Posteri na Danu doktorata 2021.

"Dan doktorata 2021." održat će se u utorak 6. srpnja 2021. godine od 15.30 do 17 sati.

U pogledu programa, razmatrju se dvije verzije održavanja, u prostoru fakulteta i udaljeno (online). Konačna odluka o načinu održavanja bit će donesena uskoro, u skladu s epidemiološkim mjerama i preporukama, te biti objavljena na stranici Dana doktorata 2021. U skladu s odlukom, okvirni raspored programa bit će naknadno objavljen (oko 20. 6. 2021.).

Detaljnije upute za izradu postera nalaze se u nastavku. Predložak za izradu postera nalazi se u repozitoriju.

Svi pripremljeni posteri ulaze u natjecanje za najbolji poster.

Prezentacija postera u okviru Dana doktorata smatra se ispunjavanjem obveze godišnjeg prezentiranja rezultata istraživanja na trećoj godini studija, u skladu s točkom 16. Pravilnika o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva.


Upute za izlaganje u poster-sekciji

Rok za potvrdu sudjelovanja: ponedjeljak 31. svibnja 2021.

Rok za predaju postera: petak 18. lipnja 2021.

Upute za pripremu postera

1. Sadržaj postera

Istraživački poster sažeto i zanimljivo prikazuje informacije o istraživanju, s ciljem privlačenja pažnje i poticanja diskusije o istraživačkim problemima, metodama i rezultatima. Prezentacijska učinkovitost postera postiže se prvenstveno vizualnim elementima, tako da dobro dizajnirani poster najčešće sadrži mješavinu kraćih tekstova ili natuknica te slika, tablica i grafičkih prikaza. (Primjere dobrih i loših postera možete naći ovdje.) Ne ustručavajte se tražiti mišljenje, savjet i kritiku svog mentora, odnosno, mentorice.

Posterom na Danu doktorata doktorandi će predstaviti svoja doktorska istraživanja. S obzirom na to da je uvjet za upis treće godine studija uspješno obranjena tema doktorata, odnosno, potvrđen naslov, mentor(i) i znanstveni doprinos, sadržaj postera treba dati sliku trenutačnog napretka na doktorskom studiju. Drugim riječima, svatko će predstaviti rezultate svojih istraživanja na razini do koje je došao - od "početne", što uključuje prikaz obranjene teme doktorske disertacije, do "napredne",  u kojoj već postoje preliminarni rezultati istraživanja.

 

2. Format postera

Zadani format postera je A0 (841 x 1189 mm), u uspravnoj orijentaciji (portrait), prema pripremljenom predlošku. Poster treba biti na hrvatskom jeziku (neovisno o jeziku pisanja, odn. obrane disertacije).

Naslov postera treba odgovarati naslovu doktorske disertacije (na hrvatskom jeziku), u skladu s odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu o odobrenju teme.

Predložak za poster dostupan je u repozitoriju u dnu ove stranice.

Potrebno je pridržavati se uputa iz predloška, kako bi svi posteri bili stilski ujednačeni. Potrebno je u potpunosti se pridržavati zadanog stila, fonta, veličine slova te boje pozadine. Izgled ostatka sadržaja u smislu slika, grafova, tablica i drugog ostaje Vama na izbor.

 

3. Sadržaj postera - česte pogreške

U nastavku je dano nekoliko savjeta za izbjegavanje najčešćih pogrešaka:

- U zaglavlju postera, naziv "mentor(i)(ca)", treba urediti i prilagoditi, odnosno: ostaviti samo riječ "mentor" (za jednog mentora), ili riječ "mentorica" (za jednu mentoricu), ili, riječ "mentori" (za slučaj dva mentora, ili mentora i mentorice), ili, riječ "mentorice"  (za dvije mentorice);

- Sve kratice i akronimi, ako se ne mogu izbjeći, moraju biti ispisani prilikom prvog spominjanja.

- Obratite pažnju na rezoluciju slika, kao i na veličinu teksta na slikama (s obzirom na to da će ispis biti na format A0) te ih prema potrebi prilagodite.

- Ako se doktorsko istraživanje provodi u okviru znanstvenog projekta (npr. HRZZ ili H2020), to treba navesti; konkretnu formulaciju u pravilu propisuje institucija ili tijelo koje financira projekt (ako ne znate, pitajte mentora/icu). Predviđeni prostor za zahvalu projektu (engl. acknowledgement) i logotip projekta (ako postoji) nalazi se u predlošku. U tom prostoru može se (opcionalno) ugraditi i QR-kod koji vodi na stranicu projekta.

- Prije predaje postera, dajte ga na uvid i "kolegijalnu kritiku" nekome tko nije duboko upoznat s područjem i temom. Ta osoba će obično lako uočiti zatipke i druge pogreške koje obično promaknu autoru/ima.

 

4. Dostava datoteka za izradu postera

Poster se predaje u elektroničkom formatu, u obliku .pptx datoteke (ili neki drugi editablini format) te PDF datoteke, putem elektroničke pošte, na adresu dan.doktorata-posteri@fer.hr

Važno:
Prilikom generiranja PDF datoteke treba odabrati opcije koje osiguravaju visoku rezoluciju (min. 1200 dpi), odnosno, kvalitetan otisak na papir formata A0. Upute za spremanje postera u .pdf formatu visoke rezolucije možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Rok za predaju postera je 18. lipnja 2021.

Za sva ostala pitanja obratite se na mail dan.doktorata-posteri@fer.hr.

 

5. Produkcija i postavljanje postera

Posteri pripremljeni i predani u zadanom roku bit će otisnut u organizaciji i o trošku fakulteta. Neuredni ili vidljivo nezavršeni posteri neće biti prihvaćeni za tisak, odnosno prezentaciju.

 

6. Natjecanje za najbolji poster

Svi posteri predstavljeni na Danu doktorata ulaze u natjecanje za najbolji poster. Povjerenstvo za izbor najboljeg postera obići će izložene postere i odabrati najbolji. Proglašenje najboljeg postera bit će na kraju programa Dana doktorata.

Autoru/ici najboljeg postera dodijelit će se pisano Priznanje za najbolji poster Dana doktorata 2021. godine i simbolična nagrada. Priznanje će biti svečano uručeno na svečanoj sjednici u okviru programa Dana doktorata.

 

7. Često postavljana pitanja (i odgovori)

Svoja pitanja možete postaviti tu preko foruma u nastavku stranice ili putem elektroničke pošte, na adresu dan.doktorata-posteri@fer.hr.


Repozitorij

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.