Dan doktorata 2016.

Na Danu doktorata FER-a javno je prezentirano pet nagrađenih doktorata te 29 postera doktoranada koji su uspješno obranili teme doktorskih radova u prethodnoj akademskoj godini.

Prvi "Dan doktorata" Fakulteta elektrotehnike i računarstva održan je 3. ožujka 2016. godine. Uz uvodna izlaganja dekana Fakulteta prof. dr. sc. Mislava Grgića te prodekana za znanost i voditelja doktorskoga studija prof. dr. sc. Gordana Gledeca, kao i diskusiju i druženje uz izložbu postera i domjenak, brojnim zainteresiranim sudionicima i gostima pružen je uvid u raznolikost i kvalitetu znanstvenog rada Fakulteta.

Na FER webu možete naći i nekoliko fotografija s ovog događaja, a u nastavku detaljne informacije o programu.

Publikacija "Dan doktorata 2016." sadrži popis obranjenih doktorata u akademskoj godini 2014./2015., podatke o doktorima znanosti te popis izloženih postera.


Program "Dana doktorata 2016."

Program skupa uključivao je dvije radne sekcije te neformalno druženje, diskusiju i umrežavanje.

U prvoj sekciji bile su usmeno prezentirane posebno istaknute doktorske disertacije obranjene u ak. god. 2015./16., nagrađene Srebrnom plaketom "Josip Lončar" ili  nagradom "KONČAR",

U drugoj, poster-sekciji 29 doktoranada predstavilo je aktualne rezultate doktorskih istraživanja, u rasponu od prikaza obranjene teme doktorske disertacije do preliminarnih rezultata istraživanja.

Svi posteri predstavljeni na Danu doktorata ušli su u natjecanje za najbolji poster.

Najuspješnijim posterima dodijeljena su priznanja. Na temelju mišljenja Povjerenstva za odabir najboljeg postera, koje su činili istaknuti članovi Odbora za doktorske studije FER-a:

  1. prof. dr. sc. Ratko Magjarević, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Željko Butković
  3. prof. dr. sc. Slobodan Ribarić.

Priznanje za najbolji poster Dana doktorata 2016. godine dobio je doktorand Dražen Ćika.

Povjerenstvo je također izdvojilo još tri uspješna postera, za koje su priznanja dobili doktorandi Eva Cetinić, Saša Medaković i Kristijan Skračić.

Autorima najboljih postera dodijeljena su pisana priznanja, koja su ima svečano uručena na kraju poster-sekcije.

Pregled programa

10.30 - 11.00

Registracija

11.00 - 11.15

Otvaranje Dana doktorata

prof. dr. sc. Mislav Grgić, dekan

11.15 - 12.45

Prezentacije nagrađenih doktorata

Dr. sc. Sabina Baraković
Višedimenzionalno modeliranje iskustvene kvalitete pregledavanja sadržaja weba putem pokretnih uređaja
(mentorica: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov)

Dr. sc. Davor Davidović
Rješavanje velikog punog simetričnog svojstvenog problema na hibridnim arhitekturama
(mentori: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i prof. dr. sc. Karolj Skala, Institut "Ruđer Bošković" Zagreb)

Dr. sc. Martina Kutija
Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno zatvorenoj petlji
(mentor: doc. dr. sc. Damir Sumina)

Dr. sc. Vinko Lešić: Upravljanje vjetroagregatom otporno na elektromehaničke kvarove generatora
(mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak)

Dr. sc. Nicoletta Saulig: Procjena kompleksnosti nestacionarnih signala zasnovana na Rényijevoj entropiji
(mentori: prof. dr. sc. Damir Seršić i izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci)

Završna riječ

12.45 - 13.15

Poster-sekcija

Izložba 29 postera s aktualnim istraživačkim rezultatima doktoranada (Galerija FER-a), prema popisu u nastavku.

Proglašenje najboljeg postera "Dana doktorata 2016".

13.15 - 14.30

Domjenak

 

Radovi prezentirani u poster-sekciji navedeni su u nastavku (abecednim redoslijedom, prema prezimenu doktoranda).

Poster-sekcija
 

Doktorand

Naslov

Mentor

1

Albahari, Vedran

Procesni okvir za povećanje učinkovitosti funkcijskoga ispitivanja u projektima integracije telekomunikacijskoga sustava (Process framework for increase of functional testing efficiency in telecommunication system integration projects)

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. sc. Željka Car

2

Banić, Nikola

Real-time Retinex-based and learning-based methods for computational color constancy with high accuracy (Metode visoke točnosti za računalnu postojanost boja za rad u stvarnom vremenu temeljene na Retinex pristupu te učenju

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Sven Lončarić

3

Bogdanović, Mario

Procjena kanala u frekvencijskoj domeni u komunikacijskim mrežama koje koriste OFDM (Frequency domain channel esitmation in OFDM based communication networks)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Alen Bažant

4

Brkljač, Blaženka

Sustav regulacije uzbude sinkronoga generatora s kompaundacijom (Compaund synchronous generator excitation control system)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Igor Kuzle

5

Cetinić, Eva

Računalno otkrivanje stilskih obilježja slikarskih djela utemeljeno na analizi značajki slike više razine (Computational detection of stylistic properties of paintings based on high-level image feature analysis)

(poster, pdf) *priznanje za poster

Prof. dr. sc. Sonja Grgić

6

Ćika, Dražen

Detection and classification of objects using multielectrode capacitive sensors (Primjena višeelektrodnih kapacitivnih senzora za detekciju i klasifikaciju objekata)

(poster, pdf) *priznanje za najbolji poster

Doc. dr. sc. Hrvoje Džapo

7

Dragun, Nenad

Granularno predstavljanje znanja zasnovano na aspektnom pristupu (Granular knowledge representation based on aspect approach)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Nikola Bogunović

