Program Dana doktorata 2024. godine

Deveti u nizu "Dana doktorata" Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) održat će se 12. lipnja 2024. godine.

Kroz "Dan doktorata" želimo povećati vidljivost istraživačkih aktivnosti i rezultata FER-a te obogatiti Istraživački seminar na doktorskom studiju FER-a kroz prezentiranje vlastitih rezultata i razmjenu iskustava među doktorandima. Skup je prvenstveno namijenjen studentima doktorskoga studija Elektrotehnika i računarstvo na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, ali je otvoren za sve zainteresirane.

U nastavku možete naći informacije o programu i popis postera.

 

Pregled programa

 

 

PROGRAM "DANA DOKTORATA 2024."
12. lipnja 2024.

10:00-12:00

Radionica za doktorande (uz prijavu)

Negativne misli i suočavanje s izazovima
Jelena Ćubelić, mag. psych.

13.00-14.00 Registracija za posjetitelje

13.30-15.00

Poster sekcija

Izložba i prezentacija postera s aktualnim istraživačkim rezultatima doktoranada (uživo, u predvorju fakulteta).

15.15-16.45

SREDIŠNJI DIO PROGRAMA

 

Otvaranje Dana doktorata

prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan

 

Pozvano predavanje

dr. sc. Barbara Arbanas Ferreira
Put do pobjede na međunarodnom natjecanju u robotici Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC) - iskustva FER-ovog pobjedničkog tima

 

Panel-diskusija s nagrađenim doktorandima

dr. sc. Tomislav Baškarad
Određivanje rezerve snage fotonaponskih elektrana za potrebe regulacije frekvencije elektroenergetskoga sustava
(mentor: prof. dr. sc. Igor Kuzle)

dr. sc. Nadir Kapetanović
Planiranje putanje autonomnoga plovila zasnivano na sonarskim podacima u svrhu potpunoga prekrivanja velikih površina morskoga dna
(mentori: prof. dr. sc. Nikola Mišković i prof. dr. sc. Adnan Tahirović, Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Bosna i Hercegovina)

dr. sc. Karlo Šepetanc
Konveksna polarna aproksimacija optimalnih izmjeničnih tokova snaga Taylorovim polinomom drugoga reda
(
mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić)

 

Proglašenje i prezentacija najboljeg postera "Dana doktorata 2024".

izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, predsjednik Povjerenstva za izbor najboljeg postera

 

Završna riječ

Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, voditelj doktorskog studija i prodekan za istraživanje i inovacije

17.00-20.00

After-work party (KSET)


Poster-sekcija

U poster-sekciji bit će predstavljeno 44 postera o temama disertacija odobrenima od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Postere su pripremili studenti 3. godine doktorskoga studija. Prikazani rezultati obuhvaćaju raspon od ranih rezultata istraživanja i nedavno obranjene teme do ozbiljnijih rezultata koji su već rezultirali znanstvenim publikacijama.

Svi posteri sudjeluju u natjecanju za najbolji poster. Povjerenstvo za odabir najboljeg postera čine članovi Odbora za doktorske studije FER-a.

Uz najbolji poster po ocjeni stručnog povjerenstva, bit će izabran i najbolji poster "po izboru publike". Online glasanje za najbolji poster po izboru publike otvoreno je za registrirane korisnike FER-weba, od 10. lipnja do završetka poster-sekcije uživo, tj. do 12. lipnja u 15 sati.

Posteri su navedeni u tablici u nastavku (abecednim redoslijedom, prema prezimenu doktoranda).

 

