Radionice za doktorande

U poslijepodnevnom programu Dana doktorata, 2. lipnja 2022. godine, ponuđene su dvije radionice namijenjene doktorandima Fakulteta elektrotehnike i računarstva.:

  • Radionica P1, Siva vijećnica, 14.30-16 sati:
    Radionica o iskustvima (bivših doktoranada) "iz prve ruke", o dvjema aktualnim temama: i) usavršavanje u inozemstvu tijekom doktorskoga studija;  ii) oblikovanje doktorske disertacije prema tzv. "skandinavskom modelu".
  • Radionica P2, Bijela vijećnica, 16.30-18 sati:
    Interaktivna radionica: Zanos ili izgaranje na doktorskom studiju - možemo li izabrati?

Važno: Za radionicu P2 potrebna je prijava, zbog ograničenja na veličinu grupe. U slučaju većeg prijavljenog broja studenata, radionica će se za zainteresirane ponoviti u dodatnom terminu. Prijaviti se možete putem elektroničke pošte, na adresu: dan.doktorata@fer.hr. Krajnji rok za prijavu je do 30. svibnja (ponedjeljak) do kraja dana.

Detalje možete pročitati u nastavku.

Radionica P1 - Iskustva (bivših doktoranada) "iz prve ruke":
Usavršavanje u inozemstvu
Skandinavski oblik doktorske disertacije

2. lipnja 2022., 14.30-16.00 sati, Siva vijećnica

O svom iskustvu usavršavanja u SAD i Kanadi govorit će dr. sc. Jure Konjevod, poslijedoktorand sa Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja. Svoja iskustva s oblikovanjem doktorske disertacije prema tzv. "skandinavskom modelu" podijelit će dr. sc. Marsela Polić, istraživačica sa Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo i Marko Šarlija, donedavno asistent na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.

 

O predavačima:

Dr. sc. Jure Konjevod

Jure Konjevod diplomirao je (2016.) i doktorirao (2020.) na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 2016. godine zaposlen je na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja na FER-u. Sudjelovao je kao istraživač na projektima „SMAGRIMET - Smart Grid metrology infrastructure” (HRZZ-IP-2014-09-8826) i „INTELIGRID - Metrology infrastructure for support of the intelligent power grid” (HRZZ-IP-2019-04-7354) pod vodstvom prof. dr. sc. Romana Malarića. Autor je odnosno koautor više radova na međunarodnim skupovima i časopisima iz područja preciznih pretvornika struje i napona, električnih mjernih instrumenata i preciznog mjerenja električne snage. Uz navedeno, njegova stručna djelatnost uključuje i sudjelovanje u nekoliko projekata s različitim tvrtkama iz industrije. Sudjelovao je više puta na sljedećim događajima vezanim uz popularizaciju znanosti: Dani otvorenih vrata FER-a 2017., 2018. i 2019. godine, te Dani FER-a u MIOC-u – XV. Gimnazija 2018. godine. Također, uključen je u organizaciju međunarodne konferencije Smagrimet.

Dobitnik je dviju stipendija: Fulbright programa za akademsku godinu 2019./2020 u sklopu kojeg je proveo istraživanje i usavršavanje na sveučilištu u SAD-u (RPI, Troy, država New York) te stipendije “Prof. dr. sc. Jasna Šimunić Hrvoić” u sklopu koje je boravio na Sveučilištu u Torontu i u kompaniji GEM Systems, Toronto, Kanada.

 

Dr. sc. Marsela Polić

Marsela Polić diplomirala je (2016.) i doktorirala (2022.) na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku diplomskog studija zaposlila se u Laboratoriju za robotiku i inteligentne sustave upravljanja (LARICS) kao asistentica na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo (ZARI) na FER-u u Zagrebu, gdje je sudjelovala na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima. U FP7 projektu ASSISIbf (Animal and robot Societies Self-organise and Integrate by Social Interaction – bees and fish) sudjelovala je u razvoju robotskog sustava za interakciju s mladim pčelama, gdje je istraživala kolektivno ponašanje pčela kroz razvoj distribuiranog algoritama pretraživanja grafova. Također je sudjelovala na MBZIRC2020 (Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge), gdje je vodila tim za mobilnu manipulaciju u zadatku autonomne izgradnje zida. Njezin je doktorat bio usko povezan s projektom Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) SPECULARIA (Strukturiran ekološki uzgoj primjenom autonomnih robota u staklenicima), u sklopu kojeg je radila na razvoju robotskog sustava za manipulaciju biljaka u strukturiranom uzgoju u staklenicima. Sudjelovala je i u drugim istraživačkim projektima poput HRZZ projekta AgroSPARC, te u istraživačkoj suradnji sa Specijalnom bolnicom za ortopediju i traumatologiju Akromion. Tijekom doktorskog studija 2019. godine je kao stipendistica zaklade British Scholarship Trusta posjetila Tactile Robotics Group u Bristol Robotics Laboratory. U 2019. godini je također sudjelovala u istraživačkom posjetu Aerial Robotics Laboratoriju na Imperial Collegeu u Londonu u sklopu projekta AeRoTwin. Njezini glavni istraživački interesi su strojno i duboko učenje u 2D i 3D percepciji, mekana robotika i podatno upravljanje robotskim manipulatorima. Autorica je ili koautorica 5 radova objavljenih u recenziranim časopisima i 6 radova prezentiranih na međunarodnim konferencijama.

