Bojan Franc, dipl. ing. brani doktorski rad:

Korelacija ispada visokonaponskih dalekovoda i atmosferskih pražnjenja

Obrana doktorskoga rada održat će se

u petak, 11. siječnja 2019. godine u 11.00 sati

na Zavodu za visoki napon i energetiku

(zgrada D – II. kat – D/244).

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Popis obavijesti