Br. Doktorand/ica Tema Mentor/ica/i
1. Antonella Barišić Kulaš Synthetic data and unsupervised domain adaptation for aerial object detection prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, doc. dr. sc. Fisher Yu
2. Jakov Benjak Low latency video coding in first-person view drone piloting system izv. prof. dr. sc. Daniel Hofman
3. Filip Bogdanović Horizontal current bipolar transistor characteristics in large-signal regime and at cryogenic temperatures prof. dr. sc. Tomislav Suligoj
4. Branimir Brkić Autonomous trading of flexibility in energy consumption within an aggregation of smart buildings prof. dr. sc. Mario Vašak
5. Ivan Čilić Adaptive IoT service orchestration and data-driven routing for edge computing environments prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko
6. Nikolina Čović Household appliance demand response based on machine learning methods considering the end-user comfort prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić
7. Vedran Dakić Machine learning and dynamic parameters-based system architecture for automatic workload scheduling in heterogenous high-performance computing prof. dr. sc. Mario Kovač
8. Dominik Dobrijević High-speed readout circuits for CMOS charged particle detectors prof. dr. sc. Tomislav Sulgoj, dr. sc. Heinz Pernegger
9. Karla Draženović Praćenje stanja zdravlja i detekcija namjernih napada injektiranim smetnjama za istosmjerne pretvarače u mikromrežama prof. dr. sc. Viktor Šunde
10. Mario Filipašić Sonda za mjerenje bliskoga magnetskoga polja u frekvencijskom pojasu do 3 GHz prof. dr. sc. Martin Dadić
11. Branimir Filipović Object pose estimation in scenes of retail shelves prof. dr. sc. Marko Subašić
12. Vlatko Galić Full chip electrostatic discharge verification methodologies prof. dr. sc. Adrijan Barić, izv. prof. dr. sc. Vladimir Čeperić
13. Dalibor Gernhardt Unaprjeđenje upravljanja kibernetičkim incidentom temeljeno na simulacijskim vježbama izv. prof. dr. sc. Stjepan Groš
14. Ivan Grubišić Veridical benchmarks for testing the characteristics of deep learning models prof. dr. sc. Sonja Grgić, dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik u trajnom izboru
15. Emanuel Guberović Komunikacijski učinkovit sustav federalnog strojnog učenja izv. prof. dr. sc. Igor Čavrak
16. Ivka Ivas Business architecture based enterprise architecture framework for strategic alignment of the enterprise izv. prof. dr. sc. Boris Milašinović
17. Josip Jukić Improving data and parameter efficiency of neural language models using representation analysis prof. dr. sc. Jan Šnajder
18. Blaž Korotaj Predictive control and coordination of a drinking water treatment plant and the water distribution system prof. dr. sc. Mario Vašak
19. Vlatka Kos Grabar Robina Metodologija izrade rane preliminarne energetske bilance uz djelomično dostupne energetske podatke prof. dr. sc. Željko Tomšić
20. Tomislav Kovačević Method for optimal labeling of financial time series prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar
21. Agneza Krajna Ubrzanje podržanog učenja analizom korijenskih uzroka metodama temeljenim na objašnjivoj umjetnoj inteligenciji doc. dr. sc. Mario Brčić
22. Marko Križmančić Distributed connectivity control and resilience optimization in networked multi-agent systems based on graph neural networks and consensus protocol prof. dr. sc. Stjepan Bogdan
23. Robert Krobot Mjerni jaram nestandardnih dimenzija za mjerenje magnetskih svojstava elektrotehničkih limova prof. dr. sc. Martin Dadić
24. Josip Marić Computational method for determining presence and abundance of species in a metagenomic sample prof. dr. sc. Mile Šikić
25. Lovro Marković Analysis of electronic devices with ultra-thin layers deposited on germanium and silicon for optoelectronic applications prof. dr. sc. Tomislav Suligoj
26. Žarko Martinović Etalon induktiviteta 10 μH u tehnici tiskanih veza prof. dr. sc. Martin Dadić
27. Mislav Matić Quantum-transport analysis of transistors based on nanoribbons of novel 2D materials izv. prof. dr. sc. Mirko Poljak
28. Tomislav Matulić Image reconstruction from projections using a parametric model and machine learning prof. dr. sc. Damir Seršić
29. Ante Mihaljević Procjena dominantnih izobličenja signala u javnoj pokretnoj mreži utemeljena na rezultatima mjerenja parametara fizičkoga sloja izv. prof. dr. sc. Dario Bojanjac, izv. prof. dr. sc. Adriana Lipovac Vrhovac
30. Katarina Musulin Unapređenje koordinacije izolacije na mjestu priključka visokonaponskog kabela i metalom oklopljenog plinom izoliranog postrojenja izv. prof. dr. sc. Božidar Filipović-Grčić
31. Hrvoje Nuić Model rekonstrukcije 3D-strukture stabla procjenom značajki iz oblaka točaka prof. dr. sc. Željka Mihajlović
32. Petar Paradžik Conditional observational equivalence and formal analysis of trusted execution environment protocols izv. prof. dr. sc. Ante Đerek
33. Nikica Perić Modular coordination of predictive vehicle routing and bin packing izv. prof. dr. sc. Vinko Lešić
34. Karlo Petrović Methods of vibroacoustic characterization and noise source localization in power transformers prof. dr. sc. Antonio Petošić, naslovni doc. dr. sc. Tomislav Župan
35. Vedran Planinec Utjecaj individualnih prijenosnih funkcija glave na kvalitetu binauralne sinteze uz praćenje položaja glave prof. dr. sc. Kristian Jambrošić
36. Lucija Planinić Improving automated design of dispatching rules in the unrelated machines environment doc. dr. sc. Marko Đurasević
37. Karla Salamun Heuristic task scheduling for optimizing performance in real-time control systems prof. dr. sc. Hrvoje Džapo
38. Ivana Storjak System model for analysis and evaluation of educational robot design based on user feedback izv. prof. dr. sc. Ana Sović Kržić
39. Tomislav Šterc Određivanje dinamičkoga termičkoga opterećenja nadzemnoga voda u elektroenergetskom sustavu primjenom umjetnih neuronskih mreža izv. prof. dr. sc. Božidar Filipović-Grčić
40. Siniša Tomić Integracija aplikacija za dopisivanje sa sustavima za upravljanje učenjem usmjerena razvoju obrazovnih aktivnosti namijenjenih interaktivnom učenju izv. prof. dr. sc. Ivana Bosnić
41. Katarina Vodvarka Synthesis of pencil-beam antenna arrays with low dynamic range ratio of excitation coefficients prof. dr. sc. Mladen Vučić
42. Filip Vrbanc Coordinated distributed model predictive control of zones and energy storage units in a building izv. prof. dr. sc. Vinko Lešić
43. Davor Vukadin Interpretabilnost modela dubokoga učenja vrjednovanjem mapa relevantnosti izv. prof. dr. sc. Marin Šilić
44. Neven Vukadinović Planiranje razvoja prijenosne elektroenergetske mreže u uvjetima nesigurnosti priključenja novih korisnika prof. dr. sc. Ivica Pavić

Publikacija

Uz održavanje Dana doktorata 2024. bit će izdana prigodna publikacija.

Publikacije Dana doktorata iz prethodnih godina dostupne su u repozitoriju serijskih publikacija FER-a.


Repozitorij