Vedrana Baličević, mag. ing. brani doktorski rad:

Model-based segmentation and texture analysis of multi-modal cardiac images

(Segmentacija zasnovana na modelu i analiza tekstura višemodalitetnih slika srca)

Obrana doktorskoga rada održat će se

u četvrtak, 11. srpnja 2019. godine u 10.00 sati

u Bijeloj vijećnici

(zgrada D – prizemno).

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Popis obavijesti