Dan doktorata 2022: Govornici

Uvodno predavanje

Uvodno predavanje održat će dr. sc. Ignac Lovrek, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Dr. sc. Ignac Lovrek

Ignac Lovrek redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Član je Akademijinog predsjedništva i tajnik njenog Razreda za tehničke znanosti.

Rođen je 1947. u Zagrebu. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (ranije Elektrotehničkom fakultetu) radio je na Zavodu za telekomunikacije od 1970. u zvanju asistenta, do umirovljenja 2018., u zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju. Prvi je hrvatski znanstvenik izabran u zvanja znanstvenog savjetnika u polju elektrotehnike i znanstvenog savjetnika u polju računarstva. Njegova znanstvena postignuća uključuju sve dimenzije istraživačkog stvaralaštva u tehničkim znanostima, od novih ideja i novog znanja, preko novih procesa, proizvoda i usluga do poticanja poduzetništva.

Bio je mentor 17 obranjenih doktorskih disertacija. Njegovi doktorandi danas su sveučilišni profesori u Hrvatskoj i inozemstvu i na istaknutim istraživačkim i upravljačkim pozicijama u hrvatskim i međunarodnim poduzećima.

Obavljao je mnoge dužnosti, među kojima se ističu one vezane uz doktorski studij: prodekan za znanost (1996.- 1999.), predsjednik Odbora za znanstvene i stručne poslijediplomske studije(2002. – 2010.) i predsjednik Odbora za doktorske studije (2010. – 2013.) Fakulteta elektrotehnike i računarstva, te član Vijeća tehničkog područja zadužen za doktorske radove (2005. – 2009.), član Savjeta (2009. – 2010.) i zatim član i zamjenik predsjednika Odbora za doktorske studije (2010 – 2014.) Sveučilišta u Zagrebu. Pokrenuo je i vodio promjene koje su vodile od “doktorske nastave” prema “doktorskom istraživanju” i oblikovanju istraživačkog doktorskog studija s međunarodnom komponentom kakav danas imamo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

 

Panelisti

Panelisti u programu Dana doktorata bivši su studenti doktorskoga studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji su za svoje doktorske disertacije obranjene u ak. god. 2020./21. bili nagrađeni Srebrnom plaketom "Josip Lončar" ili nagradom KONČAR".

 

Dr. sc. Stjepan Begušić

Stjepan Begušić diplomirao je 2014. godine na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, na studiju Informacijske i komunikacijske tehnologije. Zaposlen je kao poslijedoktorand na istom fakultetu, u Laboratoriju za analitiku financija i rizika. Njegovi su glavni istraživački interesi statističke metode i metode strojnoga učenja za visokodimenzionalne financijske podatke, modeliranje rizika i optimizaciju portfelja. Objavio je četiri rada u znanstvenim časopisima i četiri rada na međunarodnim konferencijama. Član je IEEE.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Procjena latentnih faktora iz visokodimenzionalnih financijskih vremenskih nizova primjenom nenadziranoga učenja" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Zvonka Kostanjčara, obranio je 10. studenoga 2020. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

 

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Mario Jurković

Mario Jurković rođen je 1987. u Sinju. Diplomirao je 2011. godine na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, s velikom pohvalom. Iste godine zaposlio se u tvrtki DOK-ING d.o.o, gdje je radio na razvoju elektronike za strojeve za razminiravanje, rudnike i električne automobile. Od 2012. godine radi u tvrtki Končar D&ST d.d. kao projektant specijalnih transformatora i prigušnica. Objavio je dva znanstvena rada u časopisima, tri rada u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom te dva rada u zbornicima domaćih skupova. Njegovi su znanstveni interesi u području projektiranja, modeliranja i analize električnih strojeva. Dobitnik je studentskih nagrada Josip Lončar Fakulteta elektrotehnike i računarstva (2009.) i nagrade INETEC nuklearnog instituta (2010.). Član je strukovne udruge HRO-CIGRE.

Doktorsku disertaciju pod naslovom: "Izračun napona kratkoga spoja transformatora primjenom konformnih preslikavanja", pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Žarka, obranio je 29. rujna 2021. Nagrađen je godišnjom nagradom "Končar" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

 

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Ivan Pavić

Ivan Pavić diplomirao je 2014. godine na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, nakon čega je na fakultetu zaposlen kao istraživač u Zavodu za visoki napon i energetiku. Njegovo područje interesa je integracija novih distribuiranih tehnologija u elektroenergetski sustav i na tržišta energije te planiranje i optimizacija rada sustava. Sudjelovao je u znanstvenim projektima te je uključen u nastavne aktivnosti na diplomskom studiju kao asistent i kao voditelj laboratorijskih vježbi. U akademskoj godini 2015./2016. usavršavao se u Kini, na sveučilištu Beijing Jiaotong University u Pekingu. Objavio je više od 30 radova u časopisima i zbornicima znanstvenih konferencija te sudjelovao u izradi tehničkih studija za nacionalnu elektroprivredu te privatne ulagače. Član je profesionalnih udruženja IEEE, CIGRE, INFORMS, i HDO.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Određivanje optimalnoga rasporeda nabave energije te pružanja rezerve kroz upravljivo punjenje i pražnjenje flote električnih vozila" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Igora Kuzle, obranio je 20. srpnja 2021. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]