Obavijesti i objave

Doktorski studij uključuje tri ključna događaja po kojima se očituje napredak na doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Ti događaji su otvoreni za sve zainteresirane i javno se oglašavaju barem sedam dana prije održavanja.
U obavijestima i objavama također možete pronaći informacije o akademskoj mobilnosti i ponudi doktorandskih radnih mjesta.

U okviru FER-ovih seminara za stjecanje generičkih vještina na doktorskom studiju FER-a, 13. i 14. prosinca 2022. godine, održat će se seminar "Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja". Predavanja će se održavati od 15 do 19 sati. Više informacija o seminaru možete pronaći u nastavku obavijesti ("Pročitaj više..." - dolje desno) ili ovdje.

Doktorandi FER-a koji žele sudjelovati na seminaru obvezno se trebaju prijaviti e-poštom na: doktorski.studij@fer.hr. Rok za prijave je 9. studenoga 2022. godine do 13.00 sati.

Broj sudionika seminara ograničen je na 50.

Popis sudionika seminara bit će objavljen na web-stranici seminara dva radna dana nakon isteka roka za prijave.

 

prof. dr. sc. Mislav Grgić, FER
akademik Igor Vlahović, RGNF

 

Cilj seminara je educirati doktorande području osnova bibliometrije, scientometrije i pisanja znanstvenih članaka. Polaznici će steći temeljna znanja o relevantnim bibliografskim i citatnim bazama podataka (Web of Science, Current Contents, Journal Citation Reports, Scopus, Google Scholar), načinima njihovog učinkovitog pretraživanja te postupcima pronalaženja časopisa i članaka u određenom znanstvenom području. Objasnit će se temeljna pravila znanstvenoistraživačke etike. Sustavno će se obraditi koncepcija i izbor teme članka, osnovni elementi znanstvenog članka te postupak njegove predaje, recenzije i objavljivanja u časopisu.

 

Autor: Mislav Grgić
Popis obavijesti

Repozitorij