8

Eškinja, Zdravko

Intelligent heat flow control of double skin facade systems (Inteligentno upravljanje toplinskim tokom u sustavima dvoslojnih fasada)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Zoran Vukić

 

Dr. sc. Ognjen Kuljača

9

Filipović, Milan

Vođenje mikromreža na osnovi sinkroniziranih mjerenja u elektroenergetskom sustavu (Determination of local overheating of power transformer constructional parts)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ante Marušić

 

Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok

10

Hanić, Zlatko

Proračun stacionarnih stanja sinkronih strojeva primjenom strujno ovisnih funkcija ulančanih tokova (Calculation of steady-state conditions of synchronous machines using current dependent flux linkage functions)

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić

11

Harbaš, Iva

Computer vision-based detection of roadside vegetation using features from the visible spectrum (Računalna detekcija vegetacije uz prometnice temeljena na značajkama iz vidljivoga dijela spektra)

(poster, pdf)

Doc. dr. sc. Marko Subašić

12

Ilak, Perica

Optimalna koordinacija proizvodnje električne energije iz vjetra i vode (Optimal coordination of wind and hydro power generation)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Slavko Krajcar

13

Karan, Mladen

Računalom potpomognuta izgradnja i semantičko pretraživanje zbirki pitanja i odgovora (Computer-aided construction and semantic search of question and answer collections)

(poster, pdf)

Doc. dr. sc. Jan Šnajder

14

Kiričenko, Aleksandar

Non-Foster radio frequency source (Nefosterovski radiofrekvencijski izvor)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Silvio Hrabar

15

Medaković, Saša

Određivanje zona pripravnosti u slučaju nesreće nuklearne elektrane ovisno o uvjetima ispusta i disperzije u okolišu (Preparedness zones determination in case of nuclear power plant accident depending on release and environmental dispersion conditions)

(poster, pdf) *priznanje za poster

Izv. prof. dr. sc. Davor Grgić

16

Mešković, Melika

Optimalno raspoređivanje dijelova videosignala kod prilagodljivoga stvarnovremenoga strujanja u hibridnim mrežama ravnopravnih čvorova (Optimal chunk scheduling in adaptive live video streaming in hybrid peer to peer networks)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mladen Kos

17

Pavlaković, Goran

Arhitektura izlaznog stupnja poluvodičkog kratkovalnog odašiljača velike snage za digitalnu radiodifuziju (Output stage architecture of high-power solid-state shortwave digital transmitter)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Silvio Hrabar

18

Ravlić, Sonja

Prepoznavanje visokoomskih kvarova u mrežama srednjega napona uzemljenima preko transformatora za uzemljenje zvjezdišta (High impedance fault detection in middle voltage networks with earthing transformer)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ante Marušić

19

Skračić, Kristian

Knowledge-based authentication using decentralised verifiers (Autentifikacija decentraliziranim verifikatorima zasnovana na znanju)

(poster, pdf) *priznanje za poster

Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić

20

Sović, Ivan

Algorithms for de novo genome assembly from third generation sequencing data (Algoritmi za de novo sastavljanje genoma iz sekvenciranih podataka treće generacije)

(poster, pdf)

Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić

Prof. dr. sc. Karolj Skala

21

Stupar, Ivana

Model-based cloud service deployment with minimal operational cost (Raspoređivanje usluge u računalnom oblaku zasnovano na modelu s minimalnim troškom izvođenja usluge)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Darko Huljenić

22 Šećerbegović, Elmir

Višekriterijski postupak optimiranja za lokalizirano dinamičko upravljanje resursima širokopojasnih pristupnih mreža (Multi-criteria optimization method for localized dynamic resource allocation in broadband access networks)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Mladen Kos
23 Šnajder, Boris

Upravljanje potrošnjom energije u bežičnoj mreži kamera visoke razlučivosti za periodički nadzor okoliša (Power management in wireless network of high resolution cameras for periodic environment monitoring)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Vedran Bilas
Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić

24

Talapko, Domagoj

Utjecaj distribuirane proizvodnje električne energije na povećanje raspoloživosti napajanja u telekomunikacijskom i podatkovnom postrojenju (Influence of distributed electrical energy production on the availability enhancement in telecommunication and datacenter facility)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Sejid Tešnjak

25

Teklić, Ljupko

Određivanje vrste i mjesta kvara u elektroenergetskoj prijenosnoj mreži primjenom umjetnih neuronskih mreža (Determination of fault type and fault location in power system transmission network using artificial neural networks)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ivica Pavić

26

Teković, Alberto

Metoda predviđanja interferencije između javne pokretne mreže i digitalne zemaljske televizije u području digitalne dividende (Prediction method for interference between public mobile network and digital terrestrial television in the digital dividend spectrum)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Robert Nađ

27

Tusun, Stjepan

Stabilizator elektromehaničkih njihanja sinkronoga generatora zasnovan na sinergijskoj teoriji upravljanja (Power system stabilizer of synchronous generator based on synergetic control theory)

(poster, pdf)

Doc. dr. sc. Igor Erceg

28

Zbunjak, Zoran

Napredne zaštitne sheme prijenosne elektroenergetske mreže zasnovane na sinkroniziranim mjerenjima (Smart protection schemes of power transmission grid based on synchronized measurements)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Igor Kuzle

29

Župan, Alan

Izbor parametara i redoslijeda sklapanja regulacijskih prigušnica u visokonaponskoj mreži (Parameter and switching sequence selection of variable shunt reactors in high voltage network)

(poster, pdf)

Prof. dr. sc. Ivo Uglešić

 


Repozitorij