Dan doktorata 2017.

Na Danu doktorata FER-a prezentirana su četiri nagrađena doktorata obranjena u prethodnoj akademskoj godini te 35 postera o aktualnim istraživanjima doktoranada. Kao počasni govornik, nastupio je FER-ov alumnus dr. sc. Ivan Hrvoić, CEO poduzeća GEM Systems, Inc. u Kanadi i jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u mjerenju magnetskoga polja Zemlje.

Drugi u nizu "Dana doktorata" Fakulteta elektrotehnike i računarstva održan je 29. ožujka 2017. godine. Nakon uvodnog govora dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Mislava Grgića, nazočnima se prigodnim riječima obratio i prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga.

U programu je sudjelovalo četvero nagrađenih doktora znanosti, koji su disertacije obranili u ak. god. 2015./16.: dr. sc. Nikola Banić, dr. sc. Dijana Tralić, dr. sc. Robert Sitar i dr. sc. Tomislav Župan te, kao počasni govornik, dr. sc. Ivan Hrvoić, CEO poduzeća GEM Systems, Inc. u Kanadi i jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u mjerenju magnetskoga polja Zemlje, koji je doktorirao 1972. godine na (tada) Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu.

U poster-sekciji, 35 studenata 3. godine doktorskoga studija je kroz izložbu postera predstavilo aktualne rezultate svojih istraživanja. Nagradu za najbolji poster Dana doktorata 2017. godine dobio je doktorand Ivica Draganjac, a za naročito uspješne postere priznanja su dobili i doktorandi Josip Ćesić, Mihovil Ivas i Miroslav Štampar.

U nastavku možete naći detaljne informacije o programu i izloženim posterima.

Fotografije s "Dana doktorata" dostupne su u galeriji.

Publikacija "Dan doktorata 2017." sadrži popis obranjenih doktorata u akademskoj godini 2015./2016., podatke o doktorima znanosti te popis izloženih postera.

 

Ranija održavanja:

Osvrte, zbornike i fotografije s Dana doktorata iz prethodne godine možete pogledati na Dan doktorata 2016.

 

 


Program "Dana doktorata 2017."

U nastavku je dan pregled i prikaz održanog programa.

Pregled programa

9:30 Registracija

10.00 - 11.00

Poster sekcija I. dio

Izložba i prezentacija postera s aktualnim istraživačkim rezultatima doktoranada, prema popisu u nastavku.

11.00 - 12.30

Skupna sekcija

 

Otvaranje Dana doktorata

prof. dr. sc. Mislav Grgić, dekan

 

Prezentacije nagrađenih doktorata

Dr. sc. Nikola Banić
Metode visoke točnosti za računalnu postojanost boja za rad u stvarnom vremenu temeljene na Retinex pristupu te učenju
(mentor: prof. dr. sc. Sven Lončarić)

Dr. sc. Robert Sitar
Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih transformatora
(mentor: prof. dr. sc. Željko Štih)

Dr. sc. Dijana Tralić
Detekcija kopiranih područja na digitalnim slikama analizom statističkih svojstava slika
(mentorica: prof. dr. sc. Sonja Grgić)

Dr. sc. Tomislav Župan
Metodologija proračuna raspodjele unutarnjih prenapona duž namota transformatora primjenom koncentriranih parametara
(mentor: prof. dr. sc. Željko Štih)

 

Počasni gost

Dr. sc. Ivan Hrvoić
CEO, GEM Systems, Inc., Toronto, Kanada

 

Završna riječ

prof. dr. sc. Gordan Gledec, voditelj doktorskog studija i prodekan za znanost

12.30 - 13.00

Poster-sekcija, II. dio

Izložba i prezentacija postera s aktualnim istraživačkim rezultatima doktoranada, prema popisu u nastavku.

Proglašenje najboljeg postera "Dana doktorata 2017".

13.00 - 14.00

Domjenak

Skupna sekcija

U nastavku programa nakon uvodnih izlaganja dekana i prorektora, izmijenilo se petero istaknutih doktora znanosti poteklih s Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

U prvom dijelu imali smo prilike čuti nedavno promovirane doktore znanosti: dr. sc. Nikolu Banića, dr. sc. Dijanu Tralić i dr. sc. Tomislava Župana, koji su za svoje doktorske disertacije bili nagrađeni Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za posebno istaknutu doktorsku disertaciju te dr. sc. Roberta Sitara, koji je nagrađen nagradom "KONČAR" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća s primjenom u industriji. (Sve nagrade dodijeljene su za ak. god. 2015./16.) Uz priču o svojim doktorskim rezultatima, oni su podijelili i neka osobna iskustva o stjecanju znanja, o istraživačkim usponima i padovima te ustrajnosti kao nužnom elementu konačnog uspjeha - uz pokoji savjet kolegama-doktorandima.

