Nikolina Frid, mag. ing. brani doktorski rad:

Višekriterijska pretraga prostora oblikovanja heterogenih višeprocesorskih platforma zasnovana na elementarnim operacijama

Obrana doktorskoga rada održat će se

u petak, 22. studenog 2019. godine u 11.00 sati

na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

(zgrada D – III. kat – D-306/seminar).

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Popis obavijesti