Govornici

Pozvano predavanje

Pozvano predavanje održat će dr. sc. Barbara Arbanas Ferreira sa Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, voditeljica pobjedničkog tima na uglednom međunarodnom natjecanju u robotici - MBZIRC (Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge) održanome u Abu Dhabiju 2023. godine.

 

Dr. sc. Barbara Arbanas Ferreira

Barbara Arbanas Ferreira zaposlena je na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), kao viša asistentica u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo. Znanstveno djeluje kroz Laboratorij za podvodne sustave i tehnologije (LABUST). Njeni interesi uključuju koordinaciju i planiranje višerobotskih sustava, distribuiranu umjetnu inteligenciju, raspoređivanje i optimizaciju. Sudjelovala je u nekoliko međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata, uključujući H2020 projekt subCULTron, FP7 EuRoC i projekt Hrvatske zaklade za znanost SpECULARIA, a trenutačno radi na međunarodnom projektu Hrvatsko-ciparskog centra izvrsnosti namijenjenog ekološki inovativnim tehnologijama za zdrava i produktivna mora - SeaTecHub, u okviru programa Horizon Europe. Doktorirala je u veljači 2022. godine na FER-u, s doktorskim radom pod naslovom "Decentralizirano planiranje misija za heterogene robotske timove temeljeno na hijerarhijskom prikazu zadataka" (na engleskom jeziku), pod komentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Bogdana i prof. dr. sc. Joséa Ramira Martíneza de Diosa, Universidad de Sevilla. Autorica je ili koautorica jednog poglavlja u knjizi, 5 znanstvenih radova u časopisima i 9 radova na konferencijama. Sudjelovala je međunarodnim natjecanjima European Robotics League (ERL) Emergency Robots 2019 i Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC) 2020 kao članica tima Laboratorija za robotiku i inteligentne upravljačke sustave (LARICS). Vodila je pobjednički tim FER-a na natjecanju MBZIRC 2023.

 

[Povratak na pregled programa...]

 

Panelisti

Panelisti u programu Dana doktorata bivši su studenti doktorskoga studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji su za svoje doktorske disertacije obranjene u ak. god. 2022./23. bili nagrađeni Srebrnom plaketom "Josip Lončar".

 

Dr. sc. Tomislav Baškarad

Tomislav Baškarad diplomirao je 2015. godine na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 2016. do 2017. godine radio je u Končaru – Institutu za elektrotehniku. Od 2018. godine radi Sveučilištu u Zagrebu Fakuletu elektrotehnike i računarstva, u Zavodu za visoki napon i energetiku. Područja njegova istraživanja su fotonaponske elektrane te regulacija frekvencije i radne snage elektroenergetskoga sustava. Sudjelovao je u radu dvaju istraživačkih projekata, a trenutačno je zaposlen kao istraživač na međunarodnom projektu TRANSIT – Transition to a Sustainable Future through Training and Education u okviru programa Horizon Europe.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Određivanje rezerve snage fotonaponskih elektrana za potrebe regulacije frekvencije elektroenergetskoga sustava", pod mentorstvom prof. dr. sc. Igora Kuzle, obranio je 27. siječnja 2023. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

 

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Nadir Kapetanović

Nadir Kapetanović diplomirao je 2015. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Godine 2016. bio je gostujući istraživač na Consiglio Nazionale delle Ricerche u Genovi, Italija. Član je IEEE i Oceanic Engineering Society (OES) te je sudjelovao u osnivanju studentskog odjela OES studentskog ogranka Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je glavne nagrade „Grand Prix“ na sajmu inovacija AGRO ARCA 2022 za inovaciju pod nazivom Autonomni katamaran za marikulturu te nagradu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) za najbolju inovaciju sajma International Inventions Fair (ISIF) 2022. Objavio je nekoliko desetaka radova u znanstvenim časopisima te u zbornicima međunarodnih konferencija.

Doktorsku disertaciju pod naslovom: "Planiranje putanje autonomnoga plovila zasnivano na sonarskim podacima u svrhu potpunoga prekrivanja velikih površina morskoga dna" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikole Miškovića i prof. dr. sc. Adnana Tahirovića s Univerziteta u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Bosna i Hercegovina, obranio je 26. lipnja 2023. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

 

[Povratak na pregled programa...]

 

 

Dr. sc. Karlo Šepetanc

Karlo Šepetanc diplomirao je u rujnu 2018. elektrotehniku i informacijsku tehnologiju na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, na kojem je kasnije zaposlen kao asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku. Njegovi istraživački interesi obuhvaćaju planiranje, vođenje i ekonomiku elektroenergetskoga sustava, s naglaskom na računalnu izračunljivost optimizacija. Objavio je desetak radova u u znanstvenim časopisima te zbornicima međunarodnih konferencija.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Konveksna polarna aproksimacija optimalnih izmjeničnih tokova snaga Taylorovim polinomom drugoga reda" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Hrvoja Pandžića, obranio je 4. svibnja 2023. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

 

[Povratak na pregled programa...]