Ana Drandić, mag. ing. brani doktorski rad:

Proračun električnoga polja u izolaciji namota transformatora primjenom metode rubnih elemenata i adaptivne križne aproksimacije

Obrana doktorskoga rada održat će se

u petak, 17. svibnja 2019. godine u 11.00 sati

na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

(zgrada C – VI. kat – C06-19/knjižnica).

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Popis obavijesti