Potom se nazočnima, kao počasni govornik, obratio dr. sc. Ivan Hrvoić, CEO poduzeća GEM Systems, Inc. u Kanadi i jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u mjerenju magnetskoga polja Zemlje, koji je doktorirao 1972. na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Kao hrvatski znanstvenik s bogatim istraživačkim, poslovnim i životnim iskustvom, dr. sc. Ivan Hrvoić svojim je primjerom pokazao kako stjecanje znanja ne završava doktoratom te kako se znanjem, uz snagu i odgovornost, može ne samo odrediti vlastiti životni put i poslovni uspjeh, već i pozitivno utjecati na društvo kroz pomaganje drugima - u njegovom slučaju, svojoj domovini, ali i studentima i perspektivnim mladim istraživačima te siromašnima i potrebitima.

Poster-sekcija

U poster-sekciji, 35 studenata 3. godine doktorskoga studija je kroz izložbu postera predstavilo aktualne rezultate svojih doktorskih istraživanja na temama disertacija, koje je Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio u ak. godini 2015./16.

Svi posteri predstavljeni na Danu doktorata ušli su u natjecanje za najbolji poster. Na temelju mišljenja Povjerenstva za odabir najboljeg postera, koje su činili istaknuti članovi Odbora za doktorske studije FER-a - prof. dr. sc. Ratko Magjarević (predsjednik), prof. dr. sc. Sonja Grgić i prof. dr. sc. Vlado Sruk - priznanje za najbolji poster Dana doktorata 2016. godine dobio je doktorand Ivica Draganjac (mentor: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić).

Povjerenstvo je također izdvojilo tri naročito uspješna postera, za koje su priznanja dobili doktorandi Josip Ćesić (mentor: prof. dr. sc. Ivan Petrović), Mihovil Ivas (mentor: prof. dr. sc. Ante Marušić) i Miroslav Štampar (mentor: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj).

Svi prezentirani posteri navedeni su u tablici u nastavku (abecednim redoslijedom, prema prezimenu doktoranda).

  Doktorand Tema disertacije Mentor(i)
1. Aleksandar Antonić

Vrednovanje performanci sustava objavi-pretplati u računalnom oblaku za Internet stvari

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko
2. Jurica Babić

Višeagentski sustav za upravljanje skladištenjem energije s pomoću električnih vozila

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Vedran Podobnik
3. Reni Banov

Metoda binarnih dijagrama odlučivanja za vrednovanje stabla kvara u nuklearnoj elektrani

(poster, pdf)

dr. sc. Zdenko Šimić, viši znanstveni suradnik, European Commission Joint Research Centre, Nizozemska
4. Vedad Bečirović

Model za procjenu naponskih prilika u frekvencijskom području u dijelu elektroenergetske prijenosne mreže bez nadzora kvalitete napona

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Ivica Pavić
5. Raul Blečić

Metodologija projektiranja prekidačkih pretvornika snage za poboljšanu elektromagnetsku kompatibilnost

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Adrijan Barić

prof. dr. sc. Bart Nauwelaers, Katholieke Universiteit Leuven, Belgija
6.

Josip Ćesić

Priznanje za naročito uspješan poster Dana doktorata 2017.

Praćenje više gibajućih objekata zasnovano na slučajnim konačnim skupovima i Lievim grupama

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Ivan Petrović
7. Krešimir Dekanić

Računalni model i analiza signala za određivanje mikrostrukturnih parametara nanomaterijala

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Sven Lončarić

doc. dr. sc. Željko Skoko, Prirodoslovno-matematički fakultet
8. Petar Djerasimović

Upravljanje digitalnim identitetima proširenima prostorno-vremenskim svojstvima

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec
9.

Ivica Draganjac

Najbolji poster Dana doktorata 2017.

Decentralizirano upravljanje automatski vođenim vozilima sa slobodnim odabirom putanja u industrijskim okruženjima

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
10. Petar Gabrić

Metodologija eksperimentalnog istraživanja dielektričkih naprezanja u uljno-barijernoj izolaciji transformatora

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Damir Ilić

dr. sc. Antun Mikulecky, znanstveni suradnik, Končar Institut za elektrotehniku

11. Luka Humski

Oblikovanje obogaćenoga društvenoga grafa na temelju koncepta udaljenosti

(poster, pdf)

doc. dr. sc. Damir Pintar
12.

