Dan doktorata 2022.

Dan doktorata obuhvatio je poster-sekciju s rekordnim brojem (57) istraživačkih postera doktoranada, središnji dio programa i dvije radionice. U središnjem dijelu programa je, kao pozvani govornik, nastupio akademik prof. emer. dr. sc. Ignac Lovrek, dok su u panel-diskusiji sudjelovala trojica doktoranada nagrađenih fakultetskim nagradama za najuspješnije disertacije obranjene u prethodnoj akademskoj godini.

Sedmi u nizu "Dana doktorata" Fakulteta elektrotehnike i računarstva održan je u četvrtak 2. lipnja 2022. godine.

Program je započeo u 9:30 sati, poster-sekcijom u predvorju fakulteta, u okviru koje su doktorandi uživo prezentirali svoje istraživačke postere (popis) pred posjetiocima. Registrirani korisnici FER-weba mogli su glasati za najbolji poster "po izboru publike".

Slijedio je središnji događaj, od 11 sati, koji je obuhvaćao uvodno predavanje, panel s dobitnicima srebrne plakete "Josip Lončar" i nagrade "Končar" za disertacije obranjene u akademskoj godini 2020./21. te blok posvećen natjecanju za najbolji poster.

Uvodno predavanje održao je akademik prof. emer. dr. sc. Ignac Lovrek.

U panel-diskusiji sudjelovali su dr. sc. Stjepan Begušić i dr. sc. Ivan Pavić, koji su za svoje doktorske disertacije bili nagrađeni Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za posebno istaknutu doktorsku disertaciju; te dr. sc. Mario Jurković, dobitnik nagrade "KONČAR" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća s primjenom u industriji.

U bloku posvećenom natjecanju za najbolji poster, doktorand Domagoj Barbarić, mag. ing., proglašen je pobjednikom natjecanja za najbolji poster prema izboru stručnog povjerenstva te je uživo prezentirao svoj poster.

Galeriju fotografija sa središnjeg događaja pogledajte ovdje.

U poslijepodnevnom dijelu programa, od 14.30 sati na dalje, održane su radionice za doktorande.

U nastavku možete naći informacije o programu, a niže na ovoj stranici i "elektroničku galeriju" postera.

Publikacija "Dan doktorata 2022.", sadrži popis doktorskih disertacija obranjenih na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva u ak. god. 2020./2021. te popis izloženih postera.

Ranija održavanja:

Osvrte, zbornike i fotografije s Dana doktorata iz prethodnih godina možete pogledati na:

 

Pregled programa

 

9.30-10.30

Poster sekcija

Izložba i prezentacija postera s aktualnim istraživačkim rezultatima doktoranada (uživo, u predvorju fakulteta).

10.30-11.00 Registracija za posjetitelje

11.00

Središnji dio programa (dvorana D1)

 

Otvaranje Dana doktorata

Prof. dr. sc. Gordan Gledec, dekan

 

Pozvano izlaganje

Akademik prof. emer. dr. sc. Ignac Lovrek

 

Panel-diskusija s nagrađenim doktorandima

Dr. sc. Stjepan Begušić
Procjena latentnih faktora iz visokodimenzionalnih financijskih vremenskih nizova primjenom nenadziranoga učenja
(mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar)

Dr. sc. Mario Jurković
Izračun napona kratkoga spoja transformatora primjenom konformnih preslikavanja
(mentor: prof. dr. sc. Damir Žarko)

Dr. sc. Ivan Pavić
Određivanje optimalnoga rasporeda nabave energije te pružanja rezerve kroz upravljivo punjenje i pražnjenje flote električnih vozila
(mentor: prof. dr. sc. Igor Kuzle)

 

Proglašenje i prezentacija najboljeg postera "Dana doktorata 2022".

Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, predsjednik povjerenstva za izbor najboljeg postera

Autor pobjedničkog postera (prema odluci povjerenstva za odabir najboljeg postera):
Dominik Barbarić:
Sinteza i implementacija pasivnih zakrivljenih metapovršina
(mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš)

 

Završna riječ

Prof. dr. sc. Nikola Mišković, voditelj doktorskog studija i prodekan za znanost

13.00

Domjenak

14.30
 

Radionice za doktorande (prema posebnom rasporedu)

P1, Radionica o iskustvima (bivših doktoranada) "iz prve ruke": i) usavršavanje u inozemstvu tijekom doktorskoga studija;  ii) oblikovanje doktorske disertacije prema tzv. "skandinavskom modelu"

P2, Zanos ili izgaranje na doktorskom studiju - možemo li izabrati? (Interaktivna radionica; uz prijavu)


Poster-sekcija

U poster-sekciji predstavljeno je 57 postera o temama disertacija odobrenima od početka ak. godine 2020./21. do 31. prosinca 2021. godine. Postere su pripremili studenti 3. godine doktorskoga studija. Prikazani rezultati obuhvaćaju raspon od ranih rezultata istraživanja i nedavno obranjene teme do ozbiljnijih rezultata koji su već rezultirali znanstvenim publikacijama.

Svi posteri sudjelovali su u natjecanju za najbolji poster. Povjerenstvo za odabir najboljeg postera činili su članovi Odbora za doktorske studije FER-a: izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić (predsjednik) te prof. dr. sc. Sonja Grgić, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, prof. dr. sc. Mario Krnić i prof. dr. sc. Boris Vrdoljak. U prvom krugu povjerenstvo je odabralo pet finalista (označeni zvjezdicom). U drugom i konačnom krugu, koji je uključivao pojedinačna izlaganja postera pred povjerenstvom, odabran je pobjednički poster (označen peharom).

Nakon završetka poster-sekcije, objavljeni su i rezultati glasanja za najbolji poster "po izboru publike" (označen srcem).

Posteri, koji ovim putem ostaju trajno dostupni u elektroničkom obliku, navedeni su u tablici u nastavku (abecednim redoslijedom, prema prezimenu doktoranda).

  Doktorand/ica Tema Mentor/ica/i
1. Petar Afrić Predviđanje pogrešaka izvornoga kôda zasnovano na otkrivanju anomalija korištenjem semantičkih značajki izlučenih primjenom autoenkodera na leksičke reprezentacije izvornoga kôda izv. prof. dr. sc. Marin Šilić
2. Renato Babojelić Računski učinkovito robusno prediktivno upravljanje mrežnim pretvaračem zasnovano na invarijantnim skupovima prof. dr. sc. Jadranko Matuško
3. Branko Ban
 
Synchronous reluctance machine optimization based on reduced set of geometric parameters with improved convergence and robust geometric feasibility verification izv. prof. dr. sc. Stjepan Stipetić
4.

Dominik Barbarić [finalist]

[1. mjesto, pobjednik]

