Diplomski studij

Diplomski studij organizira se putem tri studijska programa, traje dvije godine, a izvodi se po sustavu preduvjeta. Upisna je kvota 620 studenata, a diplomski studij svake godine završi 450 do 500 studenata.

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Diplomski studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u pet profila:

Informacijska i komunikacijska tehnologija

Informacijska i komunikacijska tehnologija omogućuje prijenos i uporabu svih vrsta informacija i predstavlja najprodorniju generičku tehnologiju današnjice. Ovaj studijski program omogućava stjecanje kompetencija u tri profila:

  
Računarstvo

Ovaj diplomski studijski program omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u šest profila:


Ukratko o studiju...

Pravila studiranja

Student u svakom semestru upisuje predmete za koje ima položene preduvjete u opterećenju od 25 do 35 ECTS bodova.

Obveze studenata uključuju redovito pohađanje svih oblika nastave.  Svi se predmeti ocjenjuju kroz kontinuiranu provjeru znanja. Studenti koji nakon završnog ispita ne prikupe dovoljno bodova za dobivanje pozitivne ocjene iz predmeta pristupaju ispitnim rokovima. Studenti koji ni na ispitima ne steknu uvjete za pozitivnu ocjenu, predmet upisuju ponovno.

Studenti kao izborni predmet mogu upisati bilo koji predmet na drugom profilu ili drugom studiju iste razine.

Studentima će se priznati ECTS bodovi stečeni na drugim visokim učilištima za predmete koji su slični predmetima iz nastavnog programa FER-a.

Diplomski studij završava se nakon što se polože svi temeljni predmeti za struku i sakupi najmanje 120 ECTS bodova, od kojih izrada i javna obrana diplomskog rada donosi 30 ECTS bodova.


Struktura studija

Diplomski studijski programi traju dvije godine. Na svakom studijskom programu nudi se nekoliko profila. Za svaki profil unutar studijskog programa definirani su:

  • Obavezni predmeti profila - predmeti koji pružaju ključna i obavezna znanja za profil. Njihov broj i opterećenje u ECTS-ima ovisi o profilu.
  • Jezgreni predmeti profila - predmeti koji su usko vezani uz profil. Neke od tih predmeta studenti mogu odslušati i položiti već na prijediplomskome studiju. U ovisnosti o potrebnome opterećenju, studenti biraju određeni broj ovih predmeta.
  • Izborni predmeti profila - predmeti koji omogućuju daljnje usmjeravanje unutar profila i uz profil su usko vezani. Student ove predmete upisuje prema vlastitim preferencijama te u dogovoru s mentorom.
  • Izborni predmet – u prva tri semestra student može izabrati jedan predmet koji ga zanima, a koji se nudi  na bilo kojem diplomskom studiju FER-a. Ovdje nisu uključeni transverzalni predmeti niti predmeti povezani s mentorskim radom (Seminar 1, Seminar 2, Projekt). (15 ECTS-a)
  • Transverzalni predmeti - predmeti koji pružaju znanja koja nisu direktno vezana uz struku, ali daju značajnu nadopunu stručnim znanjima. U prva tri semestra student treba izabrati jedan transverzalni predmet. (6 ECTS)
  • Seminar 1 i Seminar 2 – studenti u dogovoru s mentorom individualno istražuju i pripremaju izvještaje određene aktualne teme ili tema iz struke odnosno znanosti. (6 ECTS)
  • Projekt - studenti u grupama  učvršćuju znanja iz timskog rada i upravljanja projektima na konkretnom problemu, razvoju softvera i sl. (3 ECTS)

Studenti na mjestima predviđenima za Izborni predmet profila mogu upisati Jezgreni predmet profila. Na mjestima predviđenima za Izborni predmet studenti mogu izabrati neki od Izbornih predmeta profila ili Jezgrenih predmeta profila.

Na kraju studija student izrađuje i brani diplomski rad kojim stječe 30 ECTS bodova.


Repozitorij