Mihovil Ivas

Priznanje za naročito uspješan poster Dana doktorata 2017.

Vjerojatnost otočnoga pogona fotonaponske elektrane s više mrežnih izmjenjivačkih jedinica priključene na mrežu srednjega napona

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Ante Marušić
13. Tino Jerčić

Prediktivno upravljanje sinkronim motorom s unutarnjim trajnim magnetima s ciljem minimiziranja elektromagnetskih gubitaka

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Damir Žarko
14. Nenad Katanić

Metoda otkrivanja provale temeljena na strojnom učenju i kontekstno ovisnome raspoznavanju aktivnosti u stvarnome vremenu

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
15. Tihomir Knežević

Fizikalne karakteristike i primjena nanometarski tankih slojeva bora na siliciju u silicijskim detektorima

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Tomislav Suligoj

prof. dr. sc. Lis K. Nanver, University of Twente, Nizozemska

16. Damir Korenčić

Računalni postupci za modeliranje i analizu medijske agende temeljeni na strojnome učenju

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder
17. Goran Kujundžić

Estimacija i prediktivno upravljanje baterijom u mikromreži

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Mario Vašak
18. Kruno Lenac

Istodobna lokalizacija mobilnih robota i trodimenzionalno modeliranje nepoznatih složenih prostora u stvarnome vremenu

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Ivan Petrović
19. Martina Marjanović

Energetski učinkovito skupno opažanje okoline pokretnim uređajima u području Interneta stvari

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko
20. Petra Mesarić

Upravljanje potražnjom u mikromreži s naglaskom na naprednom korištenju električnih vozila za spremanje energije

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Slavko Krajcar
21. Hrvoje Mihaldinec

Prepoznavanje pokreta ljudskoga tijela fuzijom podataka ultraširokopojasnih lokalizacijskih senzora i inercijskih senzora

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Džapo
22. Goran Molnar

Metaheuristike za probleme s ograničenim brojem evaluacija

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović
23. Josip Nađ

Unaprjeđenje procesa poslovnoga odlučivanja primjenom analitičkoga modela transformatora u softveru za planiranje resursa

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Mario Vražić

doc. dr. sc. Domagoj Hruška, Ekonomski fakultet

 

24.

Branimir Novoselnik

Optimalno koordinirano i robusno upravljanje elektroenergetskim distribucijskim sustavom

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Mato Baotić
25. Pavle Prentašić

Računalna analiza slika očne pozadine za rano otkrivanje dijabetičke retinopatije

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Sven Lončarić

prof. dr. sc. Zoran Vatavuk, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinika za oftamologiju, Zagreb

26. Pavle Skočir

Energetski učinkovito pružanje usluga u sustavu komunikacije stroja sa strojem

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Gordan Ježić
27. Ivan Slivar

Strategije prilagodbe videokodiranja usmjerene poboljšavanju iskustvene kvalitete za igre zasnovane na računalnom oblaku uslijed ograničenja mreže

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov
28. Frano Škopljanac-Mačina

Sinteza procesa provjere znanja za adaptivne sustave e-učenja

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković
29.

Miroslav Štampar

Priznanje za naročito uspješan poster Dana doktorata 2017.

Ekspertni sustav za prepoznavanje zloćudnoga ponašanja na temelju analize mrežnoga prometa za razrješavanje domenskih imena u stvarnome vremenu

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
30. Bojan Vondra

Pridruživanje radarskih podataka manevrirajućem cilju uz smetnje uzrokovane odjekom od mora

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Davor Bonefačić
31. Mario Weber

Regulacija tržišta usluga Interneta stvari u pametnim gradovima

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko
32. Ivona Zakarija

Sinteza procesa iz tokova podataka temeljena na induktivnom strojnom učenju

(poster, pdf)

izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković
33. Dominik Zorić

Dinamički virtualni slušni okoliš za mobilne uređaje s praćenjem kretnji glave u stvarnom vremenu

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović
34. Igor Žiger

Metoda proračuna gubitaka naponskih transformatora velike snage s otvorenom jezgrom

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Željko Štih
35. Josip Žilak

Karakteristike radiofrekvencijskih integriranih sklopova i pouzdanost elemenata u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje

(poster, pdf)

prof. dr. sc. Tomislav Suligoj

Publikacija

Publikacija "Dan doktorata 2017." sadrži popis obranjenih doktorata u akademskoj godini 2015./2016., podatke o doktorima znanosti te popis izloženih postera.


Repozitorij