Synthesis and implementation of passive curved metasurfaces prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
5. Kristijan Bartol A deep learning model for estimation of human body measurements from images prof. dr. sc. Tomislav Pribanić
6. Ivan Bartolec Performance estimation of encrypted video streaming considering end-user playback-related interactions prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov
7. Tomislav Baškarad Određivanje rezerve snage fotonaponskih elektrana za potrebe regulacije frekvencije elektroenergetskoga sustava prof. dr. sc. Igor Kuzle
8. Krešimir Bešenić
[finalist]
Biometric refinement of datasets for facial age estimation prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić, doc. dr. sc. Jörgen Ahlberg
9. Borna Bićanić State estimation and multiple moving object tracking on Riemannian manifolds prof. dr. sc. Ivan Petrović
10. Martin Bolfek Konveksno-aproksimacijski pristup za pružanje pomoćnih usluga temeljen na problemu optimalnih tokova snaga u distribucijskoj mreži prof. dr. sc. Tomislav Capuder
11. Mateja Car Model predictive control of battery systems in a microgrid doc. dr. sc. Vinko Lešić
12. Ivana Čuljak Method for analysis of sleep parameters based on ultra-wideband communication channel impulse response measurement prof. dr. sc. Mario Cifrek
13. Juraj Dončević Extension of the mediator-wrapper architecture for heterogeneous data source integration by adding a mask prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
14. Nayee Muddin Khan Dousai Deep learning-based detection of humans for search and rescue operations prof. dr. sc. Sven Lončarić
15. Alen Duspara Kontekstna ovisna adaptivna metoda linearne transformacije u sažimanju videosignala prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić
16. Josip Đaković Prognoziranje proizvodnje vjetroelektrana zasnovano na povratnim neuronskim mrežama prof. dr. sc. Igor Kuzle
17. Stjepan Frljić
[finalist]
Izračun gubitaka zbog vrtložnih struja u lameliranoj transformatorskoj jezgri otvorenoga tipa primjenom metode konačnih elemenata prof. dr. sc. Bojan Trkulja
18. Boris Glavan Metodologija izračuna zajedničke pogonske karte grupe paralelno spojenih generatora doc. dr. sc. Zlatko Hanić
19. Demijan Grgić Identifying human emotional dimensions and their contextual relationships based on machine learning prof. dr. sc. Vedran Podobnik
20. Antea Hadviger Stereo visual odometry for autonomous mobile robots based on event cameras izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
21. Lin Herenčić Modelling local electricity market in distribution networks izv. prof. dr. sc. Ivan Rajšl
22. Tomislav Hlupić Prilagodba modela jezera podataka za pohranu i obradu vremensko-prostornih tokova podataka prof. dr. sc. Mirta Baranović
23. Alen Hrga Platforma za decentralizirano tržište pružatelja usluga fleksibilnosti u elektroenergetskom sustavu temeljena na tehnologijama raspodijeljene glavne knjige i omogućena Internetom stvari prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder
24. Antun Ivanović Model based motion planning for manipulation with heterogeneous robotic systems under constraints izv. prof. dr. sc. Matko Orsag
25. Jasna Janković Joint radio and computational resource slicing in the fifth generation of mobile networks with incomplete channel state information izv. prof. dr. sc. Željko Ilić
26. Maja Jurišić Bellotti Design of sparse systems based on optimization methods prof. dr. sc. Mladen Vučić
27. Ana Koren System model for integration of wearable smart device data into a central health information system izv. prof. dr. sc. Marko Jurčević
28. Ivan Kovačević Metoda izgradnje modela informacijskoga sustava zasnovana na predlošcima i pravilima za primjenu u kibernetičkoj sigurnosti doc. dr. sc. Stjepan Groš
29. Matej Krpan
[finalist]
Fast frequency control in low-inertia power systems prof. dr. sc. Igor Kuzle
30. Jurica Maltar Robusno vizualno prepoznavanje mjesta uporabom dubokih reprezentacija i uparivanja sljedova slika izv. prof. dr. sc. Ivan Marković, izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
31. Katarina Mandarić Višeagentski sustav za pružanje usluga u pametnom prostoru Interneta stvari zasnovano na korisničkim preferencijama prof. dr. sc. Gordan Ježić
32. Zdravko Matišić Algoritmi za smanjenje zone neosjetljivosti u otkrivanju gubitka mrežnoga napona distribuiranih izvora električne energije u paralelnom pogonu s elektroenergetskim sustavom prof. dr. sc. Juraj Havelka
33. Franjo Matković Automatska analiza ponašanja mnoštva utemeljena na zdravorazumskom znanju i prevladavajućim uzorcima kretanja prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
34. Zoran Medić Improvements of a local bibliographic citation recommendation model based on hyperparameter and query optimization prof. dr. sc. Jan Šnajder
35. Marija Miletić Scheduling of active customers and battery energy storage considering activation of frequency containment reserve prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić
36. Denis Milošević Deep learning-based analysis of dental X-ray images for forensic estimation of age and sex izv. prof. dr. sc. Marko Subašić
37. Tomislav Petković Human action and motion prediction in industrial human-robot shared environments using probabilistic decision-making methods izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
38. Luka Petrović High-dimensional trajectory optimization for robot motion planning based on Gaussian processes izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
39. Goran Popović Lokalizacija autonomnoga agenta u dinamičnim scenarijima zasnovana na fuziji podataka vizualnih senzora prof. dr. sc. Ivan Petrović
40. Venkata Anirudh Puligandla Pose optimized multiple camera systems for vehicle surround-view vision prof. dr. sc. Sven Lončarić
41. Igor Sirotić Experimental characterization of laminated ferromagnetic materials for calculation of pulse width modulation induced iron losses in electrical machines izv. prof. dr. sc. Stjepan Stipetić
42. Dario Sitnik Deep learning methods for segmentation of images of frozen tissue sections nasl. izv. prof. dr. sc. Ivica Kopriva
43. Igor Stančin Metoda izlučivanja značajki višekanalnoga elektroencefalograma u frekvencijskoj domeni za detekciju promjene stanja moždane aktivnosti izv. prof. dr. sc. Alan Jović
44. Nina Stipetić Pronalazak mjesta zemljospoja u neuzemljenim srednjonaponskim mrežama primjenom injekcije niskofrekvencijskoga signala doc. dr. sc. Božidar Filipović-Grčić
45. Vedran Stipetić Variational methods for restoration of images degraded by fog and rain prof. dr. sc. Sven Lončarić
46. Ana Šarčević Utjecaj parametara sportske dinamike na učinkovitost prediktivnih modela u sportu izv. prof. dr. sc. Mihaela Vranić
47.

