Ivan Berdalović, mag. ing. brani doktorski rad:

Design of radiation-hard CMOS sensors for particle detection applications

(Projektiranje CMOS senzora otpornih na zračenje za primjenu u detekciji čestica)

Obrana doktorskoga rada održat će se

u utorak, 29. listopada 2019. godine u 13.00 sati

na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

(zgrada DC – III. kat – D-306/seminar).

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Popis obavijesti