Andrija Štajduhar, mag. rač. i mat. brani doktorski rad:

Computational histology image analysis of human cerebral cortex cytoarchitectonics

(Računalna analiza histoloških slika citoarhitektonike ljudske moždane kore)

Obrana doktorskoga rada održat će se

u četvrtak, 28. ožujka 2019. godine u 11.00 sati

na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija

(zgrada D – I. kat – D-160).

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Popis obavijesti