 

Dr. sc. Marko Šarlija

Marko Šarlija diplomirao je (2016.) i doktorirao (2021.) na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od listopada 2016. do ožujka 2022. godine radio je kao asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, gdje je sudjelovao na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima. Njegov je doktorat bio usko povezan s međunarodnim projektom „Multidisciplinary Metrics for Soldier Resilience Prediction and Training“, pod pokroviteljstvom NATO Science for Peace and Security Programme, ali i sa istraživačkim aktivnostima provedenim u sklopu Ugovora o suradnji između Hrvatske kontrole zračne plovidbe i FER-a. Najviše je radio u području predikcije rezilijentnosti na stres temeljem analize fizioloških signala. Njegovi istraživački interesi uključuju računarsku kognitivnu znanost, obradu biomedicinskih signala te strojno učenje, pozicionirajući se na presjeku između računarske znanosti i translacijske neuroznanosti. Autor je odnosno koautor deset radova u časopisima i pet konferencijskih radova.
 

Radionica P2 - Zanos ili izgaranje na doktorskom studiju - možemo li izabrati?

2. lipnja 2022., 16.30-18.00 sati, Bijela vijećnica

Važno: Za ovu radionicu (P2) potrebna je prijava, zbog ograničenja na veličinu grupe. U slučaju većeg prijavljenog broja studenata, radionica će se za zainteresirane ponoviti u dodatnom terminu. Prijaviti se možete putem elektroničke pošte, na adresu: dan.doktorata@fer.hr. Krajnji rok za prijavu je do 30. svibnja (ponedjeljak) do kraja dana.

 

Zanos ili izgaranje na doktorskom studiju - možemo li izabrati?

Mr. sc. Jasenka Gojšić, dipl. ing, MBA

Kako pretvoriti maraton doktorskog studija u period života u kojoj predanost i posvećenost poslu hrane biće, a ne iscrpljuju ga? Koje vještine je nužno steći i kako postaviti prioritete da bi zanos bilo moguće postići? Koje odluke valja donijeti, da izgaranje ne bude opcija?

Ova radionica zamišljena je kao refleksivni i interaktivni susret, sa željom da potakne doktorande kreirati iskustvo zanosa tijekom doktorskog studija.

 

O voditeljici radionice:

Jasenka Gojšić diplomirala na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (tada: Elektrotehničkom fakultetu) 1991. godine. Titulu MBA i magisterij menadžerskih znanosti stekla je u IEDC - Poslovnoj školi Bled, a kako voditi javnu ustanovu učila je na Harvard Kennedy School, USA. Upravo završava trogodišnji studij Master of Arts in Psychosynthesis Leadership and Organisation Coaching na The Institute of Psychosynthesis, Middlesex University, London, UK.

Karijeru je započela kao sistemska inženjerka u Hrvatskoj pošti i telekomunikacijama, nakon čega prelazi u Ministarstvo znanosti, gdje je vodila projekt uspostave Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet. Od 1998. do 2004. godine bila je ravnateljica CARNeta, nakon čega osniva tvrtku Isoropia d.o.o. za savjetovanje u poslovanju i upravljanju i vodi balansiranu portfolio karijeru.

Godine 2005. postaje visokoškolska predavačica, a od 2012. radi i kao online mentorica na DOBA Fakultetu. Od 2014. do 2016. godine bila je voditeljica Centra za unapređenje nastavničkih kompetencija Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine, u fokusu njenog djelovanja i profesionalnog razvoja je transformacijsko učenje i vođenje. Konsolidacijom svojih znanja i iskustava kroz studij psihosinteze postaje leadership coach.

 

[Povratak na pregled programa...]