Josip Šarić

[pobjednik po izboru publike]

Združeno prognoziranje značajki i njihova pomaka za predviđanje semantičke budućnosti u videu prof. dr. sc. Siniša Šegvić
48. Adnan Šečić Audio signal extraction method in transformer on-load tap changer diagnostics prof. dr. sc. Igor Kuzle
49. Ana Šelek Planiranje glatkoga gibanja autonomnih vozila u dinamičkim okruženjima izv. prof. dr. sc. Marija Seder
50. Lucija Šikić Software defect prediction based on features extracted from the tree structure of the source code and from its development process izv. prof. dr. sc. Marin Šilić
51. Frano Škopljanac-Mačina Formalna analiza koncepata i kombinatorno testiranje za automatiziranu provjeru znanja u sustavima za e-učenje izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković
52. Renato Šoić Strojna tvorba hrvatskoga govora na temelju generiranja prirodnoga jezika iz strukturiranih podataka pametne okoline Interneta stvari izv. prof. dr. sc. Marin Vuković
53. Dorijan Špikić Istovremeno mjerenje električne vodljivosti i dielektrične permitivnosti tla primjenom visokofrekvencijske elektromagnetske indukcije izv. prof. dr. sc. Darko Vasić
54. Marko Švec
[finalist]
Modelsko prediktivno upravljanje dinamikom vozila temeljeno na Koopmanovom operatoru prof. dr. sc. Jadranko Matuško
55. Petar Zečević Fast distributed cross-matching of big astronomical data and parameter estimation of moving point source model prof. dr. sc. Sven Lončarić, prof. dr. sc. Mario Jurić
56. Matea Žilak Radni okvir za analizu korisničkih interakcija i vrednovanje pristupačnosti ozbiljnih igara zasnovanih na proširenoj stvarnosti za pokretne uređaje prof. dr. sc. Željka Car
57. Ivan Župan Povećanje energetske učinkovitosti tramvaja i stabilizacija napona kontaktnoga voda sustavom regenerativnoga kočenja zasnovanoga na superkondenzatorima prof. dr. sc. Željko Ban

Publikacija

Prigodna publikacija, pod naslovom "Dan doktorata 2022.", sadrži program i popis postera izloženih tijekom samog događaja, kao i podatke o 33 doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva u ak. god. 2020./2021.

Ta, kao i publikacije Dana doktorata iz prethodnih godina, dostupne su u repozitoriju serijskih publikacija FER-a.

 


Repozitorij