Upute za izlaganje u poster-sekciji

 

Rok za potvrdu sudjelovanja: utorak 11. veljače 2020.

Rok za predaju postera: petak 6. ožujka 2020.

"Dan doktorata 2019." održat će se u četvrtak 2. travnja 2020. godine.

Okvirni raspored programa prikazan je u nastavku.

Okvirni raspored

9.30 - 11.00

Poster sekcija

Izložba i prezentacija postera s aktualnim istraživačkim rezultatima doktoranada.

11.00 - 13.00

Skupna sekcija

Prezentacije nagrađenih doktorata iz ak. god. 2018./19.

Prezentacija počasnog govornika

Proglašenje najboljeg postera "Dana doktorata 2020".

13.00 - 14.00

Domjenak

14.15 - 15.45

Radionice za doktorande

U poster-sekciji "Dana doktorata 2020." bit će predstavljeni rezultati doktorskog istraživanja doktoranada na trećoj godini doktorskog studija. Poster-sekcija će se održati u tzv. "Galeriji" Fakulteta elektrotehnike i računarstva (prostor pokraj dvorane D2 uz Vukovarsku ulicu).

Tijekom poster-sekcije, autori postera trebaju biti uz svoj poster, dok ostali sudionici obilaze postere i razgovaraju s autorima. "Dan doktorata" prilika je za razmjenu mišljenja i ideja i za ostale doktorske studente, kao i studente završne godine diplomskog studija, koji razmišljaju o prijavi na doktorski studij nakon diplome.

Prezentacija postera u okviru Dana doktorata smatrat će se ispunjavanjem obveze godišnjeg prezentiranja rezultata istraživanja na trećoj godini studija, u skladu s točkom 16. Pravilnika o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Svi doktorandi koji su sudjelovali u poster-sekciji dobit će pisanu potvrdu o sudjelovanju i prezentaciji postera.

Upute za pripremu postera

1. Sadržaj postera

Istraživački poster sažeto i zanimljivo prikazuje informacije o istraživanju, s ciljem privlačenja pažnje i poticanja diskusije o istraživačkim problemima, metodama i rezultatima. Prezentacijska učinkovitost postera postiže se prvenstveno vizualnim elementima, tako da dobro dizajnirani poster najčešće sadrži mješavinu kraćih tekstova ili natuknica te slika, tablica i grafičkih prikaza. (Primjere dobrih i loših postera možete naći  ovdje.) Ne ustručavajte se tražiti mišljenje, savjet i kritiku svog mentora, odnosno, mentorice.

Posterom na Danu doktorata doktorandi će predstaviti svoja doktorska istraživanja. S obzirom na to da je uvjet za upis treće godine studija uspješno obranjena tema doktorata, odnosno, potvrđen naslov, mentor(i) i znanstveni doprinos, sadržaj postera treba dati sliku trenutačnog napretka na doktorskom studiju. Drugim riječima, svatko će predstaviti rezultate svojih istraživanja na razini do koje je došao - od "početne", što uključuje prikaz obranjene teme doktorske disertacije, do "napredne",  u kojoj već postoje preliminarni rezultati istraživanja.

 

2. Format postera

Zadani format postera je A0 (841 x 1189 mm), u uspravnoj orijentaciji (portrait), prema pripremljenom predlošku. Poster treba biti na hrvatskom jeziku (neovisno o jeziku pisanja, odn. obrane disertacije).

Naslov postera treba odgovarati naslovu doktorske disertacije (na hrvatskom jeziku), u skladu s odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu o odobrenju teme.

Predložak za poster dostupan je u repozitoriju u dnu ove stranice.

 

3. Sadržaj postera - česte pogreške

U nastavku je dano nekoliko savjeta za izbjegavanje najčešćih pogrešaka:

- U zaglavlju postera, naziv "mentor(i)(ca)", treba urediti i prilagoditi, odnosno: ostaviti samo riječ "mentor" (za jednog mentora), ili riječ "mentorica" (za jednu mentoricu), ili, riječ "mentori" (za slučaj dva mentora, ili mentora i mentorice), ili, riječ "mentorice"  (za dvije mentorice);

- Sve kratice i akronimi, ako se ne mogu izbjeći, moraju biti ispisani prilikom prvog spominjanja.

- Obratite pažnju na rezoluciju slika, kao i na veličinu teksta na slikama (s obzirom na to da će ispis biti na format A0) te ih prema potrebi prilagodite.

- Ako se doktorsko istraživanje provodi u okviru znanstvenog projekta (npr. HRZZ ili H2020), to treba navesti; konkretnu formulaciju u pravilu propisuje institucija ili tijelo koje financira projekt (ako ne znate, pitajte mentora). Predviđeni prostor za zahvalu projektu (engl. acknowledgement) i logotip projekta (ako postoji) nalazi se u predlošku.

- Prije predaje postera, dajte ga na uvid i "kolegijalnu kritiku" nekome tko nije duboko upoznat s područjem i temom. Ta osoba će obično lako uočiti zatipke i druge pogreške koje obično promaknu i doktorandu i mentoru.

 

4. Dostava datoteka za izradu postera

Poster se predaje u elektroničkom formatu, u obliku ppt. datoteke (ili neki drugi editablini format) te PDF datoteke, putem elektroničke pošte, na adresu dan.doktorata-posteri@fer.hr.

Važno:
Prilikom generiranja PDF datoteke treba odabrati opcije koje osiguravaju visoku rezoluciju (min. 1200 dpi), odnosno, kvalitetan otisak na papir formata A0.

Rok za predaju postera je 6. ožujka 2020.

Za sva pitanja obratite se na mail dan.doktorata-posteri@fer.hr.

 

5. Produkcija i postavljanje postera

Posteri pripremljeni i predani u zadanom roku bit će otisnut u organizaciji i o trošku fakulteta. Neuredni ili vidljivo nezavršeni posteri neće biti prihvaćeni za tisak, odnosno prezentaciju.

Organizacijski tim Dana doktorata postavit će postere dan prije samog dana održavanja Dana doktorata (u srijedu 1. travnja 2020.).

Na sam Dan doktorata, u četvrtak 2. travnja 2020., autori postera trebaju se okupiti najkasnije u 9:15 sati te posjetiteljima biti na raspolaganju za pitanja i diskusiju do 11 sati kada se svi zajedno (sudionici i posjetitelji) upućuju u dvoranu D1, na svečanu sjednicu.

Tijekom održavanja poster-sekcije od 9:30 do 11 sati, izložbu postera posjetit će i članovi povjerenstva za izbor najboljeg postera.

 

6. Natjecanje za najbolji poster

Svi posteri predstavljeni na Danu doktorata ulaze u natjecanje za najbolji poster. Povjerenstvo za izbor najboljeg postera obići će izložene postere i odabrati najbolji. Proglašenje najboljeg postera bit će na kraju programa Dana doktorata.

Autoru/ici najboljeg postera dodijelit će se pisano Priznanje za najbolji poster Dana doktorata 2020. godine i simbolična nagrada. Priznanje će biti svečano uručeno na svečanoj sjednici u okviru programa Dana doktorata.

 

7. Često postavljana pitanja (i odgovori)

Svoja pitanja možete postaviti tu preko foruma u nastavku stranice ili putem elektroničke pošte, na adresu dan.doktorata-posteri@fer.hr.


Repozitorij

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.