Dan doktorata 2021: Govornici

Uvodno predavanje

Uvodno predavanje održat će Ninoslav Holjevac, dobitnik Srebrne plakete "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad u ak. god. 2018./19.

Dr. sc. Ninoslav Holjevac

Ninoslav Holjevac rođen je 1989. godine. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Od 2014. godine zaposlen je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Profesionalni interesi uključuju planiranje razvoja distribucijskih mreža, integracija obnovljivih izvora energije i upravljanje i modeliranje više-energijskih sustava. Sudjelovao je u dva međunarodna istraživačka projekta te u izvođenju nastave na predmetima profila Energetika. Suautor je stručnih studija i elaborata za operatore elektroenergetskog sustava i privatne investitore. Bio je tajnik konferencije IEEE Energycon 2014 te predsjednik organizacijskog odbora konferencije IET Medpower 2018. Dopredsjednik je Odjela za elektroenergetiku Hrvatske sekcije IEEE. Oženjen je i otac troje djece. Suautor je 10 radova u časopisima, 21 konferencijskog rada te preko 80 stručnih studija i elaborata. Bio je urednik nekoliko zbornika radova.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Modeliranje i vrednovanje fleksibilnih višeenergijskih sustava u niskougljičnom okolišu" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Igora Kuzle, obranio je 26. rujna 2019. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]

 

Panelisti

Panelisti u programu Dana doktorata bivši su studenti doktorskoga studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji su za svoje doktorske disertacije obranjene u ak. god. 2019./20. bili nagrađeni Srebrnom plaketom "Josip Lončar" ili nagradom KONČAR".

 

Dr. sc. Anita Banjac

Anita Banjac rođena je 1990. godine u Varaždinu, Hrvatska. Diplomirala je 2011. godine te magistrirala na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) 2013. godine. Zaposlena je kao docentica na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo na FER-u te je članica Laboratorija za sustave obnovljivih izvora energije. Njezini istraživački interesi su u domeni naprednih algoritama za estimaciju i upravljanje u sustavima energetski učinkovitih zgrada. Kroz rad na istraživačkim i razvojnim projektima stekla je više od 5 godina iskustva na području upravljanja energijom u zgradama što je rezultiralo s više od 10 znanstvenih članaka u međunarodnim znanstvenim časopisima i na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Hijerarhijsko modelsko prediktivno upravljanje temperaturom u zonama zgrade" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Marija Vašaka, obranila je 15. svibnja 2020. godine. Nagrađena je godišnjom nagradom "Končar" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

 

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Adrian Satja Kurdija

Adrian Satja Kurdija rođen je 1991. u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, a u Zagrebu živi od ranoga djetinjstva. Tijekom srednjoškolske naobrazbe osvojio je brojna priznanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima u matematici i informatici. Godine 2015. završio je diplomski studij Računarstvo i matematika na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Sudjelovao je na tromjesečnim stručnim praksama u softverskim tvrtkama imo.im (2012.) i Google (2013.). Od 2014. bavi se izradom zadataka za informatička natjecanja i pripremom natjecatelja te je 2019. godine objavio priručnik Algoritmi u Pythonu. Od 2016. radi kao asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, znanstveno se baveći predviđanjem kvalitete usluge suradničkim filtriranjem, algoritmima za odabir web-usluga i općenito sustavima za preporučivanje.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Vjerojatnosni model kvalitete usluge za nedeterminističke kompozicije usluga" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marina Šilića, obranio je 5. lipnja 2020. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]

 

Dr. sc. Dario Pevec

Dario Pevec rođen je u Zagrebu 1991. godine. Diplomirao je na profilu Telekomunikacije i informatika na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), 2016. godine. Od 2016. godine zaposlen je na Zavodu za telekomunikacije FER-a kao član „Laboratorija za društveno umrežavanje i društveno računarstvo (socialLAB)“ kao istraživač na projektu "Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of People, Machines and Organizations" pod potporom Hrvatske zaklade za znanost.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Sustav za potporu odlučivanju o razvitku infrastrukture punionica za električna vozila zasnovan na podacima iz stvarnoga svijeta" (na engleskom jeziku), pod mentorstvom prof. dr. sc. Vedrana Podobnika, obranio je 17. srpnja 2020. godine. Nagrađen je Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad.

[Povratak na pregled programa...]