Mr. sc. Petar Bašić, dipl. ing. brani doktorski rad:

Fiber-optic sensor cable for simultaneous distributed measurement of multiple physical quantities

(Svjetlovodni senzorski kabel za istodobno distribuirano mjerenje više fizikalnih veličina).

Obrana doktorskoga rada održat će se

u ponedjeljak, 2. rujna 2019. godine u 13.00 sati

na Zavodu za radiokomunikacije

(zgrada C – XII. kat – C12-02/seminar).

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Popis obavijesti