti bilo kada tijekom doktorskog studija i ne treba je unaprijed iznositi, niti odobravati. Svi formalni postupci koji prate izradu doktorskog rada, od definiranja teme do obrane, isti su i neovisni su o obliku u kojem će rad biti predan na ocjenu.

Uvjeti za oblikovanje rada prema skandinavskom modelu propisani su Pravilnikom (čl. 14).